Sanat, Marifet ve İttifak İçin Sosyal Kalkınma Sempozyumu sonuç bildirisi

Eklenme Tarihi: 14 Aralık 2013 | Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2019

Sanat, Marifet ve İttifak İçin Sosyal Kalkınma Sempozyumu sonuç bildirisi

"Sanat, Marifet ve İttifak İçin Sosyal Kalkınma Sempozyumu” sonuç bildirisi yayınlandı

Diyarbakır'da düzenlenen, "Sanat, Marifet ve İttifak İçin Sosyal Kalkınma Sempozyumu” sonuç bildirisi yayınlandı.

Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı tarafından 13-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen sempozyum sonuç bildirisini Dr. Cemil Ertem okudu:

1-Said Nursi cehalet, zaruret ve ihtilafın üç önemli dert olduğunu ve bunlarla baş etmek için sanat, marifet ve ittifak gerektiğini ileri sürer.

2-Said Nursi’de sanat ve marifet insanın özgürlüğü ve refahı içindir. İttifak da küresel barış içindir.

3-Modernite, şu an geçerli sistemiyle çalıştığı dünyada insanı ve insani değerleri unutmuş görünmektedir.

4-Kalkınmanın öznesi insan ve amacı insanın maddi ve manevi refah ve mutluluğunu sağlamak olmalıdır.

5-Devlet, insan temel hak ve özgürlüklerine saygı duyma sürecini tamamlama sorumluluğudur.

6-Sosyal kalkınma, ekonomik büyümenin ötesinde, sivil, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları olan çok kapsamlı bir süreçtir.

7-Kalkınma başta çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve diğer hassas gruplar olmak üzere, herkesin temel hak ve özgürlüklerini, dikkate alan çok boyutlu, entegre, dinamik ve ilerlemeci bir süreç olmalıdır.

8-İnsan merkezli sosyal kalkınma; özgürlükleri, tercihleri, katılımı, şeffaflığı ve demokratikleşmeyi derinleştiren bir süreç olmalıdır.

9-Sürdürülebilir ve hakkaniyetli sosyal kalkınma demokrasiyi, sosyal adaleti, ekonomik kalkınmayı öngörmeli, çevreyi korumalı, iyi yönetişime katkı sağlamalı ve insan haklarına saygı duymalıdır.

10-Bugünkü dünyamızda kalkınma temel bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir. Demokrasi, kalkınma ve insan hakları bir birinden ayrı, fakat ayrılmaz kavramlardır.

11-Sosyal kalkınma sürecinde özgür bir katılım, şeffaflık, eşitlik ve adalet temel ilkeler olmalıdır.

12-Gerçek anlamda sosyal bir kalkınmanın olabilmesi için toplumsal yardımlaşma ve sivil ittifak gerekir.

13-Sosyal kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli yasal ve anayasal altyapının oluşturulması esastır. Bu çerçevede hür teşebbüs ve sivil inisiyatiflerin önünü açacak, insan onurunu koruyacak yeni, sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç vardır.

14-Yeni anayasa katılımcılık, şeffaflık, eşitlik, özgürlük ve evrensel bir insan hakları anlayışı üzerine bina edilmelidir.

15-Sosyal Kalkınmanın temel dinamikleri güven, onur, işbirliği ve sosyal taleplerin realize edileceği niyet ve girişim üzerine hayat bulur.

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası