RİSALE-İ NUR TALİM PROGRAMI ÇALIŞMASI

Eklenme Tarihi: 12 Temmuz 2014 | Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2017

 

Risale Akademi’nin düzenlemiş olduğu Risale-i Nur’da Talim Eğitimci-Yazar Bestami Sait Çiftçi’nin konuşması ile başladı.

Bestami Beyin çalışması şöyle:

RİSALE-İ NUR TALİM PROGRAMI ÇALIŞMASI

Risale-i Nur, gelecek yılların en çok talep edilen bir öğrenme kaynağı olacaktır. Günümüzde milyonlarca Risale, milyonlarca insanın kütüphanesinde yer almaktadır. Bu insanların bir kısmı risalelerin sürekli okuyucusudur. Bir kısmı ara sıra okumakta, bir kısmı okuyup anlamaya çalışmakla birlikte bu deneyimlerinde başarısız olmakta ve eserleri yalnızlığa terk etmektedirler. Kimileri ise risaleleri sadece tavsiye üzerine alıp kütüphanesinin tozlu raflarına terk etmiş durumdadırlar.

Tüm bunlar şunu gösteriyor; risalelerin okunması ve istifade edilmesi önemli bir potansiyel vardır. Ancak bu potansiyeli ortaya çıkarmak -bir neşir hizmeti olarak- gayretli insanların, risalelerin okunup anlaşılmasını sağlayacak farklı veya yeni yöntemler geliştirmelerini de gerekli kılmaktadır.

Bu gayretlerden biri de risalelerin eğitim bilimlerine göre, Talim çerçevesinde bir sistematiğe dönüştürülme çabasıdır.

Sözgelimi, risalelerin okulda ders kitabı olarak okutulması istense nasıl bir yol izlenmelidir? Risalelerde yer alan ana fikirler, ders programları (müfredatlar) ve ders kitaplarında nasıl yer almalıdır? Bu ve bunlara benzer soruların cevaplarını verebilmek için bilim insanlarınca kabul görmüş, denenmiş ve geliştirilmiş bilimsel yöntemlerinden neden faydalanmayalım? Bunlardan biri de eğitim alanındaki bilimsel süreçlere uygun davranmak olacaktır.

Risale-i Nur’un eğitim bilimleri disiplinine göre şekillendirilmesi için atılacak adımlar şunlardır:

1-) Alan Belirleme/Düzey Sınıflaması: Risale-i Nur’u okuyanların okuma-anlama-kabullenme bakımından “düzey sınıflaması” ve bu “düzey yeterlilikleri” nin belirlenmesi.

2-) Hedefler: a-) Risale-i Nur’un kendi iç disiplinine göre uzak ve yakın eğitim hedeflerinin belirlenmesi,

b-) Risale-i Nur’un farklı bilim alanlarına göre uzak-yakın hedeflerinin belirlenmesi.

3-) Hedeflerin Taksonomisi: Hedeflerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilere göre (Taksonomi) aşamalı sınıflaması.

4-) Kazanım (Davranışların) Yazılması: Hedeflerin kazanıma-davranışa dönüştürülmesi (yazılması). Kazanım yazılması.

5-) Metod: Konu alanına göre öğretme-öğrenme modelleri ve Risale-i Nur’un getirdiği öğretme-öğrenme modelleri üzerinde çalışmalar yapılması

6-)Öğretimin Planlanması: Kazanımlara göre öğretim teknikleri ve ders işleme (uygulama) yöntemlerinin belirlenmesi.

7-) Değerlendirme: Konu ve beceriye göre uygun ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi

 

ÇALIŞMA AŞAMALARI

1-) Konuların/ Öğrenme Alanlarının belirlenmesi: Risale-i Nur’daki öğrenme alanları ve üzerinde çalışılacak konuların tasnif edilmesi:

--- İman-Hayat-Şeriat kategorisine (Ünite olabilir) göre

--- Tevhid-Haşir-Nübüvvet-Muamelat ve hukuk alanlarına (Ünite olabilir) göre, veya;

--- İnsan, Hayat, İman, Ene, Muhabbet, Cennet, Cehennem, İhlas, Zerre, Miraç, Hz. Peygamber (sav), Beka-i Ruh, İçtihat, Mezhepler, Kur’an’ın i’cazı, Ubudiyet, Tevhid, Namaz, Vesvese, Musibetler ve Hastalıklar, Yaratılış, Haşir, Sosyal olaylar, Besmelenin sırları, Risalelerde geçen her ismi-i İlahi, Ahlak, Temizlik, Adalet, İslam tarihi, Şefkat tokatları, Sünnet-i Seniyye, Avrupa ve daha yüzlerce konuya göre seçim yapılması

2-) Hedeflerin belirlenmesi: Seçilen konuların uzak (genel ve kişisel hedefler) ve yakın öğrenme hedeflerinin belirlenmesi ve yazılması

3-) Taksonomik yapının çıkarılması: Konulara göre belirlenen hedeflerin bilişsel ve duyuşsal becerilere göre (Taksonomi) aşamalı sınıflaması ve yazılması

4-) Kazanımların yazılması: Hedeflerin taksonomik yapıya göre kazanıma-davranışa dönüştürülmesi, kazanımların neler olacağının tanımlanması ve yazılması.

5-) Öğrenme-öğretme modellerinin ve stratejilerinin belirlenmesi: Konu alanına göre öğretme-öğrenme modelleri ile Risale-i Nur’a has öğretme-öğrenme modelleri üzerinde kıyaslamalı çalışmalar yapılması ve modelin ortaya çıkarılması.

6-) Öğretimin Planlanması: Kazanımlara göre öğretim teknikleri ve ders işleme (uygulama) yöntemlerinin belirlenmesi.

7-) Ölçme ve Değerlendirme: Konu, kazanım ve beceri düzeylerine uygun ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi

 

popüler cevapdünya atlası