Risale-i Nurda sözel bir şerh ve izah geleneği var

Eklenme Tarihi: 28 Haziran 2014 | Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2017

 

Risale-i Nurda Şerh Çalıştayında “Risale-i Nur Şerhinde ‘Usul’e Dair Bazı Meseleler: Mevcut ‘Paradigmanın Krizi’ konulu konuşma yapan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ahmet Yıldız, “Şerh geleneği açısından Risale-i Nurların anlaşılması çok önemlidir. Şerh bir uzmanlık işidir. Uzmanlar yapar. Şerh yapan uzman çok derin meselelere değinmelidir.

Şerhin, açıklamak, eksiklikleri tamamlamak, ilaveler yapmak, hatalara işaret etmek, eleştiri, örnekleri çoğaltma, tashih ve temsil gibi fonksiyonları vardır.

Risale-i Nurda sözel bir şerh ve izah geleneği vardır. Bunun hiçbir ilmi değeri yoktur. Hürriyetin olmadığı yerde şerh geleneği oluşmaz. Cemaati kabuller, naslar ve dogmalar Risale-i Nurların şerhini ve anlaşılmasını engeller. Risale-i Nurda şerh geleneğinin gelişmemesinin en önemli sebebi kendi doğrularının mutlaklaştırılması hareketidir.

Risale-i Nur şerh olmazsa anlaşılmaz. Metni şartlarına ve zamanına göre değerlendirmezseniz dogmalar oluşur.

Şerh geleneği Risale-i Nurların geniş kitlelere ulaştırılabilmesi ve insanlığa mal edilebilmesi için çok önemlidir.

 

popüler cevapdünya atlası