Risale-i Nur’da Teavün Kavramı

Eklenme Tarihi: 31 Aralık 2017

Serdar BİLGİN

Yüzeysel, sığ bir çalışma oldu ancak kavram üzerinde derin çalışmalar yapmak isteyenler için bir adıma ve ilhama vesile olabileceği umudunu taşıyorum. Tevfik Allah’tan.

1-Hazırlık Dersi

İkinci Hakikat:

“Bu mütemadiyen çalkanan inkılâplar ve tahavvülâtlar içinde vücudunu ve hizmetini ve zîhayat ise hayatını muhafazaya ve vazifesini yerine getirmeye çalışan mahlûkatta, kuvvetlerinin bütün bütün haricinde bir teavün hakikati görünüyor.

“Meselâ, unsurları zîhayatın imdadına, hususan bulutları, nebatatın mededine ve nebatatı dahi hayvanatın yardımına ve hayvanat ise insanların muavenetine ve memelerin kevser gibi sütleri, yavruların beslenmelerine ve zîhayatların iktidarları haricindeki pek çok hâcetleri ve erzakları, umulmadık yerlerden onların ellerine verilmesi, hattâ zerrât-ı taamiye dahi hüceyrat-ı bedeniyenin tamirine koşmaları gibi, teshir-i Rabbânî ile ve istihdam-ı Rahmânî ile hakikat-i teavünün pek çok misalleri doğrudan doğruya, bütün kâinatı bir saray gibi idare eden bir Rabbü'l-Âlemînin umumî ve rahîmâne rububiyetini gösteriyorlar.

Çalışmanın devamı için buraya tıklayınız

popüler cevapdünya atlası