Çalıştaylar

 • Yaşlanma ve manevi bakım çalıştayından notlar
  Yaşlanma ve manevi bakım çalıştayından notlar

  Afife ARTIK Öncelikle bu çalıştay sonrasında program ile alakalı yazılara göz atarken haberdar olduğum bir adresi sizinle paylaşmak istiyorum ki, bu adreste Prof. Dr. Ali Seyyar ile Aynur Yumurtacı Hanımefendinin birlikte hazırladıkları ve Aynur Yumu...

  07 Haziran 2015 1498
 • Yaşlı Dünya için Manevi Bakım ve İkmal
  Yaşlı Dünya için Manevi Bakım ve İkmal

  İsmail BERK İnsan, maddi varlık olarak bilindiği kadar manevi değerleriyle de insanlık tacını giymektedir. Bu da hayatı anlamlandıran felsefenin metafizik soruları ve insanı iç okumalarında ruhani bir seyir ve suluk içinde tutan hakikat arayışında so...

  02 Haziran 2015 1302
 • .
  .

  Yaşlanan dünyanın manevi ihtiyaçları nasıl karşılanacak “Yaşlanma ve Manevi Bakım” çalıştayı yapıldı... Risale Haber - Haber Merkezi Bediüzzaman Said Nursi’nin “İhtiyarlar Risalesi” eseri perspektifinden “Yaşlanma ve Manevi Bakım” konulu çalıştay 30 ...

  01 Haziran 2015 1249
 • Yaşlılık: Yeniden doğuşa ve ezeli gençliğe doğru
  Yaşlılık: Yeniden doğuşa ve ezeli gençliğe doğru

  Prof. Dr. Bilal SAMBUR Yaşlılık, insan hayatının en önemli dönemlerinden biri olmasına rağmen, bu dönemin önemi yeterince kavranılmış değildir. Freud, çocukluk dönemine odaklanırken, Erikson, ergenlik ve yetişkinlik döneminin önemi üzerinde durmaktad...

  29 Mayıs 2015 1200
 • .
  .

  Yaşlanma ve Manevi Bakım çalıştayı yapılacak Bediüzzaman Said Nursi’nin “İhtiyarlar Risalesi” eseri perspektifinden “Yaşlanma ve Manevi Bakım” konulu çalıştay yapılacak. Hospital Türk, Risale Akademi ve AKAV tarafından düzenlenecek olan çalıştay İsta...

  26 Mayıs 2015 1269
 • Risale-i Nur izah çalışmalarının nedeni ve nasılı
  Risale-i Nur izah çalışmalarının nedeni ve nasılı

  Ediz SÖZÜER Bu yazımızda iki noktayı mercek altına alacağız.Aslında çok net olan, fakat maalesef ki çok karıştırılmış ve birbirine zıt fikir ve uygulamalar benimsenmiş bu konuyu kanaatimizi teyit eden çıkarım ve delilleri yeterince aktarabilmek için ...

  04 Ocak 2015 1408
 • Beyan Üzerine
  Beyan Üzerine

  İsmail BERK Kainat, ilahi bir beyanın tecessüm etmiş halidir. Mahluk, bir beyan numunesidir. Varlıkların yaratılması, kendi aralarındaki münasebetleri, eşya ile ilişkileri ve alemdeki nizamla beraberlikleri birer sanat harikası ve ilahi tasarrufun be...

  18 Ekim 2014 1895
 • Meslek Gruplarına Göre İzah
  Meslek Gruplarına Göre İzah

  Erol Öztürkci’nin Risale-i Nur’da İzah Çalıştayı tebliğidir Risale-i Nur hem metin hem de içerik itibarıyla bize bırakılan bir mirastır. Bu miras Risale-i Nur’dan istifade eden herkese bölüştürülebilir. Herkes eşit miktarda Risale-i Nur’u okuma, okut...

  03 Temmuz 2014 1548
 • Risale-i Nur’da Şerh
  Risale-i Nur’da Şerh

  İlahiyatçı Yazar Mehmet EVREN Şerh; Lügatte; “açma ve ayırma anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ta; ayrıntılı anlatma veya bir kitabın kapalı olan yönlerini açma veya yorumlama, bir şeyi açıklama açık ve ayrıntılı olarak anlatma” manalarına gelmek...

  01 Temmuz 2014 1709
 • Şerh Yorumlayıcı ve Üretici Bir Gelenek midir?
  Şerh Yorumlayıcı ve Üretici Bir Gelenek midir?

  Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR’ın Risale-i Nur’da Şerh Çalıştayı tebliğidir. GİRİŞ Mevcudat içinde insanın yerini belirleyen, diğer yaratıklardan onu üstün kılan temel özelliğinin düşünme, tahayyül, tasavvur ve fikretm...

  29 Haziran 2014 1617
 • Şerh için Kur'an'ın 6 cihetinden yararlanmalıyız
  Şerh için Kur'an'ın 6 cihetinden yararlanmalıyız

  Risale-i Nur Gündemi:Hayata dair şerh Dr. İsmail Benek Risale-i Nur, iman ilmini kendine misyon edinmiş bir eserdir. Bediüzzaman, ”Ulum-u imaniye vazifesi ile tavzif edilmişiz.” beyanı ile bunun bir görev ve sorumluluk olduğunu belirtir. İman ilminin...

  29 Haziran 2014 1672
 • Risale-i Nurda sözel bir şerh ve izah geleneği var
  Risale-i Nurda sözel bir şerh ve izah geleneği var

  Risale-i Nurda Şerh Çalıştayında “Risale-i Nur Şerhinde ‘Usul’e Dair Bazı Meseleler: Mevcut ‘Paradigmanın Krizi’ konulu konuşma yapan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ahmet Yıldız, “Şerh geleneği açısından Risale-i Nurların anlaşılması çok önemlidir. Şerh bi...

  28 Haziran 2014 1294
popüler cevapdünya atlası