Risale-i Nur, temel dini bilgiler dersinde okutulmalı

Eklenme Tarihi: 06 Şubat 2017

Risale Akademi: “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan Risale-i Nur eserleri, İmam Hatip Okullarında, Ortaokullarda ve Liselerdeki Temel Dini Bilgiler derslerinin ilgili ünitelerinde doğrudan bir ders kitabı olarak okutulmalı.”

Açıklamada, İHO müfredatları, din ve fen bilimlerini, müspet bilimler ile İlahi bilimleri, âli ilimler (vahye dayalı) ile alet ilimlerini (fen ve teknoloji, araçsal), maddi ve manevi bilgileri dengeli bir şekilde sunmalı, birinde yapılacak ihmalin sonuçlarının vahim olacağı bilinmelidir, denildi.

Aklın nuru fen bilimleri, kalbin ziyası din ilimleridir. İkisinin birleşmesinden hakikat ortaya çıkar. Ayrı okutulduğu takdirde, iman ilminin olmadığı fen bilgisi eğitiminden öğrencide inkâr ve şüphe, fen bilimlerinin göz ardı edildiği, sadece dini ilimlerin okutulduğu durumda da taassup ortaya çıkar.

Şöyle de olmamalıdır: Bir önceki derste, sözgelimi Biyoloji dersinde, evrimci model üzerinden Yaratıcıyı inkar eden, yok sayan bir bakış açısıyla işlenen dersten hemen sonra, Allah’ı anlatan din dersinde tam tersi bir söylem olması öğrencilerde karakter ikirciklerine yol açabilir. Bu durumu en iyi anlatan Anadolu deyişi şudur: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu… 

Dengeli, muvazeneli, söylediği sözleri hikmetli, söylemleriyle davranışları uyumlu din adamlarına ihtiyaç var. Bunun yolu ise imam hatip okullarındaki müfredatlar veya ders kitaplarının mükemmel olmasının yanında, bu okulların öğretmenlerinin de söz konusu kriterlere sahip olmalarıdır.

“Bu bakımdan, İman esasları ki, insan maneviyatının temel taşlarıdır; hem orta ve liselerdeki din derslerinde, hem de İmam Hatip Okullarının ilgili derslerinde Risale-i Nur eserleriyle doğrudan işlenmelidir.”

“Burada yapılması gereken çalışma ise ortaokul ve liselerdeki Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam Bilgisi Dersi)  ile İmam Hatip Okullarındaki meslek dersleri konularına göre Risale-i Nur’un konu bazında tasnif edilip, söz konusu derslere göre yeni kitapçıklar olarak yayınlanmasıdır.”

“Risale Akademi olarak, bu derslerin öğretiminde istihdam edilecek eğitimciler için hizmet vermeye hazırız.”

SİZ DE MÜFREDATA KATKI VERMEK İSTİYORSANIZ TIKLAYINIZ

popüler cevapdünya atlası