Sosyal Kalkınmanın Sosyal Psikolojik Yansımaları

Eklenme Tarihi: 04 Ocak 2014 | Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2017

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi OTO’nun Sanat, Marifet ve İttifak İçin Sosyal Kalkınma Sempozyumu tebliğidir

Bir bireyin gelişimi ile bir toplumun gelişimi biri birine benzer:İkisinde de sayısal (nicel) veriler, sayısal olmayan (nitel) veriler vardır.Her ikisinde de başta, nicel veriler önceliklidir, önemsenir; öncelikle sayısal veriler sunulur, örneğin bebek doğduğunda aileye “gözünüz aydın, nur topu gibi bir bebeğiniz oldu, her şey normal, kilosu 3200 gr ve boyu 50 cm ve baş çevresi 35 cm’dir” müjdelenir. Tıpkı bir toplumdaki kalkınmanın sayısal verileri gibi, GSMH, birey başına milli gelir, ithalat ve ihracat sayıları ile ifade edilmesi gibi... Sayısal verileri normal olan çocuk, ileride normal bir yetişkin olabilecek mi, zekâ, düşünce, muhakeme, bellek, algılama, duygulanım, sosyalleşme ve bireyselleşme kapasiteleri buna uygun mu? Toplumdaki GSMH’nın toplumun tamamına dengeli dağılıp dağılmadığı gibi, bireysel yaşama ne kadarı yansıdı, aileler bu nedenle refah seviyelerini ne kadar arttırdı? Görüldüğü gibi yalnızca sayısal veriler değil, niteliksel veriler de olmazsa olmaz göstergeler olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte sosyal kalkınma kalkınmanın niteliksel boyutu olarak ele alınabilir.

Tebliğin devamı için buraya tıklayınız

 

popüler cevapdünya atlası