Çalıştaylar

 • Bir sözün anlaşılabilmesi için bağlamına iyi bakmak lazım
  Bir sözün anlaşılabilmesi için bağlamına iyi bakmak lazım

  Risale-i Nur’da Şerh Çalıştayında Prof. Dr. Ali Bakkal, “Bir sözün anlaşılabilmesi için bağlamına iyi bakmak lazım, bu anlamada en büyük problemdir, bağlamından kopan bir söz anlaşılmaz hale gelebilir. Tefsir Kur’an, şerh de hadis açıklamalarına mahs...

  28 Haziran 2014 1290
 • Şerh biraz daha yukarı seviyede ele alınmalı
  Şerh biraz daha yukarı seviyede ele alınmalı

  Risale-i Nur’da Şerh Çalıştayı Risale Akademi konferans salonunda başladı Bestami Said Çiftçi’nin yönetiminde başlayan çalıştayda ilk konuşmayı Dr. İsmail Benek konuştu. Benek, konuşmasında; "Şerhin hem kurumsal, hem de ferdi olarak yapılabileceğini,...

  28 Haziran 2014 1265
 • Skolastik Yaklaşımı Aşmak: İspat Yöntemi
  Skolastik Yaklaşımı Aşmak: İspat Yöntemi

  Mustafa AKCA'nın Risale-i Nur'da İsbat Çalıştayı Tebliğidir Giriş Risale-i Nur’un yönteminin, hem Avrupa’nın Bilim ve Felsefe anlamında kısırdöngüye dönüşen gidişatını hem de Asya halkları ve Müslüman dünyanın Avrupa Medeniyetine karşı makûs talihini...

  27 Haziran 2014 1481
 • RİSALE-İ NUR’DA 15 VAZİFE İÇİN ŞERH ÇALIŞTAYI PROGRAMI
  RİSALE-İ NUR’DA 15 VAZİFE İÇİN ŞERH ÇALIŞTAYI PROGRAMI

  28 Haziran Cumartesi günü Akademi'nin Ankara'daki merkezinde yapılacak olan çalıştayın programı şöyle: RİSALE-İ NUR’DA 15 VAZİFE İÇİN ŞERH ÇALIŞTAYI PROGRAMI-4 09.00-09.20 Risale-i Nur Sisteminde 15 vazife ve şerh Dr. İsmail BENEK 09.20-09.40 Risale-...

  26 Haziran 2014 1527
 • Risalenin Hedef Kitle Seviyesine Uygun İzah Çalışması
  Risalenin Hedef Kitle Seviyesine Uygun İzah Çalışması

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Erkan OKUR'un Risale-i Nur'da İzah Çalıştayı metnidir Bu bahar mevsiminde, bir tohum şöyle dua etti, “Ey Halık’ım bana neşvünema ver, yeryüzüne çıkayım; ta senin Vacibu’l-Vücud olduğunu bütün insanlara göstermede, -izah babın...

  22 Haziran 2014 1367
 • Yeni İzah Önerileri
  Yeni İzah Önerileri

  Mehmet Ali ERDEM'inRisale-i Nur İzah Çalıştayı tebliğidir Bu çalışmada, 31 Mayıs 2014 tarihinde yapılması planlanan Çalıştay’ın Davet Mektubunda yer alan; “Risale-i Nur izah çalışmalarında uygulanacak ortak usul ve esasların neler olabileceğinin tesp...

  21 Haziran 2014 1311
 • İzah - İsbat İlişkisi Üzerine
  İzah - İsbat İlişkisi Üzerine

  Dr. M. Akif Yazıcı'nın Risale-ş Nur'da İzah Çalıştayı tebliğidir İzah ve isbat kavramları, bilimsel çalışma çerçevesinde değerlendirildiklerinde, araştırmacının faaliyetinde isbat daha önce gelir. Bir problemden yola çıkan araştırmacı, önce bir hipot...

  19 Haziran 2014 1770
 • Risale-i Nur mesleğinin maksadı ve metodu isbattır
  Risale-i Nur mesleğinin maksadı ve metodu isbattır

  Mustafa Akca “Skolastik Yaklaşımı Aşmak-İspat Yöntemi” konulu konuşmasında özet olarak şunları söylemiştir: Risale-i Nur mesleğinin maksadı ve metodu isbattır. Bediüzzaman; dilbilim, mantık, felsefe, fen ve medrese ilimleri ile tasavvuf alanlarından ...

  15 Haziran 2014 1266
 • Risale-i Nur'da Matematiksel İsbat Metodu
  Risale-i Nur'da Matematiksel İsbat Metodu

  Hasan KİRAZ’ın 15 Vazife İçin Muhakeme ve İsbat Çalıştayı tebliğidir Matematik, sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adıdır. Mantık üzerine kurulu olmasından dolayı herhangi bir olay üzerindeki bütün s...

  15 Haziran 2014 2509
 • Kainatın varlığı imanın rükünlerini doğrular
  Kainatın varlığı imanın rükünlerini doğrular

  Dr. Mehmet Akif Yazıcı 15 Vazife İçin Muhakeme ve İsbat Çalıştayında özetle şunları söyledi: Tabiatta karşılaşılan ve duyu organlarımızla algılanan hadiseleri konu edinen fen bilimlerinde isbat yöntemi olarak tümevarım/istikra kullanılır. Fakat insan...

  15 Haziran 2014 1342
 • Risale-i Nur perspektifinde: İman ve ispat
  Risale-i Nur perspektifinde: İman ve ispat

  Nasılki bir saray veya bir şehir hakkında biri dava etse: "Şu saray veya şehir, tahrib edilip yeniden muhkem bir surette bina ve tamir edilecektir."

  15 Haziran 2014 1454
 • Yeni Bir İsbat Modeli Olarak 22. Söz
  Yeni Bir İsbat Modeli Olarak 22. Söz

  Araştırmacı Yazar Bahaeddin Sağlam’ın 15 Vazife İçin Muhakeme ve İspat Çalıştayı tebliğidir Bu Söz, iki makamı ile bütün kâinatın ve bütün varlıkların dillerini bize tercüme ettiğinden elbette bu sözün ifade ettiği bütün manaları bugünün dili ile anl...

  15 Haziran 2014 1503
popüler cevapdünya atlası