Risale-i Nur’un İmam Hatip’lerde okutulmasını gerektiren 10 sebep

Eklenme Tarihi: 05 Şubat 2017

Risale Akademi: Risale-i Nurların İmam Hatip Okullarında, Tefsir, Hadis, Siyer, İslam Tarihi, Sosyal Psikoloji gibi alanlarda doğrudan okutulmasının en önemli katkılarından birinin, bu okulların mezunlarının toplumda daha fazla etkili olmasına katkı verecektir.

İmam Hatip Okullarının toplumumuz üzerinde çok önemli bir fonksiyonu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “doğru İslamiyet’i ve İslamiyet’e layık doğruluğu yaşayan din adamlarının bu toplumda her zaman değeri bilinmiştir” denildi. Bu saygınlığın yıpranmasına izin verilmemeli, İmam Hatip Okullarından mezun olacak gençlerin bu saygınlığı sürdürecek bilgi ve davranışla donanımlı olmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

İmam Hatip Okullarındaki eğitimcilerin de kendi öğrencilerine birer model olmaları gerektiği açıklanan bildiride, eğitim içeriklerine de temas edildi.

Bediüzzaman Said Nursi’nin ve eserlerinin bu konuda İmam Hatip Okulu öğrencilerine iyi bir model olduğu vurgulanırken,Said Nursi’nin eserlerinde işlediği tebliğin 10 özelliğini taşıyan din adamı yetiştirmeye özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı:

  1. İmam Hatip Okulu mezunu bir genç, araştırmacı (Muhakkik) âlim din adamı olmalı. Anlattıklarını ispat ve ikna edebilmeli.
  2. Alanında uzman, hikmetli, anlamlı bir araştırmacı  (Müdakkik) olmalı.
  3. Güncelin ihtiyaçlarını karşılayan, zamanın anlayışına uygun söz söyleyebilen, ikna edici bir hatip (Beliğ-i mukni) olmalı
  4. Her sözünü, her iddiasını Kur’an’ın mizanıyla tartıp konuşmalı 
  5. İfrat ve tefritten kaçınmalı; rastgele tekfir (insanları kafir olmakla suçlamak) veya tadlil (insanları, batıl yoldadırlar, diye suçlamak), cehaletle suçlamamalı
  6. Fikir çatışmalarında taraf olmak yerine itidal ile el sıkıştırmalı, barıştırıcı olmalı
  7. Konuşmalarında, vaaz ve nasihatlarında, iddialarını parlak göstermek için, günümüzün şartlarını, farklı şartlarda, geçmiş tarihlerde yaşanmış hayatlarla kıyaslayıp, iddialarını bu yolla ispat etmeye çalışmamalı ve mübalağa etmemeli
  8. Güzel şeylerin uygulanması veya kötü davranışların terkedilmesi için öne sürdükleri delillerle başka güzellikleri alçaltmamalı. Bu durum İslamiyet’in dengeli üslubu ile bağdaşmaz.
  9. Beliğ konuşmalılar. Güncele, hale, zamanın gerekliliklerine, anlayışına uygun söz söylemeliler ki, bu bir belağattır.
  10. İnsanların ihtiyaçlarına göre cevap vermeliler, ihtiyaçlarına göre münasip söz söylemeliler. İnsanları eski zaman derelerine çekip konuşmak, günümüzde örnek alınması zor davranışları örnek göstermek halkla olan iletişimin kopmasına sebep olabilir; kaçınılmalıdır.

SİZ DE MÜFREDATA KATKI VERMEK İSTİYORSANIZ TIKLAYINIZ

popüler cevapdünya atlası