Uluslararası Sistemin Yeni Değerleri ve Risale-i Nur’un Benimsediği İlkeler

Eklenme Tarihi: 14 Aralık 2017 | Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2017

Prof. Dr. Ertan EFEGİL

GİRİŞ

Soğuk Savaş döneminde, uluslararası siyasal sistemin temel ilkeleri arasında, savaş, istikrar, ulusal çıkarlar, ulusal güvenlik, müttefik ülkeler, askeri ittifaklar, askeri müdahaleler, terör eylemleri ve doğal kaynaklar üzerinde mutlak siyasi ve askeri hâkimiyet ilkeleri yer alıyordu. Bu dönemde, ulusal ve bölgesel çıkarların selameti açısından askeri güç kullanılması olağan karşılanıyordu. Dünya zaten iki süper güç arasında paylaştırılmıştı. Bu iki süper güç de, kendi etki alanlarında yer alan müttefik ülkelerin iradeleri üzerinde tam bir hâkimiyet içerisindeydi. O nedenle bölgesel güç olsa bile, müttefik devletlerin kendi iradeleriyle dış politika izlemeleri mümkün değildi. Bu nedenle iki kutuplu dünya düzeninde, demokrasiden, insan haklarından, karşılıklı işbirliğinden bahsetmek mümkün olamamıştır. Zaten bu durumdan ötürü uluslararası ilişkiler uzmanları da daha çok realist kuram üzerinden, askeri, siyasi ve ekonomik hâkimiyet anlayışına dayanarak dünya siyasetindeki gelişmeleri yakından izlemişlerdir.

Soğuk Savaşın bitmesiyle birlikte, “uluslararası siyasal sistem” kavramından uzaklaşan Uluslararası İlişkiler Uzmanları, dünyadaki gelişmeleri, realist perspektif yerine, daha liberal kuram üzerinden incelemeye başlamışlardır. Artık günümüzde, uluslararası toplumun inşasının mümkün olup olmadığı, eğer mümkün ise hangi açılardan mümkün olduğu ve bu uluslararası toplumun ne tür evrensel ilkeler ve değerler üzerine inşa edileceği soruları sorulmaya başlanmıştır.

Mevcut çalışmada, günümüz uluslararası sistemin benimsediği ilkeler ve Uluslararası İlişkiler Uzmanlarının savunduğu temel değerler izah edilecektir. Risale-i Nurlar'da Bediüzzaman’ın savunduğu değerler ortaya konulacaktır. Ardından da bu iki anlayış karşılaştırılacaktır. Bu sayede, aslında Bediüzzaman’ın günümüz uluslararası ilişkiler toplumu için arzu edilen ilkeleri, teorik açıdan Risale-i Nurlar'da ortaya koyduğunu ve benimsemiş olduğunu gözlemlemiş olacağız.

Tebliğin devamı için buraya tıklayınız

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası