Said Nursî’nin Talebesi Abdullah YEĞİN Ağabey anlatıyor

Eklenme Tarihi: 25 Mart 2017

Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm verahmatullahi

ve berekatühü

Muhterem kardaşlarımız, muhterem misafirler,

Biz hakiki kardaşız. Çünkü Kur’an-ı Kerim bizi kardaş ediyor. İnneme’l-mü’minine ihvetün. Kur’an-ı Kerim’in kanunlarındandır, Allah’ın emirlerindendir. İslamiyete hakiki inanmayan ve ortada gezenler, maalesef yalancılar hesabına faaliyet yapıyorlar. İslamiyet sıdktır, doğruluktur. İslamiyet’te yalan yoktur, ispat vardır, akıl hâkimdir, Allah’ın emri hakimdir. Onun için aklı başında olan bir kimse elbette ki insan olacak. İnsan olmak için de akıllı olmak lazım.

Peygameberimiz (a.s.m.) “Din akıldır, aklı olmayanın dini yoktur” diyor. Onların bir kısmı menfaatleri için dünyanın her şeyini icabında kucaklamak istiyorlar. Hâlbuki dünya fanidir. Burada devamlı duran kim var? Lailahe illallah sözü bütün sözlerin en güzeli, en faziletlisi, en yükseğidir. Peygamberimiz (a.s.m.) “Benden evvel gelen peygamberlerin en güzel sözü Lailahe illallah kelamıdır” diyor. Onun için şirk en büyük günahtır. Allah cümlemizi tövbe etmeden ahrete almasın. Ne kadar, büyük küçük, bilerek bilmeyerek günahlarımız varsa, onlardan Cenab-ı Hak bizi ahirete tövbe edenlerden kabul etsin. Hüsn-i hatimeye mazhar etsin inşaallah.

Isparta Kahramanları diyoruz. Ne için kahraman? Hiçbir karşılık beklemeden çoluğuna çocuğuna yazdırıyor. İşte bunu iman yaptırıyor. İman kahramanı. Onlara yaklaşmak, onlardan olmak en birinci gayemiz olmalı. Çoluğumuzu çocuğumuzu imanlı yetiştirmeliyiz.

Evlenmek, ev sahibi olmak elbette iyi bir şeydir. Fakat dünya için, nefis için olursa, dünyada kalır. Ahirete faydası olmaz. Peygamberimiz (a.s.m.) evlenmeyi teşvik etmiştir Müslüman yetiştirmek için evlenmek lazım.

Bu Isparta Kahramanlarının hepsini ziyaret etmemiz lazım. Fakat ben maalesef Üstadımızın vefatından sonra Urfa’da idim. Urfalı olmayan herkesi, orada Üstadın yanında kalanları, vilayetten çıkardılar. Biz de kendi memleketimize gittik. Isparta Kahramanlarını Üstaddan işitiyorduk. Isparta’ya gittiğimde Kuleönü’nde Küçük Ali namında bir ağabeyimize rastladım. Onu ziyaret etmek nasib oldu. Evine gittik. İkinci katta bir rahle var. Kalem, hokka, defter, kitap önünde. Diz üstü oturmuş, orada devamlı yazmış. Yazdığı yeri gösterdi.

Ondan sonra Hüsrev Ağabeyi ziyaret ettik. Mustafa Gül Ağabey daha çok yani isimleri hatırıma gelmiyor. Allah hepsinden razı olsun. Bize önderlik, öncülük yapmışlar. Bunlar ind-i İlahide çok kıymetli insanlar. Üstadımız Risalelerde Isparta Kahramanlarını gereğince anlatmıştır. Fazla söze lüzum yok. Külliyat herkesin evinde var. Risale-i Nur’da her şey yazılmıştır. Hepinize okumak tavsiye ediyorum. Üstadımız okumak tavsiye ediyor. “En büyük düşmanımız cehalettir. Cehaletten kurtulmak için çalışacağız” diyor. Onun için Medresetüzzehtayı kurmaya azmetmiş, onun zamanında maddeten olmadıysa da inşallah ileride olacak. Bütün yeryüzündeki Nur talebelerine manevi medresetüzzehra demiştir. İşte Isparta onların başı ve birincisi olmuştur. Isparta’da olmak ve onların torunları olmak ne iyidir.

Cenab-ı Hak İslamiyet, din, iman için ebedi hayatımızı kurtarmaya vesile olan bütün büyüklerimizi iki cihanda aziz etsin. İki cihanda cümlemizi İslamiyet’le serfiraz etsin. Cümlemizi hüsn-i hatimeyeve daima dünyada sırat-ı müstakime muvaffak olanlardan eylesin.

Allah hepinizden razı olsun.

popüler cevapdünya atlası