Risale Akademi'den İsbat Çalıştayı'na davet

Eklenme Tarihi: 17 Mayıs 2014 | Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2017

 

Risale Akademi'den İsbat Çalıştayı'na davet

Risale Akademi çalıştaylar serisine bir yenisi daha ekliyor

Risale Haber-Haber Merkezi

Risale Akademi çalıştaylar serisine bir yenisi daha ekliyor. Akademi "İsbat Çalıştayı" düzenliyor. Yapılan açıklama şöyle:

“İlm-i mantıkta; bürhan-ı yakinî, hüsn-ü zanna ve makbul şahıslara bakmıyor, cerh edilmez delile bakar ki, bütün Risale-i Nur hüccetleri, bu bürhan-ı yakinî kısmındandır.”

Dalâletin fen ve bilim kaynaklı olarak yaygınlaştığı asrımızda, İslam hakikatlerinin
tebliğinde akla hitap edilmesi zaruret haline gelmiştir. Fikir sathı dışında elde edilecek
herhangi bir üstünlük kıymet taşımamaktadır. Bu gerçeği neredeyse bir asır önce gören Said Nursi, “Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim!” niyetiyle yol çıkar ve bu maksatla Risale-i Nur külliyatını telif eder.

Terim anlamı “bir önermenin doğruluğunu göstermek için yeteri kadar delil sunma işi”
olarak ifade edilen isbat kavramı, bu çerçevede gerek felsefî, gerekse teknik anlamda
önem taşımaktadır. İslamiyet’in neşrinde bugün için en elzem araç, isbattır. Bu bakımdan isbat, felsefi olarak tebliğ faaliyetinin ana direğini oluşturmalı, izah, tafsil, tanzim, tahşiye, şerh ve tefsir gibi faaliyetler bu ana direğe istinat etmelidir.

Teknik açıdan ele alınıdığında, isbat faaliyetinin usulünün modern anlamda
akademik/bilimsel yönteme dayanması gerektiği açıktır. Bu bakımdan Risale Akademi,
gerek düzenlediği sempozyumlarda, gerekse bilimsel enstitüleri çatısı altında yürüttüğü araştırma faaliyetlerinde akademik yöntemi ön planda tutmaktadır. Bu çalıştayla da gerek felsefî anlamda tebliğ metodu içerisinde isbatın yeri, gerekse teknik anlamda akademik üslûbun Risale-i Nur araştırmalarına daha çok entegre edilebilmesi için gerekli olan çalışmalar ortaya konmaya çalışılacaktır.

Çalıştay Konuları

A. Felsefî Altyapı

1. Kavramsal açıdan isbat kavramı, tanım ve usûlleri
2. Çeşitli bilim disiplinlerinde kullanılan isbat metotlarının karşılaştırılması
3. İslamî ilimlerde isbatın yeri, tarihî perspektif, metotlar
4. İlm-i Kelâm bağlamında klasik mantıktan modern mantığa metodolojik dönüşüm

B. Risale-i Nur Perspektifi

1. Risale-i Nur’da kullanılan isbat metotları, bu metotlarının bilimsel yöntemde yeri
2. Risale-i Nur isbatlarının Nur dairesi dışında etkinliği ve ikna ediciliği
3. On beş vazife çerçevesinde isbat vazifesinin konumu ve diğer vazifelerle olan ilişkileri
4. Tâlikât ve Kızıl İ’caz’ın erişilebilirliği, Nur hizmeti metoduna potansiyel etkileri

C. Teknik Boyut

1. Risale-i Nur araştırmacılarına akademik üslûbun kazandırılması için gerekenler
2. Risale Akademi tarafından düzenlenen akademik faaliyetler özelinde akademik kriter
tesbiti

Çalıştay Bilgileri

Tarih: 15 Haziran 2014 Pazar
Saat: 09:00 – 17:00
Yer: Risale Akademi
Turan Güneş Bulvarı 593. Sk. 4/2 Çankaya-ANKARA

Bildiri Gönderimi

Çalıştaya sözlü sunumla katılmak isteyen araştırmacıların 05.06.2014 tarihine kadar
aşağıdaki şartları taşıyan bildirileri ile akif.yazici@gmail.com adresine başvurmaları
gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular, sözlü sunum için
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 Akademik üslûp çerçevesine riayet edilmeli
 En fazla 5 sayfa uzunluğunda olmalı
 Times New Roman yazı karakteri, 11 punto ve bir satır aralığı kullanılmalı
 Özet ve anahtar kelime listesi içermeli

İletişim:

akif.yazici@gmail.com
M. Akif Yazıcı
Çalıştay Sekreteri

 

popüler cevapdünya atlası