Prof. Dr. Gürbüz AKSOY’un Hayatı ve İlmî Şahsiyeti

Eklenme Tarihi: 28 Ocak 2020 | Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020

Kadir AYTAR

1954 yılında Ankara’da doğan Gürbüz Ağabey, ilkokul ve ortaokulu memleketi olan Sivas Şarkışla’da, liseyi Şanlıurfa’da okudu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu.

Gürbüz Ağabey, güler yüzlü, nazik, mütevazı, samimi, iyi niyetli ve sabırlı bir insandı. İnsanları ciddiye alan, onlarla empati kurmaya çalışan, adaletli, pozitif yaklaşım sahibi, olaylara ve geleceğe karşı iyimser bir kişiliğe sahipti. İyi bir çevre dostuydu. İyi bir eş, iyi bir baba idi.

Tabiat yürüyüşlerini sever, o esnada tefekkür eder, mesleği ile ilgili kitap, dergi ve gazeteleri takip eder, fırsat buldukça da kişisel gelişim ve roman türü kitapları okurdu.

Mesleği olan veterinerliği çok seviyordu, meraklıydı, gayretliydi, mesleğini en iyi bir şekilde icra edebilmek, mesleğine yeni bir şeyler katabilmek için durmadan çalışırdı.

Doktorasını Almanya’da Almanca olarak yaptı. Temel düzeyde İngilizce ve Fransızca kursları aldı.

Çalışmaları sonucunda, güncel konularla ilgili 90’dan fazla yazdığı makale ve bildirilerini ulusal ve uluslar arası dergi ve kitaplarda, bildirilerden 50’si, yine ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde yayınlandı.

Gürbüz Ağabey, sivil toplum kuruluşlarının etkin rollerine ve şahs-ı manevilerinin gücüne inanıyordu. Bu nedenle birçok sivil toplum kuruluşunda görevler aldı, başkanlıklarını icra etti.

Mesleki dernek, oda, birlik ve vakıf üyelikleri ile başkanlıkları dışında; akademik, kültürel, manevi kalkınma ve araştırma amaçlı AKAV, ADAG, GAPDER ve Risale Akademi gibi sivil toplum kuruluşlarında aktif roller aldı.

Gürbüz Ağabey, mesleği ile ilgili ulusal ve uluslar arası konferanslar da düzenledi, sahada uygulamalı programlar yönetti. 

Diğer yandan doçentlik ve profesörlük ünvanlarını alan Gürbüz Aksoy, anabilim dalı ve bölüm başkanlıkları, kurucu dekanlıklar, rektör yardımcılıkları, yönetim kurulu ve senato üyeliği, bakanlık müşavirliği görevlerinde bulundu.

Üniversitelerarası Kurul Üyeliği Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEG), Engelsiz Üniversite Birimi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Kurucu Başkanlıkları yaptı.

Yönetimleri esnasında insana, kaliteye ve ihtisasa önem verdi, adalet, liyakat, katılımcılık, takım ruhu, iş bölümü, samimiyet ve demokratik yönetim prensiplerini uyguladı.

“Ya bu ya o” dayatmalarına karşıydı. Bediüzzaman’ın “hem bu, hem o” düsturunu hayatında şiar edinmişti.

Evcil Hayvanların Sindirim Sistemi Hastalıkları, Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları adında basılmış 2 kitabı bulunmaktadır.

10 kadar projede koordinatör, uzman ve yönetici olarak çalıştı.

1 adet Kongre bilim ödülü ve 5 adet TÜBİTAK teşvik ödülü aldı.

Almanya, Slovenya, Suriye, Irak, Kıbrıs ve Suudi Arabistan’da çeşitli proje, araştırma ve inceleme çalışmalarda bulundu.

Hayvan hastanelerin çoğaltılması fikrini savundu. Hayvan kurtarma eğitimlerinin öncüsü oldu.

Prof. Dr. Faruk Süzergöz ve Araştırma Görevlisi Pelin Polat ile birlikte hayvanların helal yöntemlerle kesimi sırasında acı çekip çekmediğini araştırdı. Helal kesim öncesi, helal kesim sırası ve helal kesimden 3 dakika sonra olmak üzere üç farklı evrede beta endorfin analizi yaparak, kandaki kesim öncesindeki hormon seviyesinin, kesim esnasında iki katına çıktığı, kesimden 3 dakika sonra ise yaklaşık 4 katına çıktığını belirlemişlerdir. Beta endorfin hormonunun, ağırı kesici morfine göre 30 kat daha fazla ağrıyı kestiğine vurgu yapmışlar ve helal kesimde beta endorfin hormonu sayesinde hayvanların sakinleştiklerini ve acı çekmediklerini tesbit etmişlerdir.

Gürbüz Aksoy, AB ülkelerinde kesim yapılırken tabanca ve şok yönteminin kullanılmasını eleştirmiştir.

ADAG Çalışmaları

2007 ve 2008 yıllarında Yeni Anayasa, Sivil Anayasa, 21.Yüzyıl Anayasası ve Anayasal Vatandaşlık konulu 4 panel gerçekleştirdi.

2010 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi ve ADAG işbirliği ile “Demokratik Açılım ve Müşterek Paydalarımız” Panelini düzenledi.

 

AKAV Risale Akademi İşbirlikleri

 

2011 yılında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen “Münazarat Ekseninde Milliyet Fikri ve Demokrasi” konulu konferansta; “Türk - Kürt Birlikteliği Çevresinde Medresetüzzehra” başlıklı bildiri sunmuştur.

 

Bildiride Medresetüzzehra projesini; ırkçılığı ve bölücülüğü önleme, istihdam, aidiyet, dil ve müfredat açılarından irdelemiş, vizyonu, misyonu, amaçları, yapılanma ve kaynak süreçlerini yazarak Bediüzzaman’ın Medresetüzzehra idealini ayrıntılarıyla ortaya koymuştur.

 

“GünümüzdeYükseköğretimdeki Yeni Yönelişler ve Bediüzzaman’ın Yaklaşımı” başlığı altında da Medresetüzzehra’nın kalite güvencesi ve akreditasyonu ve saygınlığının artırılması konularına değinmiştir.

 

Ayrıca Risale Haber’e Medresetüzzehra’yı değerlendiren bir de röportaj vermiştir.

Makaleleri:

 • “Bediüzzaman Said Nursi ile Dördüncü Kuşak Üniversitelere Doğru:  Akademisyenin ve/veya Bilim Adamının Kişisel ve Görevsel Bazı Vasıfları Hakkında Bediüzzaman’dan Esintiler”  Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, Eskişehir, 2014
 • “Genetik Bilim nereye Gidiyor? Genetik Çalışmalar ve Hayvan Klonlama”Köprü 83. Sayı 200

Risale Akademi ile birlikte düzenlenen 30’dan fazla sempozyum, panel ve çalıştaylarda yaptığı konuşmalarda, sunmuş olduğu bildiri ve makalelerinde;

 • bilimsel çalışmaların önemine,
 • özgür düşünceye,
 • adalete,
 • işbirliklerine ve ortak çalışmalara,
 • farkındalık oluşturmaya,
 • zihinlerimizde oluşacak düşünce ve yeni yaklaşımlara,
 • fikir alışverişlerine,
 • kendi medeniyetimizin tasavvur ve yeniden inşasına,
 • entelektüel birikimimizi artırılmasına,
 • üniversitelerimizde ihtiyaç duyulan tefekkür derinliğinin ve çeşitliliğin artırılmasına,
 • ülkemizproblemlerinin çözümünde ve insanlığa örnek olmada Anadolu’nun bağrının, irfanının ve vicdanınınönemli bir kaynak oluşturduğuna,
 • insan ilişkilerinin ciddi anlamda tahribata uğradığı bu zaman ve zeminde, insanların ve insanlığın her şeyden çok birbirini dinlemeye, anlamaya ve dostluk köprülerini kurma ihtiyacına,
 • eğitimsizlik ve cehaletin yenilmesine,
 • eğitimin modern bilimlerle din bilimlerinin birbirini tamamlayan bir bütünlük içinde sistemleştiği ve kurumsallaştığı bir eğitim felsefesinin inşa edilmesine

dikkatleri çekmiştir.

Gürbüz Ağabey Risale-i Nurlardan aldığı feyiz ile 2007 yılından bu yana Risale-i Nur eksenli akademik çalışmalara destek vermeye devam etmiştir. Risale-i Akademi ile birlikte 2010 yılından beri çalıştaylar, konferanslar, paneller ve sempozyumlar düzenleyerek ülkenin dört bir yanına hizmet aşkı ile koşturmuştur. İman ve Kur’an davasına dört elle sarılmıştır. Biz buna şahidiz. İyi bir nur talebesi olduğuna kaniiz. Ruhu şâd olsun. Rasulullah Efendimize ve Üstadımıza komşu olsun.

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası