Çalıştaylar

 • 15 Vazife için Muhakeme ve İspat Çalıştayı başladı
  15 Vazife için Muhakeme ve İspat Çalıştayı başladı

  15 Vazife için Muhakeme ve İspat Çalıştayı Risale Akademi Konferans salonundaKurucu ÜyeDr. İsmail Benek’in açış konuşması ile başladı -altında hüccet ve burhan direkleri, -üstünde sikke-i i’cazlem’aları, -önünde ve hedefinde saadet-i dâreyn hediyeler...

  15 Haziran 2014 1471
 • Risale Akademi-Risale-i Nur’da İspat Çalıştayı-3 Programı
  Risale Akademi-Risale-i Nur’da İspat Çalıştayı-3 Programı

  15 Haziran 2014 ANKARA NOT: Müzakereci olarak katılmak isteyenler aşağıda verilen iletişim adreslerine başvurabilirler. Ali IRMAK abdirmak@hotmail.com 0505 295 48 60 Adres: lkbahar Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, 593. Sokak, No: 4/13 Yıldız-Çankaya /...

  10 Haziran 2014 1216
 • Risale-i Nur’un Şerh ve İzahı
  Risale-i Nur’un Şerh ve İzahı

  Dursun SİVRİ'nin Risale-i Nur'da İzah Çalıştayı tebliğidir Giriş Kur’an-ı Kerim Hz. Adem (as)’dan Hz. Muhammed Mustafa (asm)’a gelinceye kadar bütün peygamberlerin vazifesi ve mesajının hülasası, insanlığın kıyamete kadar suallerinin cevabına havi ol...

  08 Haziran 2014 1432
 • İzah Anlaşılmanın Vazgeçilmezi
  İzah Anlaşılmanın Vazgeçilmezi

  Hüseyin KARA İzaha muhtaç olmayan söz ya da yazı yok gibidir. Çünkü bir sözün ya da yazının kimin, kime ve ne amaçla söylenip yazıldığı ilk anda bilinmeyebilir. İfadede kapalılık zaten bir açıklamayı gerektirir. Hem izah görecelidir; kimi sıradan bir...

  05 Haziran 2014 1492
 • Risale-i Nur’a İzahın Gerekliliği ve İzah Metodolojisi
  Risale-i Nur’a İzahın Gerekliliği ve İzah Metodolojisi

  Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sait ŞAHİNALP’in Risale-i Nur’da İzah Çalıştayı tebliğidir 1-İzah Nedir? İzah, net olmayan, açıklığa kavuşturulması veya bilimsel bir üslupla ele alınıp yazılmış olan bir metnin...

  05 Haziran 2014 1874
 • Risale-i Nur’un İzahı Meselesi
  Risale-i Nur’un İzahı Meselesi

  Doç. Dr. İhsan SÂFİ'nin İzah Çalıştayı Tebliğidir Risale-i Nur, nasıl izah edilmelidir meselesinden önce Risale-i Nur izah edilmeli midir, edilmemeli midir meselesinin halledilmesi lâzımdır. Çünkü kanaatimizce şu an cemaatin en büyük sıkıntılarından ...

  03 Haziran 2014 1618
 • Risale-i Nur İzah Çalışmalarına Farklı Bir Yaklaşım
  Risale-i Nur İzah Çalışmalarına Farklı Bir Yaklaşım

  Risale-i Nur İzah Çalışmalarında Gerçekçi ve İhtiyaca Hitap Eden, Katılımcı ve Esnek Model Yaklaşımı Ediz Sözüer’in Risale-i Nur İzah Çalıştayı tebliğidir Risale-i Nur izah çalışmaları ile ilgili nasıl bir model kullanılabileceği ve kullanılması gere...

  01 Haziran 2014 1592
 • İzah nedir? Nasıl yapılmalıdır? İslam tarihinde izah geleneği nasıl olmuştur?
  İzah nedir? Nasıl yapılmalıdır? İslam tarihinde izah geleneği nasıl olmuştur?

  Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yasin YILMAZ’ın Risale-i Nur İzah Çalıştayı tebliğidir GİRİŞ Her dil, din ve kültürde bulunan bazı kelime, kavram ve ibareler, o dil, din ve kültürdeki bilgin ve uzma...

  31 Mayıs 2014 3402
 • Risale-i Nur'da İcaz, İspat, Beyan, Şerh, İzah İlişkileri
  Risale-i Nur'da İcaz, İspat, Beyan, Şerh, İzah İlişkileri

  Caner KUTLU’nun Risale-i Nur İzah Çalıştayı tebliğidir Bediüzzaman meşhur rüyasında, Ararat dağının altındadır; dağ müthiş bir patlamayla paramparça olur, o ara annesini görür, dehşete düşmesi karşısında teselli eder. Bu arada bir mühim Zât (Efendimi...

  31 Mayıs 2014 2092
 • Risale-i Nurla Alakalı Mevcut İzah Metinleri/Çalışmaları ve Yapılması Gerekenler
  Risale-i Nurla Alakalı Mevcut İzah Metinleri/Çalışmaları ve Yapılması Gerekenler

  Kadir AYTAR'ın Risale-i Nur İzah Çalıştayı tebliğidir GİRİŞ Risale-i Nur’da Bediüzzaman Hazretlerinin, talebelerine vazife olarak vermiş olduğu 15 vazife vardır. Bunlar: 1-şerh, 2-izah, 3-tekmil, 4-tahşiye, 5-neşir, 6-tâlim, 7-telif, 8-tanzim, 9-tert...

  31 Mayıs 2014 1831
 • RISALE-İ NUR'UN İZAH METODOLOJİSİ
  RISALE-İ NUR'UN İZAH METODOLOJİSİ

  B. Said Çiftçi'nin Risale-i Nur İzah Çalıştayı Tebliğidir GİRİŞ Risale-i Nur, Kuran-ı Hakim’in bir mucize-i maneviyesi olarak, bu zamanın farklılaşan insan tabakalarına hitap edip ders veriyor.

  31 Mayıs 2014 1399
 • Risale-i Nur Sistematiğinde 15 Vazife
  Risale-i Nur Sistematiğinde 15 Vazife

  Dr. İsmail Benek'in İzah Çalıştayı tebliğidir Risale-i Nur sistemi, iman ilmi üzerine kuruludur. "Ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz"(Mektubat, 605) misyonundan hareketle Risale-i Nur’un temel görevi belirlenmiştir. "Müspet iman hi...

  31 Mayıs 2014 1547
popüler cevapdünya atlası