Peygamber Efendimizi (sav) anlamak-1

Eklenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 | Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2018

Afife ARTIK

Risale Akademi’de Mucizât-ı Ahmediyye Risalesi çalışılmaya başlandı. Kardeşlerimizin meziyet ve faziletlerine dellallık etmek bir vazifemiz olduğu gibi hayırlı faaliyetlerinin de neşrine çalışmak bir vazifedir. Ben de böyle bir niyet ile bu çalışmalardan aldığım notları paylaşmaya gayret edeceğim.

Peygamber Efenidimizi (sav) anlamak olarak tesmiye edilen müzakerelerin ilki Risale Akademi Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. İnşallah Mucizât-ı Ahmediye Risalesinin tamamı çalışılacak.

Bu Müzakerelerin Peygamber Efendimizi (sav) anlamaya ve hayatımıza buna göre bir yön vermeye vesile olmasına duacıyız.

Sunumu yapılan bütün parçaları aktarmam mümkün olmadığından sadece numune olarak birkaç mühim meseleyi maddeler halinde paylaşıyorum:

-Resul; hak ile bâtılı birbirinden ayıracak ilâhi emirleri getiren zata verilen isimdir. Nebi ve resul bazen aynı anlamda bazen biraz farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

-Nübüvvet silsilesi tamamlanmıştır, bundan sonra başka peygamber gelmeyecektir ama peygamberlerin varisleri kıyamete dek olacaktır.

-Kâinatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve “yapan bilir, bilen konuşur” kaidesince elbette bu kâinatı böyle yapan ve tedvir eden Zât konuşacaktır. Mahlukâtı içinde şuurlu ve anlayışlı olan insanla konuşacaktır. İnsanlar için de de en mükemmeli ve ulvi ahlakta olanı ile konuşacaktır ve konuşmuştur. Resul yapacak ve yapmıştır.

-Mucize, Cenab-ı Hakkın peygamberini tasdik etmesi “evet bu benim elçimdir” demesidir. Efendimiz (sav) bine yakın mucize göstermiştir.

-Cenab-ı Hak, hususi vazifeler ile tavzif ettiği elçilerini özel bazı vasıflarla donatmıştır. Peygamberlerin ismet, fetanet, emanet, tebliğ ve sıdk gibi vasıfları vardır.

-Peygamberimizin (asm) parmaklarından su akması, kameri bir işareti ile ikiye bölmesi, taş ve ağaçların konuşarak O’nun risaletine şehadet etmesi gibi mucizeleri onun davasını tasdik ettiği gibi, hal ve tavırları da risaletinin şahitleridir.

-Kâinatın her nev’inden getirdiği mucizeler, bütün mahlûkatın “seni tanıyoruz Ya Rasulallah, sen olmasa idin biz olmayacaktık” demeleri anlamına gelir.

-Peygamberimizin (asm) istikbal hadiselerinden verdiği haberler cüz’i haberler değildir. Külli ve tüm asırları ilgilendiren ihbarlarda bulunmuştur.

-Mehdi ile ilgili hadislerin çoğu müteşabih hadislerdir. Ahir zamanda gelecek olan büyük mehdi ile o vakte kadar gelecek olan mehdi misal zâtların evsafları karıştırıldığı için bu rivayetler hakkında ihtilaflar olmaktadır. Peygamberimiz (asm) hem ahir zaman mehdisi, hem de o vakitten evvel gelecek mehdi misal zâtlardan haberler vermiştir.

-Peygamberimizin (asm) hadisleri büyük bir titizlikle aktarılmalıdır. Zira “Kim bilerek bana yalan isnad ederse (benden yalan bir şey haber verirse cehennemde yerini hazırlasın” hadisi vardır.

-Peygamberimizin maddi hali ile manevi hali birbiri ile çelişmez ve çatışmaz. Tamamı mahiyeti itibariyle kemaldedir. Siyer kitapları sadece maddi hallerine, beşeri ilişkilerine nazar ederek Peygamberimizi sıradan biriymiş gibi gösterirken bazı tasavvuf ekolleri de insan değil de melekmiş gibi sadece manevi ulviyetini nazara vermektedirler. Elbette bunların biri ifrat, diğeri tefrittir. Mucizat-ı Ahmediyye Risalesinin Dördüncü Nükteli İşaretinin yaklaşımı bizi ifrat ve tefritten kurtarır. Burada Peygamberimizin beşeri halleri bir çekirdek veya bir tavus kuşu yumurtasına, manevi yüksek makamları ise, fevkalade bir tavus kuşu veya meyveli bir ağaca benzetilir. Peygamberimizin beşeriyeti ile manevi makamını beraber düşünmek gerekir ki, hataya düşülmesin. Pazarda bir bedevi ile at mübaayasında münazaa ederkenki halini nazara alırken, miraçta Cebraili geride bırakan hali de beraber düşünülmelidir ki hataya düşülmesin.

Böyle mahiyetine tam bakılmazsa hürmetsizlik edilir veya beşeri yönü inkâr edilir. Her ikisi de bizim hem itikadımıza, hem ubudiyyet hayatımıza zarardır.

Peygamber Efendimizi, Aleyhissalatü Vesselam, anlamak programının ilkinden kısa notlar paylaşmaya çalıştım. İnşallah program Risale Akademi Sürekli Eğitim Merkezinde devam edecek. Program duyurularını Risale Akademinin sayfasından takip edebilirsiniz.

İnşallah bu çalışmalar peygamber ahlakı ile ahlaklanabilmemiz için bir dua olur.

popüler cevapdünya atlası