Sosyal Kalkınmada Bölgesel Dinamikler: Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi[1]

Eklenme Tarihi: 20 Aralık 2013

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel SekreteriDr. İlhan KARAKOYUN’un Sanat, Marifet ve İttifak İçin Sosyal Kalkınma Sempozyumu tebliğidir

  1. Giriş

Kalkınma ve gelişme bütün toplumları ilgilendiren temel bir konudur. İktisat ilminin ana konularından biri olan kalkınma, çok boyutlu bir kavram olup genel olarak, “bir ülkenin milli gelir düzeyindeki sürekli artışa paralel olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yapısındaki değişimleri içeren bir süreç” olarak tanımlanmaktadır.

Önceleri “kalkınma” denilince, sadece ekonomik göstergelerdeki bir artış veya iyileşme akla gelirken, küreselleşen dünyamızda, kalkınma kavramı da içerik değiştirmiş ve ekonomik kalkınmanın tek başına yeterli ve sürdürülebilir olamayacağı, bu nedenle sosyal kalkınmayla desteklenmesi gerektiği genel bir kabul olmuştur. Hatta ekonomik kalkınmanın ölçülmesi gibi, sosyal kalkınmanın da ülkeler arasında karşılaştırmalara olanak verecek şekilde bir takım kriter ve göstergelerle ölçülmesi gündeme gelmiştir.

Bu yazıda, genel olarak sosyal kalkınma kavramı tanımlandıktan sonra, Türkiye’deki 26 Düzey 2 (NUTS 2) Bölgesinden biri olan TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinde sosyal kalkınma durumu, yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenler irdelenmektedir.


[1] Bu yazıda, büyük ölçüde, Karacadağ Kalkınma Ajansınca hazırlanan TRC 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Mevcut Durum Analizi Raporu’ndan yararlanılmıştır.

Yazının devamı için buraya tıklayınız

popüler cevapdünya atlası