RİSALE-İ NUR’DA CİHAD KAVRAMI

Eklenme Tarihi: 17 Mart 2018

Dr. Ömer ŞEKER

GİRİŞ

Arapça’da “güç ve gayret sarfetmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkânları kullanmak” mânasındaki cehd kökünden türeyen cihad, hayatın gayesi olarak Allah’a kulluk etmek, Allah ve Resulü’nün koyduğu ölçülerin fert ve toplum hayatına uygulanmasına çalışmaktan, diğer insanlara İslâm’ı tebliğe, İslâm ülkesini ve müslümanları her türlü tehlike ve saldırılara karşı savunma ve bu konuda gerektiğinde savaşmaya kadar kapsamlı bir anlam taşımakta; kalp, dil, el ve silâh gibi beşerî aksiyonun ortaya konulduğu her vasıta ile yapılabilmektedir (Bkz: İslâm Ansiklopedisi, http://www.islamansiklopedisi.info/dia/maddesnc.php?MaddeAdi=cihad).

İslâmî literatürde cihad, “dinî emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslâm’ı tebliğ, nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele vermek” şeklindeki genel ve kapsamlı anlamı yanında fıkıh terimi olarak daha çok müslüman olmayanlarla savaş, tasavvufta ise nefs-i emmâreyi yenme çabası için kullanılmıştır.

MAKALENİN DEVAMI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

popüler cevapdünya atlası