Haşir Risalesi Çalıştayı

Eklenme Tarihi: 03 Mart 2014 | Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023

Sonsuzluk; yediden yetmişe, herkesi ilgilendiren ve her insanın merakını celbeden bir kavram. Pek çok insan, sonsuzluğa yani öldükten sonra dirilmeye inanıyor olsa da, zaman zaman tereddüde düşebilir. Bu anlamda haşir, yüzyıllardır cevabı bulunmaya çalışılan fakat yer yer insanları çıkmaza sürükleyen bir mesele olagelmiştir. Said Nursî, Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde ölümden sonraki hayatın gerekliliğini “Esmâ penceresinden” temellendirerek, ahirete inanmanın psikolojik ve sosyolojik tahlillerini yapar. “Haşir Risalesi Çalıştayı”na katılan akademisyenlerin ve araştırmacıların tebliğlerinden oluşan bu eser, ahiret inancının gerekliliğini ve zorunluluğunu Haşir Risalesi perspektifinden yeniden ele alıyor.

KİTABI SATIN AL

- Reklam -