Teoriden Pratiğe Medresetüzzehra Çalıştayı yapılacak

Eklenme Tarihi: 18 Nisan 2014 | Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2017

 

Davet Mektubu

Muhterem Hocam,

Risale-i Nur’un var olma mücadelesi yaptığı yıllardan, neşir yıllarına, sonra okuma, bilgilenme, daha sonra da mana derinliklerine inme aşamalarını yaşayageldik. Şimdi de Risale-i Nuru akademik perspektiften incelemek, konularına ve literatürüne göre ilim dünyasına sunma ve uygulama zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz.

Risale Akademi’nin amacı, akademik dünyaya Risalelerde yer alan konuların ait olduğu ilmi alanlarda çalışmalarını sunmak; uygulanabilir, hayat geçirilebilir hakikatler olduğunu göstermektir.

Şimdi de daha önce, Van’da 2012 Ekiminde yapmış olduğumuz Medresetüzzehra Sempozyumunda ortaya konulan tüm teorilerin uygulanabilirliğini müzakere etmek istiyoruz. Bu münasebetle metni Münazarat’ta yer alan Medresetüzzehra projesinin veya eğitim düşünce modelinin uygulanabilirliğini tüm veçheleriyle müzakere etmek niyetinizdeyiz.

Bu amaçla ekte yer alan sorular ışığında ele alacağımız bu mevzu hakkındaki düşüncelerinizden ve katkılarınızdan istifade etmek istiyoruz. 19 Nisan 2014 Cumartesi günü 9.00-17.00 saatleri arasında Risale Akademi’de yapacağımız çalışmada sizi de görmek ister, saygılar sunarız.

TEORİDEN PRATİĞE MEDRESETÜZZEHRA NASIL TECESSÜM EDECEK?

FELSEFE MASASI

1- Medresetüzzehra’nın öngördüğü Eğitim Felsefesini bugünkü terminoloji ve kavramları kullanarak nasıl yazardınız? Medresetüzzehra nasıl bir insan modeli önermektedir?

2- Bu eğitim felsefesinin bugüne kadar ileri sürülmüş veya denenmiş eğitim felsefeleriyle örtüşen ve ayrışan yönleri nelerdir?

HEDEFLER VE AMAÇLAR MASASI

3- Medresetüzzehra’nın genel hedefleri nelerdir? Neyi amaçlamaktadır? Medresetüzzehra eğitim modeline göre verilen bir sistemle sonunda hangi amaçlara ulaşılacaktır? Hangi hedefler gerçekleştirilecektir? Hangi nitelik çıktılarına ulaşılacaktır?

AKADEMİK ALANLAR VE DERSLER MASASI

4- Medresetüzzehra eğitim modelinin vazgeçilmez alanları (dersler, konular, bölümler) neler olmalıdır? Hangi ders alanlarında uygulanmalıdır?

MÜFREDAT MASASI

5- Müfredat nasıl hazırlanmalıdır? Nelere yer vermelidir? Müfredat kurulu kimlerden oluşmalıdır? Belirlenmiş derslerin her ders için öğrenim dili ne olacaktır? Ölçme ve değerlendirmesi nasıl olmalıdır?

6- Ders Müfredatının düzeyi nasıl belirlenecektir? Sınıf sistemi mi, level/grade sistemi mi, kur sistemi mi?

ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ/ŞARTLARI MASASI

7- Medresetüzzehra’nın eğitim modelinde öğrenci profili nedir? Kimler bu sisteme kayıt olabilir? Öğrencilerde aranılan şartlar nelerdir? Hangi alt yapıya sahip olmalıdırlar?

ÖĞRETİM ELEMANLARI MASASI

8- Medresetüzzehra’nın hocası/öğretim elemanı profili ve nitelikleri nasıl olmalıdır? Bu sistemde kimler hocalık yapabilir?

Hocalar nerden temin edilecektir?

ULUSLARARASI KABUL MASASI

9- Medresetüzzehra modelinin uluslararası akreditasyon sistemine entegrasyonu nasıl olmalıdır? Uluslararası standartlarla nasıl örtüştürülecektir? Örtüştürmeli mi?

KURUMSAL YAPI VE YÜRÜTME MASASI

10- Medresetüzzehra modelini uygulaması için nasıl bir yapı olmalıdır? Okul öncesinden, ilk ve ortaöğretim veya yükseköğretim aşamalarına değin bu model nasıl uygulanmalıdır? Diploma veren bir örgün eğitim mi? Yoksa bir e-eğitim modeli mi? Yoksa yüksek lisans ve doktora programları açan bir kurum mu?

11- Türkiye’deki eğitim sistemi içindeki yeri nerede olacaktır?

12- Medresetüzzehra modelinin uygulanmasında yürütme nasıl olacaktır? Teşkilatlanması, yapılanması, yönetilmesi, izlenmesi, pazarlanması vb. nasıl olmalıdır?

YATIRIM VE FİNANS MASASI

13- Medresetüzzehra’nın başlangıç sermayesi, yatırım ve maliyet analizi nasıl yapılmalıdır? Açıklanabilir bütçesi ne olmalıdır? Sürekliliği nasıl sağlanmalıdır? Gelir kaynakları ne olmalıdır? Finans yapısı devlet destekli mi, yoksa sivil dayanışmaya dayalı mı olmalıdır?

Çalıştay Programı:

İletişim: 05358949218

 

popüler cevapdünya atlası