Kitaplar

 • İslamofobya
  İslamofobya

  Endülüs Devleti’nin Avrupa’da kurulmasından Haçlı Seferleri’ne ve İstanbul’un fethinden 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısına kadar pek çok hadise Batılıların Müslümanlara ve İslam’a bakışlarının şekillenmesinde rol oynamıştır. Batılı zihnin travmalarını...

  03 Mart 2014 4226
 • Haşir Risalesi Çalıştayı
  Haşir Risalesi Çalıştayı

  Sonsuzluk; yediden yetmişe, herkesi ilgilendiren ve her insanın merakını celbeden bir kavram. Pek çok insan, sonsuzluğa yani öldükten sonra dirilmeye inanıyor olsa da, zaman zaman tereddüde düşebilir. Bu anlamda haşir, yüzyıllardır cevabı bulunmaya ç...

  03 Mart 2014 3824
 • Risale-i Nur’da Eğitim Düşüncesi
  Risale-i Nur’da Eğitim Düşüncesi

  Bestami Çiftçi Risale-i Nur Külliyatı’ndan alıntılarla, Said Nursî’nin evrensel ölçekte nasıl bir eğitim modeli öngördüğünü bir eğitimci gözüyle anlatmıştır. Bu eser, Said Nursî’nin eğitim vizyonunu araştırmaya, anlamaya, anlatmaya ve uygulamaya hazı...

  03 Mart 2014 4467
 • Hastalar Risalesi Ekseninde Manevi Bakım Olarak Hastalık ve Hastalar
  Hastalar Risalesi Ekseninde Manevi Bakım Olarak Hastalık ve Hastalar

  Genel olarak hastalıklar; bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarının yanı sıra manevî ihtiyaçlarını da artırırlar. Dini inançların ve bu doğrultudaki düşüncelerin insanların hastalıklarıyla ve karşılaştıkları ölümlerle baş etmedeki rolü ve ...

  03 Mart 2014 3893
 • Medresetüzzehra
  Medresetüzzehra

  Medresetüzzehra Bediüzzaman Said Nursî’nin gençlik yıllarından hayatının son demlerine kadar “gaye-i hayalim” dediği bir projedir. Bu proje modern bilimlerle din bilimlerinin birbirini tamamlayacağı, akılla kalbin buluşacağı bir eğitim-öğretim ortamı...

  03 Mart 2014 3881
 • Isparta Kahramanları
  Isparta Kahramanları

  Isparta Kahramanları, Risale-i Nur eserlerinin ilk muhatabı olmuş ve bu muhataplığı destanlaştırmış bir kahramanlar zümresidir. Bediüzzaman’ın yanında samimi olarak kenetlenip, iman hakikatlerini günümüz insanına ulaştırmak için çeşitli zorluklara ve...

  03 Mart 2014 3955
 • Risale-i Nur Eğitimi
  Risale-i Nur Eğitimi

  Eğitim, insanın sadece öğrenme süreci olarak değil, aynı zamanda kendini keşfetme serüveni olarak da değerlendirilmek zorundadır. Bu bağlamda, Risale-i Nur’un eğitim modellerimize katacağı vizyonun ve derinliğin tespit edilmesi ve üzerinde büyük bir ...

  03 Mart 2014 3412
 • Risale-i Nur ve Sanat
  Risale-i Nur ve Sanat

  Sanat, nasıl tanımlanırsa tanımlansın her zaman güzel ve güzellikle ilişkili olmuştur. Plastik ve edebî sanatların Risale-i Nur perspektifinden ele alındığı çalıştaylarda, İlahî güzellik anlayışı üzerinde durulmuş ve bu anlayışın modern sanatlarda te...

  03 Mart 2014 3912
 • İslam Birliği ve Küresel Barış
  İslam Birliği ve Küresel Barış

  Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dünya siyasetinde, iktisadî ve siyasî teşkilatlar tarafından kurulan birlikler büyük bir öneme sahip olmuşlardır. Son yıllarda Müslüman ülkelerde yaşanan siyasî gelişmeler, toplumsal buhranlar ve iktisadî ça...

  03 Mart 2014 3155
 • Milliyet Fikri ve Kürt Meselesi
  Milliyet Fikri ve Kürt Meselesi

  Fransız İhtilâli’nden bu yana siyasî ve toplumsal hayatımızın şekillendirilmesinde ciddi etkileri görülen milliyet ve milliyetçilik anlayışları, beraberinde büyük sıkıntılar ve hatta çatışmalar da getirmiştir. Said Nursî’nin 1911 yılında yayınlanan M...

  03 Mart 2014 3413
 • Milliyet Fikri ve Demokrasi
  Milliyet Fikri ve Demokrasi

  Millet, milliyetçilik, demokrasi, hürriyet ve İttihad-ı İslam gibi kavramlar son iki yüzyıldır düşünce dünyamızda ve toplumsal hayatımızda her geçen gün daha fazla tartışılıyor.Said Nursî’nin 1911 yılında yayınlanan Münâzarât adlı eseri, meşrutiyet d...

  03 Mart 2014 3894