.

Eklenme Tarihi: 01 Haziran 2015 | Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2017

 

Yaşlanan dünyanın manevi ihtiyaçları nasıl karşılanacak

“Yaşlanma ve Manevi Bakım” çalıştayı yapıldı...

Risale Haber - Haber Merkezi

Bediüzzaman Said Nursi’nin “İhtiyarlar Risalesi” eseri perspektifinden “Yaşlanma ve Manevi Bakım” konulu çalıştay 30 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Hospital Türk, Risale Akademi ve AKAV tarafından düzenlenen çalıştaya Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı ağabey ve konu ile ilgili akademisyen ve araştırmacılar katıldı.

Çalıştay sonucunda yayınlanan sonuç bildirisi ise şöyle:

İHTİYARLAR RİSALESİ IŞIĞINDA YAŞLANMA VE MANEVİ BAKIM ÇALIŞYAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Evrensel düzeyde manevi bakım çalışma grubu olarak yapılan “Yaşlanma ve Manevi Bakım Çalıştayı” aşağıdaki konuları ve görüşleri sonuç bildirisi olarak kamuoyuna duyurmaktadır.
• Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. Yaşlanan nüfusun bilhassa manevi ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaların ve politikaların hazırlanarak hayata geçirilmesi aciliyet arz etmektedir.
• Bakıma muhtaçlığın olumlu yönlerinden ve manevi faydalarından haberdar olmak kişilerin ruhlarında psikolojik bir telkin yapacak ve çöküşten kurtulmaya vesile olacaktır. Bu durumbakıma muhtaç yaşlılar arasında bireysel fayda sağlarken aslında toplumun gelişimini de sağlayacaktır. Bunu sağlamanın yolu ise “manevi danışmanlık ve rehberlik” ile aktif manevi bakımhizmetlerinin oluşturulmasından geçmektedir. Kişilerin ruhuna huzur veren “manevi teselliler ”ancak kişilerin inançlı ve ümitli olması ile sağlanacaktır. Maneviyat ekseninde yaşlılara sunulan bakımhizmetleri, hem bakım kalitesini arttıracak hem de yaşlıların ruhlarıyla barışık bir şekilde onurlu yaşamalarına önemli bir katkı sağlayacaktır. İhtiyarlar Risalesi bu yönü ile yaşlı dostu manevi bakımhizmetlerinin etkinliğini arttıracak son derece önemli bir başvuru kaynağıdır.
• Bediüzzaman Said Nursi, Allah’ın diğer yarattıklarından büyük bir şefkatle üstün tuttuğu insanın içinde çok şiddetli bir beka arzusu olduğunu, bu nedenle bu arzunun iman-ı bilahiret ile enanlamlı bir şekilde doyurulmasının en büyük teselli olduğunu eklemiştir. Bediüzzaman “İhtiyarlar Risalesi” olarak geçen 26.Lem’ayı 26 ricaya ayırarak ihtiyarların hislerine tercüman olmuştur. Yazdığıher ricada anlattıkları şeyleri birebir yaşadığını hissettirerek derman arayan bir ihtiyarın kendini o ricalarda bulmasını sağlamıştır. Bu ricalardan akan ve deva bulmayı bekleyen en yoğun duygular iseacziyet, ölüm korkusu, anksiyete, imanı ve teslimiyeti ruhunda tam olarak hissedememe olarak sayılabilir. Yazdığı ricaları iman temeli üzerine oturtmuş; hissedilen firak, korku ve karanlık ikliminimandan gelen bakış açısıyla nasıl aydınlık ve feraha ulaşabildiğini göstermeyi amaçlamıştır.
• Yaşlanma, anne karnında başlayıp ölüme kadar geçen süreç olması nedeniyle manevi bakım açısından her zaman iman ilacına ihtiyaç vardır. Her dönemde tiryak ve teselli hükmündeolan imanı takviye etmek ve her insana bu ilacı ulaştırmak gerekmektedir.
• İhtiyarlar Lem’ası’ndaki on üç rica, on üç asırlık teraküm etmiş elem-i kederi ehl-i imanın kalplerinden izale ve yerine iman doldurmuştur.
• Konunun güncel olarak anlatımını sağlayacak spot filmler hazırlanması. Bunların hastane ve huzurevlerinde kapalı devre televizyonlarda yayınının sağlanması... Ayrıca kamu spotu olaraktelevizyonlarda yayınlanması…
• Vakıflar aracılığıyla yaşlılar için –ticari olmayan-manevi teselli merkezlerinin açılması teşvik edilmeli.
• Manevi bakıma her insanın ihtiyacı vardır. İnsanı sevmek ile yaşlıları sevebiliriz. Sevmeyi başaramadığımız yaşlıya doyurucu hizmet veremeyiz. Sevmeyi bilmek de sevginin yaratıcısınıtanımak ile olabilir. Öyle ise imanın kemali yaşlıları sevmekle ve onlara hürmetle ve hizmetle kendini gösterir. Bakıma muhtaç olmak, insanda kulluk şuurunu geliştirir. Kendisine sahip olmayıp,kendisinin kendisine emanet olduğunu anlamasına sebep olur.
• Toplumumuzda kendi inanç ve kültürümüzün şekillendirdiği bir hanede ihtiyar anne ve babanın bulunması insan için bir fırsattır ve ebedi saadeti kazanmak için bir vesile kabul edilir.

Günümüz şartlarında ise kentleşmenin artması, ekonomik sıkıntılar, aile içi yaşam tarzının değişmesi, modernitenin getirisiyle ev yapılarının gitgide küçülmesi gibi sebepler geniş aile yapısınınçekirdek aile yapısına dönüşmesine sebep olmuştur. Oysa Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Senin hanendeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiası, hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyarveya kör akrabandır. Çocuk hükmüne gelen o çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi Cenab-ı Hak bereket suretinde gönderir. “Bu sebeptentoplumumuzu çekirdek aile yapısına özendirmektense geniş aile yapısına özendirmeyi bu perspektiften değerlendirmeliyiz.
• Enfüsi dairede İhtiyarlar Risalesi her bireye daha genç iken yaşayacağı halet-i ruhiyeyi daha gelmeden öğretmektedir ve hazırlamaktadır. Bu yönü ile geleceği merak eden insanırahatlatmakta ve rehberlik vazifesini yapmaktadır.
• Bediüzzaman, ihtiyarlığın sergüzeştliğinden gelen ağrılara ve meyusiyetlere, imandan gelen kutsi ricaların imdadına yetişip derman olduğunu ve ihtiyarlığın en sıkıntılı senesini, gençliğinon ferahlı yılına değişmeyeceğini ifade etmiştir.
• Mutlak var, Mutlak güzel, Mutlak sürekli olana (C.C) ayinedar olan bizlerin, ihtiyarlığın içine gizlenmiş olan “ebedi gençliği” yakalayarak “yaşlılığa karşı yenilenme tavrı” olarak ele alınanAnti-Aging için çözüm bulunmuş olur.
• Uluslararası Yaşlanma ve Manevi Bakım Çalışma Grubu oluşturulması, Uluslararası Manevi Bakım farkındalık Yılı belirlenmesi,2015-2016 manevi bakım farkındalık yılı olması içinçalışmalar yapılması.
• Önümüzdeki dönemde bir Manevi Bakım Sempozyumu yapılması...
• Bakıma muhtaç yaşlılara hizmet veren Bakıcıların ve diğer hizmet personelinin düzenli olarak takviye eğitimler alması
• Yaşlanma ve manevi bakım konusunda paydaş kabul edilen özel ve kamu kuruluşları ile kişiler ve STK’lar arasında işbirliği yapılması
• İhtiyarlar Risalesi ile birlikte Hastalar Risalesinin ele alınması ve konu bütünlüklerinin ortak işlenmesi
• Manevi Bakım alanında Avrupa ülkelerindeki Müslümanlar için kabul edilebilecek bir Manevi Bakım İslam Standardı belirlenmesi
• Hastanelerde, huzurevlerinde ve özel mekanlarda yaşlılara yönelik manevi desteğin özel programlar ve ziyaretlerle verilmesi
• "Ölümün mahiyeti"ni ve ikinci diriliş olan haşir meselesini anlatan Haşir Risalesi'nin yaşlanma sürecinde daha fazla dikkate sunulması, ayrı bir teselli ve ikna sağlaması
• Literatür olarak batının geleneksel bir uygulaması olan manevi bakım tabiri yerine "manevi teselli","iman terapisi" v.b tabirler müzakere edilmiştir. "Manevi ikmal" kavramı ise üzerindedüşünülebilir mahiyettedir.
• Bundan sonraki Manevi Bakım Çalıştayının Gençlik Rehberi ile alakalı ve "Gençlik Gündemi" ekseninde yapılması.

FOTO GALERİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

 

popüler cevapdünya atlası