Çalıştaylar

 • Risale-i Nur’un Şerh ve İzahı
  Risale-i Nur’un Şerh ve İzahı

  Dursun SİVRİ'nin Risale-i Nur'da İzah Çalıştayı tebliğidir Giriş Kur’an-ı Kerim Hz. Adem (as)’dan Hz. Muhammed Mustafa (asm)’a gelinceye kadar bütün peygamberlerin vazifesi ve mesajının hülasası, insanlığın kıyamete kadar suallerinin cevabına havi ol...

  08 Haziran 2014 1637
 • İzah Anlaşılmanın Vazgeçilmezi
  İzah Anlaşılmanın Vazgeçilmezi

  Hüseyin KARA İzaha muhtaç olmayan söz ya da yazı yok gibidir. Çünkü bir sözün ya da yazının kimin, kime ve ne amaçla söylenip yazıldığı ilk anda bilinmeyebilir. İfadede kapalılık zaten bir açıklamayı gerektirir. Hem izah görecelidir; kimi sıradan bir...

  05 Haziran 2014 1671
 • Risale-i Nur’a İzahın Gerekliliği ve İzah Metodolojisi
  Risale-i Nur’a İzahın Gerekliliği ve İzah Metodolojisi

  Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sait ŞAHİNALP’in Risale-i Nur’da İzah Çalıştayı tebliğidir 1-İzah Nedir? İzah, net olmayan, açıklığa kavuşturulması veya bilimsel bir üslupla ele alınıp yazılmış olan bir metnin...

  05 Haziran 2014 2122
 • Risale-i Nur’un İzahı Meselesi
  Risale-i Nur’un İzahı Meselesi

  Doç. Dr. İhsan SÂFİ'nin İzah Çalıştayı Tebliğidir Risale-i Nur, nasıl izah edilmelidir meselesinden önce Risale-i Nur izah edilmeli midir, edilmemeli midir meselesinin halledilmesi lâzımdır. Çünkü kanaatimizce şu an cemaatin en büyük sıkıntılarından ...

  03 Haziran 2014 1847
 • Risale-i Nur İzah Çalışmalarına Farklı Bir Yaklaşım
  Risale-i Nur İzah Çalışmalarına Farklı Bir Yaklaşım

  Risale-i Nur İzah Çalışmalarında Gerçekçi ve İhtiyaca Hitap Eden, Katılımcı ve Esnek Model Yaklaşımı Ediz Sözüer’in Risale-i Nur İzah Çalıştayı tebliğidir Risale-i Nur izah çalışmaları ile ilgili nasıl bir model kullanılabileceği ve kullanılması gere...

  01 Haziran 2014 1797
 • İzah nedir? Nasıl yapılmalıdır? İslam tarihinde izah geleneği nasıl olmuştur?
  İzah nedir? Nasıl yapılmalıdır? İslam tarihinde izah geleneği nasıl olmuştur?

  Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yasin YILMAZ’ın Risale-i Nur İzah Çalıştayı tebliğidir GİRİŞ Her dil, din ve kültürde bulunan bazı kelime, kavram ve ibareler, o dil, din ve kültürdeki bilgin ve uzma...

  31 Mayıs 2014 3648
 • Risale-i Nur'da İcaz, İspat, Beyan, Şerh, İzah İlişkileri
  Risale-i Nur'da İcaz, İspat, Beyan, Şerh, İzah İlişkileri

  Caner KUTLU’nun Risale-i Nur İzah Çalıştayı tebliğidir Bediüzzaman meşhur rüyasında, Ararat dağının altındadır; dağ müthiş bir patlamayla paramparça olur, o ara annesini görür, dehşete düşmesi karşısında teselli eder. Bu arada bir mühim Zât (Efendimi...

  31 Mayıs 2014 2316
 • Risale-i Nurla Alakalı Mevcut İzah Metinleri/Çalışmaları ve Yapılması Gerekenler
  Risale-i Nurla Alakalı Mevcut İzah Metinleri/Çalışmaları ve Yapılması Gerekenler

  Kadir AYTAR'ın Risale-i Nur İzah Çalıştayı tebliğidir GİRİŞ Risale-i Nur’da Bediüzzaman Hazretlerinin, talebelerine vazife olarak vermiş olduğu 15 vazife vardır. Bunlar: 1-şerh, 2-izah, 3-tekmil, 4-tahşiye, 5-neşir, 6-tâlim, 7-telif, 8-tanzim, 9-tert...

  31 Mayıs 2014 2042
 • RISALE-İ NUR'UN İZAH METODOLOJİSİ
  RISALE-İ NUR'UN İZAH METODOLOJİSİ

  B. Said Çiftçi'nin Risale-i Nur İzah Çalıştayı Tebliğidir GİRİŞ Risale-i Nur, Kuran-ı Hakim’in bir mucize-i maneviyesi olarak, bu zamanın farklılaşan insan tabakalarına hitap edip ders veriyor.

  31 Mayıs 2014 1616
 • Risale-i Nur Sistematiğinde 15 Vazife
  Risale-i Nur Sistematiğinde 15 Vazife

  Dr. İsmail Benek'in İzah Çalıştayı tebliğidir Risale-i Nur sistemi, iman ilmi üzerine kuruludur. "Ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz"(Mektubat, 605) misyonundan hareketle Risale-i Nur’un temel görevi belirlenmiştir. "Müspet iman hi...

  31 Mayıs 2014 1750
 • Risale Akademi, Risale-i Nur İzah Çalıştayı düzenleyecek
  Risale Akademi, Risale-i Nur İzah Çalıştayı düzenleyecek

  31 Mayıs 2014 Cumartesi Akademi'nin Ankara'daki merkezinde saat 09.20'de başlayacak olan çalıştayın programı şöyle:

  30 Mayıs 2014 1568
 • Zihinlerin ve Kalblerin “Toplumsal Şükür Anlayışına” Hazırlanması
  Zihinlerin ve Kalblerin “Toplumsal Şükür Anlayışına” Hazırlanması

  Av. Erdoğan ÇELEBİ Olması gereken ferdi şükürden toplumsal şükre, imandan hayata geçiştir. Elbette her şey önce fertte başlar, sonradan topluma ve hayata mal olur. Ve elbette ferdi sorumluluklar her zaman devam etmelidir, edecektir de. Ancak halen in...

  21 Mayıs 2014 1793
popüler cevapdünya atlası