Çalıştaylar

 • İktisat ve Müspet Hareket
  İktisat ve Müspet Hareket

  Aziz KUTLAR[1]'ın Müsbet Hareket Çalıştayı-2 sunumudur Giriş İktisat kavramı Risale i Nur’da başlı başına müspet bir hareket anlamı taşımaktadır. Külliyat’ın birçok yerinde İktisat (iktisad) kelimesine yüklenen anlam böyle kabul edilmiştir. Sadece in...

  05 Nisan 2016 2016
 • EMİRDAĞ LAHİKASI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM PRATİKLERİ
  EMİRDAĞ LAHİKASI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM PRATİKLERİ

  Ali IRMAK’ın Müsbet Hareket Çalıştayı-3 sunumudur Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir. Lahikalar da bireyin yaşantısında olumlu davranışlar meydana getirmiştir. Mektuplar, y...

  04 Nisan 2016 1693
 • Davranış Analizi Penceresinden Müspet Hareket
  Davranış Analizi Penceresinden Müspet Hareket

  Dursun Sivri'nin Müsbet Hareket Çalıştayı-3 sunumudur Müspet Hareketin Ferdi Faktörleri Düşüncelerin davranışlara, davranışların düşüncelere tesir ettiği ilmen tespit edilmiş bir hakikattir. İnsanı tanımak, tahlil ve değerlendirmeleri, fıtratını anla...

  27 Mart 2016 1829
 • Müsbet hareket pasiflik midir?
  Müsbet hareket pasiflik midir?

  Mehmet EVREN'in Müsbet Hareket Çalıştayı-3 sunumudur Günümüz insanı birçok maddi ve manevi problemlerle içiçe yaşamaktadır. Çok çeşitli çabalar gösterilmesine rağmen insanlığın huzuru için henüz kalıcı bir çözüm bulunmuş değildir. O halde nasıl bir y...

  24 Mart 2016 2883
 • Müsbet hareket, o anın dinamiğine göre usül geliştirmektir
  Müsbet hareket, o anın dinamiğine göre usül geliştirmektir

  Müsbet Hareket Çalıştayında “Müsbet Pratik İçin Perspektif” konulu sunumda bulunan İsmail Benek özetle şunları söyledi: “Müsbet hareket, reflekse dayalı değil, mukteza-yı hale mutabık hareket etmektir ve o anın dinamiğine göre usül geliştirmektir. Ev...

  24 Mart 2016 1584
 • Emirdağ Lahikası’nda Müsbet Hareket Mektupları
  Emirdağ Lahikası’nda Müsbet Hareket Mektupları

  Mehmet ŞAHİN'in Müsbet Hareket Çalıştayı-3 sunumudur Emirdağ Lahikasında “Müspet Hareket” yaklaşık 52 yerde geçmektedir. Bunlardan bazılarını örneklendirmek gerekirse: 1) Başta Bediüzzaman’ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. (Emirdağ Lah...

  22 Mart 2016 1642
 • BİR TEK YOLUMUZ VAR MÜSBET HAREKET
  BİR TEK YOLUMUZ VAR MÜSBET HAREKET

  Erkan OKUR'un Müsbet Hareket Çalıştayı-3 sunumudur Fertler olarak bizler müsbet bir hayatı nasıl yaşayacağımızı bilmez, bildirmez ve bilinmez isek, küçükten büyüğe toplumun tümü yok edilişe sürüklenir. Adeta “PadişahlarpadişahıolanSultan-ı Ezelî’yi”*...

  20 Mart 2016 1566
 • Müsbet olan pratiktir
  Müsbet olan pratiktir

  Afife ARTIK RisaleAkademi’de Müsbet Hareket Pratikleri Çalıştayı tertiplendi. Emeği geçen herkesdenAllahrazı olsun ve hayatlarını pratikleştirsin. Yapılan sunumlarRisaleHaber veRisaleAkademi sayfalarında paylaşılmaktadır. Bense Çalıştayın hemen ardın...

  20 Mart 2016 1599
 • Emirdağ Lahikası Çerçevesinde Müspet Hareketin Analizi
  Emirdağ Lahikası Çerçevesinde Müspet Hareketin Analizi

  Serdar BİLGİN'in Müsbet Hareket Çalıştayı-3 sunumudur 1-GİRİŞ “Şahsınıza kanunsuz muameleler yapılsa idi zalime/zalimlere karşı tutumunuz nasıl olurdu?” sorusu ile başlamak istiyorum. “Zaten ecnebî parmağıyla, güya hakkımda teveccüh-ü âmmeyi kırmak f...

  20 Mart 2016 1449
 • İhlas müsbet hareketin esasıdır
  İhlas müsbet hareketin esasıdır

  Mehmet Polatdemir Müsbet Hareket Çalıştaydaki sunumunda şunları söyledi: “Risale-i Nur hizmeti baştan sona müsbet iman hizmetidir. Ehl-i İslamın birbirlerine karşı muamelelerinde ihlaslı olmalıdır. Gelecek binlerce hücumlara karşı sebat, sabır metane...

  19 Mart 2016 1602
 • Bediüzzaman yıkmadan dökmeden iman davasında muvaffak olmuştur
  Bediüzzaman yıkmadan dökmeden iman davasında muvaffak olmuştur

  Hukukullahın hem umumun, hem de şahısların hukukunu ihtiva ettiğini belirten Ömer Şeker, “İnsanın kalbinde iman yoksa zulüm yol alır. Gaddarane siyaset suçlunun yanında masumları da cezalandırmıştır. Gizli dinsizler çok masumların hukukunu zayi etmiş...

  19 Mart 2016 1356
 • Mahkemeler müsbet hareketin fiilen sergilendiği yerler olmuştur
  Mahkemeler müsbet hareketin fiilen sergilendiği yerler olmuştur

  "Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme Savunmalarında Müspet Hareket"başlıklı konuşmasını yapan Mustafa Akca, Bediüzzaman Said Nursi'nin mahkemelerinin çok çetin geçtiğini, 31 Mart vakası ile başlayan yargılanma süreçlerinin sonuna kadar mahkemelerde ...

  19 Mart 2016 1112
popüler cevapdünya atlası