Risale-i Nur’dan Eğitim Okumaları başladı

Eklenme Tarihi: 30 Eylül 2017 | Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2017

Risale Akademi tarafından düzenlenen “Risale-i Nur’dan Eğitim Okumaları” Akademi'nin Anakara'daki merkezinde başladı. B. Said Çiftçi'nin moderatörlüğündeki programda şu konular müzakere edildi:

-Risale-i Nur’dan eğitim konusunda cem ve tasnif çalışması
-Cem ve Tasnif Nedir?
-Risale-i Nur’un eğitim alanına göre cem ve tasnifi nasıl yapılabilir?
-Cem ve Tasnif çalışması aşamaları
-Risale-i Nur’dan eğitim alanında cem ve tasnif çalışması örneği
-Risale-i Nur’dan eğitim okumaları-1
-Bediüzzaman Said Nursi’nin Eğitim Düşüncesi Paradigmaları.

Programdan notlar şöyle:
Eğitim sorunlu bir alandır. Said Nursi eğitim konusunda iddiası ve projeleri olan bir alimdir.

Konu esas itibariyle iki ana başlık altında incelenecektir. Birincisi Cem yani bir araya getirmek, ikincisi de Risale-i Nur'da Eğitim Paradigmalarıdır.

Cem; izah, haşiye ve şerh yapabilmek için öncelikle yapılması gereken bir iştir. Risale-i Nur'daki birbiri ile ilgili yerlerin cem edilmesi, konuyu daha iyi kavramak ve yüksek bir bakış açısı elde edebilmek için gereklidir. Mesela Kur'an Esmaü’l-Hüsna'nın ihtiva ettiği ahkâmı cem etmiştir. Risale-i Nur da aynı yöntemi uygulamıştır. Cemde muvazene vardır. Cem edilmezse muvazene ve ahkâmın tenasübü sağlanamaz. Yine Kur’an sair şeriatların mehasinini cem etmiştir.

Cem yapacak kişinin kendi alanına hâkim olması gerekir. Risale-i Nur’a da hâkimiyetinin olması gerekir ki, amaca uygun konu ve kavramları seçebilsin; anlambilimine göre anlama, algılama ve karşılığını bulmada sıkıntıya düşmesin.

Birinci adımda alana dair bir tasnif metni yani içindekiler bölümü hazırlamak lazım. İkinci adımda mesela iktisat konusu çalışılacaksa, Risale-i Nur'daki iktisatla ilgili metinlerin motamot olarak bulunabileceği gibi, uzmanlık ve tecrübenin konuşturulacağı, yeni çıkarımlarda bulunulabilecek dolaylı metinleri de bulmak mümkün olacaktır.

Anahtar kelimeler, anafikirle yorumlarla ve içeriklerle uyumlu olmalıdır.

Tevhid Paradigması

Bediüzzaman Said Nursi’nin Eğitim Paradigmalarının konuşulduğu programın ikinci bölümünde ise öncelikle Tevhid Paradigması ve Tevhid Okuryazarlığı üzerinde duruldu.

Paradigma temel esaslar, ilkeler veya prensipler demektir. Paradigma aslında temel çıkış noktasıdır.

Kur’an’ın, Risale-i Nur’un ve eğitimin temel konusu insandır. Kur’an’ın ve Risale-i Nur’un üslubu hem pedagojik, hem de antropolojiktir yani yediden yetmişe, beşikten mezara herkesin anlayabileceği bir dille anlatılıyor.

Esmaü’l-Hüsna ve tefekkür paradigması ve okuryazarlığı ile mana-yı ismi (adlandırıcılık) ve mana-yı harfi (anlamlandırıcılık) paradigmaları üzerinde de durulmuştur.

Kur'an'ın takip ettiği temel dört esasından birincisi tevhiddir. Risale-i Nur’un her tarafı tevhiddir. Mana-yı harfi okumalarında önemli olan her şeyde Allah’ın mührünü/logosunu görebilmektir.”

Cumartesi günleri saat 14’te

Program önümüzdeki haftadan itibaren Cumartesi günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

popüler cevapdünya atlası