Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk Barla Sempozyumuyla yaşandı

Eklenme Tarihi: 15 Haziran 2015 | Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2017

 

Türkiye'de belki ilk defa bir köyde sempozyum yapıldı. Barla'da, Bediüzzaman'ın yıllar önce tehlikeli addedilip sürgün edildiği köyde 12-14 Haziran 2015 tarihlerinde Barla Lahikası Sempozyumu yapıldı.

Abdullah Yargı'nın haberi

RİSALE HABER - ÖZEL

Akademisyenlerin, araştırmacıların, yazarların ve Risale-i Nur'a gönül vermiş kimselerin katıldığı sempozyum iki gün sürdü.

Eğitimci-Yazar Ali Irmak'ın sunuculuğunda gerçekleşen sempozyumu 12 Haziran 2015 Cuma günü Hafız Recep Duran'ın Kur'an tilavetiyle başladı. Kur'an tilavetinden sonra SDÜakademisyenlerinden Doç. Dr. Hikmet Orhan tarafından Barla Lahikası'ndan bir bölüm okuyarak açılış dersi yapıldı.

"Barla Döneminde Bediüzzaman'ın Hizmet Metodu" başlığıyla açılış konferansını Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bakkal yaptı. Daha sonra sırasıyla Isparta Kültür ve Eğitim Vakfı’ndan ZaferAlanat, Risale Akademi Kurucu Üyesi Dr. İsmail Benek, Eğitimci Öner Ergenç, Çevre eski bakanı Rıza Akçalı ve Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi Mehmet Fırıncı ağabey açış konuşmalarınıgerçekleştirdiler. Süleyman Demirel Üniversitesi rektörü İlker Hüseyin Çarıkçıise kısa bir selamlama konuşması yaptı.

SAİD NURSİ, HZ. MUHAMMED'İN (SAV) HİZMET METODUNU TAKİP ETTİ

Açılış konferansını "Barla Döneminde Bediüzzaman'ın Hizmet Metodu" tebliğiyle Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bakkal yaptı.

Ali Bakkal, Bediüzzaman'ın hizmet metodunu anlatmadan önce, Peygamberimiz (sav) hizmet metodunu anlatarak, Said Nursi'nin aynı metodu takip ettiğini söyledi. Bugün İslam âleminin durumunun Mekke dönemine tekâbül ettiğini, Hazret-i Peygamber (a.s.m) gibi sabır metodunu kullanmak gerektiğini söyleyerek, bugün İslam Dünyası'ndaki cihadist hareketlerin metot yanlışı yaptıklarını ifade etti.

Ali Bakkal, Cumhuriyetin kurulmasıyla başlayan inkılâpları sayarak Üstadın bu inkılaplar yapılırken Barla'da risaleleri yazdığını söyleyerek sözlerine devam etti. Medreselerde verilen klasik eğitim çok uzun sürdüğü için hem inananlara İslam'ın özünü öğretecek, hem de fennî ma'lumatı da ihtiva ederek felsefecilerin ve modern eğitim alan insanların akıllarını tatmin edecek bir eserin gerektiğini, bunun da Barla'da yazılan Nur Risaleleri olduğunu beyan etti.

Prof. Dr. Ali Bakkal, Said Nursi'nin Barla'ya sürgün edilişini, burada risalelerin ne şekilde ve hangi metotla telif edildiğini anlatarak sözlerine son verdi.

Daha sonra Isparta Eğitim ve Kültür Vakfı adına kısa bir konuşma yapan Zafer Alanat, vakfın kuruluş amacından ve yapılan hizmet faaliyetlerinden bahsetti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE BİR İLK YAŞANDI

Risale Akademi Kurucu Üyesi Dr. İsmail Benek ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki ilk defa bir köyde sempozyum yapıldığını belirtti. Benek, Cumhuriyet döneminde îmânî meselelerin zeminine inmek için Barla'ya bakmak gerektiğini çünkü Risalelerin Barla'da telif edildiğini söyledi. Said Nursi'nin Van'da dağda bile rahat bırakılmadığı için bugün devletin "dağın güvenliğini" sağlamak gibi bir probleminin olduğunu söyleyerek, bugün doğuda yaşanan sorunların nedenlerine işaret etti.

Dr. İsmail Benek, Bediüzzaman'ın her bir talebesinin ayrı birer okul olduğunu, Said Nursi Hazretlerinin mürşit, müellif, müceddid, kardeş, arkadaş, yoldaş ve komutan olduğunu söyleyerek sözlerine son verdi.

BARLA'DA DENENEN RİSALE-İ NUR METODU

Eğitimci ve 22. Dönem Milletvekili Öner Ergenç, Bediüzzaman'ın Ağrı dağının parçalandığını gördüğü rüyayla ilgili olarak, 1. Dünya Savaşı ve Bolşevik Devrimi nedeniyle inkar-ı uluhiyet düşüncesinin dünyanın birçok yerine sıçradığını, bunun Osmanlı Devleti'ni de yıktığını ve böylece Bediüzzaman'ın rüyasının bu şekilde tahakkuk ettiğinden bahsetti. Ergenç, Said Nursi'nin "Kur'an’ın etrafındaki surlar parçalanacak." sözünden hareketle, bu asırda Kur'an'ın kendi kendini müdafaa edeceğini, bunun da ilk defa Barla'da denenen yeni bir metod olan Risale-i Nur metoduyla olacağını ve olduğunu söyledi.

ASRIN İDRAKİNE RİSALE-İ NUR

Çevre eski bakanı Rıza Akçalı konuşmasına sempozyumu düzenleyen ve sponsor olan vakıflara teşekkür ederek başladı. Barla'nın dışarıdan bir sürgün hayatı olarak görüldüğünü ancak Bediüzzaman'ın bunu münbit bir sürece çevirdiğinden bahsetti. Küresel anlamda bu asrın insanına ve idrakine ancak Risale-i Nur'daki iman hakikatleriyle hitap edilebileceğinin altını çizerek Barla Lahikası'ndaki talebelerin mektuplarında, onların üstadlarına olan sadakat, vefa ve hizmetlerine dikkat çekti. Saff-ı evvel talebelerin hizmetinin, asr-ı saadette sahabelerin Hazret-i Peygambere (a.s.m) yaptıkları hizmetin bu asırdaki numunesi olduğunu söyleyen Akçalı, konuşmasına Barla Lahikası'ndaki ihlâsla alakalı mektupların bazı parçalarını okuyarak son verdi.

FIRINCI AĞABEY: BARLA'DA SEMPOZYUM YAPILMASI BENİ DUYGULANDIRDI

Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi Mehmet Fırıncı Ağabey ise Barla'nın, ehl-i imanın imdadına yetişen, îmânî meşalenin tutuştuğu yer olduğunu ifade etti. Üstadın Barla'daki talebelerini vefa ve minnet ile anan Fırıncı Ağabey, Barla'da bu sempozyumun düzenleniyor oluşunun kendisini oldukça duygulandırdığını belirtti. Barla'nın farklı, mübarek bir yer olduğunu ve bununla alakalı Bediüzzaman'ın Bayram Ağabey ile yaşadığı bir hatırayı anlattı:

Bediüzzaman Hazretleri1950'li yıllarda talebeleriyle Isparta'dan Barla'ya gidip gelirken, Bayram ağabey 1-2 saat Barla'da kalmak için ne diye bu kadar meşakkat çektiklerini içinden geçirir. Üstad da buna mukabil Bayram ağabeye şöyle der: Bayram, Barla'yı kerih görme. Hakikaten ehemmiyetlidir. İleride burası çok şenlenecek.

Hatırayla konuşmalarına son veren Mehmet Fırıncı ağabey ile birlikte açılış konuşmaları da son bulmuş oldu.

OTURUMLAR

Açılış konferansından sonra, Prof. Dr. Mehmet İpçioğlu, Prof. Dr. Bilal Sambur, Halil Köprücüoğlu ve İbrahim Kaygusuz'un tebliğleriyle birinci oturum yapıldı.

Sempozyumun ikinci günü, Doç. Dr. Hikmet Orhan'ın başkanlığında, Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Dr. Alimcan Can, Abdurrahman Iraz ve Mustafa Duman'ın tebliğlerini sunduğu ikinci oturumlabaşladı.

Üçüncü oturumda, Prof. Dr. Himmet Uç, Eğitimci-Yazar Mustafa Yılmaz, Erdoğan Çelebi ve İhsan Atasoy;

Dördüncü oturumda, Mustafa Akça, Serdar Bilgin, Ahmet Yılmaz ve Gökçe Ok;

Beşinci oturumda, Doç. Dr. Fevzi Karademir, Doç. Dr. Cüneyd Gökçe, Levent Ertekin ve Mustafa Oral;

Son oturum olan altıncı oturumda ise, Prof. Dr. Hüseyin Yaşar, Mehmet Polatdemir ve Sıddık Süleyman'ın oğlu Mehmet Kervancı tebliğlerini sundu.

Kapanış dersini Isparta Mekke Eğitim Vakfı'ndan Hafız Mehmet Timur yaptı. Katılımcılara plaketleri verilerek toplu fotoğraflar çektirildi.

Sempozyumun son günü olan 14 Haziran 2015 Pazar günü ise gezi yapıldı. Üstad Bediüzzaman'ın Barla'da ve Isparta'da yaşadığı evler, Çam Dağı ve mezarlık ziyaret edildi.

 

 

popüler cevapdünya atlası