Çalıştaylar

 • Risalenin Hedef Kitle Seviyesine Uygun İzah Çalışması
  Risalenin Hedef Kitle Seviyesine Uygun İzah Çalışması

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Erkan OKUR'un Risale-i Nur'da İzah Çalıştayı metnidir Bu bahar mevsiminde, bir tohum şöyle dua etti, “Ey Halık’ım bana neşvünema ver, yeryüzüne çıkayım; ta senin Vacibu’l-Vücud olduğunu bütün insanlara göstermede, -izah babın...

  22 Haziran 2014 1497
 • Yeni İzah Önerileri
  Yeni İzah Önerileri

  Mehmet Ali ERDEM'inRisale-i Nur İzah Çalıştayı tebliğidir Bu çalışmada, 31 Mayıs 2014 tarihinde yapılması planlanan Çalıştay’ın Davet Mektubunda yer alan; “Risale-i Nur izah çalışmalarında uygulanacak ortak usul ve esasların neler olabileceğinin tesp...

  21 Haziran 2014 1459
 • İzah - İsbat İlişkisi Üzerine
  İzah - İsbat İlişkisi Üzerine

  Dr. M. Akif Yazıcı'nın Risale-ş Nur'da İzah Çalıştayı tebliğidir İzah ve isbat kavramları, bilimsel çalışma çerçevesinde değerlendirildiklerinde, araştırmacının faaliyetinde isbat daha önce gelir. Bir problemden yola çıkan araştırmacı, önce bir hipot...

  19 Haziran 2014 1900
 • Risale-i Nur mesleğinin maksadı ve metodu isbattır
  Risale-i Nur mesleğinin maksadı ve metodu isbattır

  Mustafa Akca “Skolastik Yaklaşımı Aşmak-İspat Yöntemi” konulu konuşmasında özet olarak şunları söylemiştir: Risale-i Nur mesleğinin maksadı ve metodu isbattır. Bediüzzaman; dilbilim, mantık, felsefe, fen ve medrese ilimleri ile tasavvuf alanlarından ...

  15 Haziran 2014 1389
 • Risale-i Nur'da Matematiksel İsbat Metodu
  Risale-i Nur'da Matematiksel İsbat Metodu

  Hasan KİRAZ’ın 15 Vazife İçin Muhakeme ve İsbat Çalıştayı tebliğidir Matematik, sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adıdır. Mantık üzerine kurulu olmasından dolayı herhangi bir olay üzerindeki bütün s...

  15 Haziran 2014 2697
 • Kainatın varlığı imanın rükünlerini doğrular
  Kainatın varlığı imanın rükünlerini doğrular

  Dr. Mehmet Akif Yazıcı 15 Vazife İçin Muhakeme ve İsbat Çalıştayında özetle şunları söyledi: Tabiatta karşılaşılan ve duyu organlarımızla algılanan hadiseleri konu edinen fen bilimlerinde isbat yöntemi olarak tümevarım/istikra kullanılır. Fakat insan...

  15 Haziran 2014 1554
 • Risale-i Nur perspektifinde: İman ve ispat
  Risale-i Nur perspektifinde: İman ve ispat

  Nasılki bir saray veya bir şehir hakkında biri dava etse: "Şu saray veya şehir, tahrib edilip yeniden muhkem bir surette bina ve tamir edilecektir."

  15 Haziran 2014 1587
 • Yeni Bir İsbat Modeli Olarak 22. Söz
  Yeni Bir İsbat Modeli Olarak 22. Söz

  Araştırmacı Yazar Bahaeddin Sağlam’ın 15 Vazife İçin Muhakeme ve İspat Çalıştayı tebliğidir Bu Söz, iki makamı ile bütün kâinatın ve bütün varlıkların dillerini bize tercüme ettiğinden elbette bu sözün ifade ettiği bütün manaları bugünün dili ile anl...

  15 Haziran 2014 1626
 • 15 Vazife için Muhakeme ve İspat Çalıştayı başladı
  15 Vazife için Muhakeme ve İspat Çalıştayı başladı

  15 Vazife için Muhakeme ve İspat Çalıştayı Risale Akademi Konferans salonundaKurucu ÜyeDr. İsmail Benek’in açış konuşması ile başladı -altında hüccet ve burhan direkleri, -üstünde sikke-i i’cazlem’aları, -önünde ve hedefinde saadet-i dâreyn hediyeler...

  15 Haziran 2014 1667
 • Risale Akademi-Risale-i Nur’da İspat Çalıştayı-3 Programı
  Risale Akademi-Risale-i Nur’da İspat Çalıştayı-3 Programı

  15 Haziran 2014 ANKARA NOT: Müzakereci olarak katılmak isteyenler aşağıda verilen iletişim adreslerine başvurabilirler. Ali IRMAK abdirmak@hotmail.com 0505 295 48 60 Adres: lkbahar Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, 593. Sokak, No: 4/13 Yıldız-Çankaya /...

  10 Haziran 2014 1339
 • Risale-i Nur’un Şerh ve İzahı
  Risale-i Nur’un Şerh ve İzahı

  Dursun SİVRİ'nin Risale-i Nur'da İzah Çalıştayı tebliğidir Giriş Kur’an-ı Kerim Hz. Adem (as)’dan Hz. Muhammed Mustafa (asm)’a gelinceye kadar bütün peygamberlerin vazifesi ve mesajının hülasası, insanlığın kıyamete kadar suallerinin cevabına havi ol...

  08 Haziran 2014 1577
 • İzah Anlaşılmanın Vazgeçilmezi
  İzah Anlaşılmanın Vazgeçilmezi

  Hüseyin KARA İzaha muhtaç olmayan söz ya da yazı yok gibidir. Çünkü bir sözün ya da yazının kimin, kime ve ne amaçla söylenip yazıldığı ilk anda bilinmeyebilir. İfadede kapalılık zaten bir açıklamayı gerektirir. Hem izah görecelidir; kimi sıradan bir...

  05 Haziran 2014 1615
popüler cevapdünya atlası