MÜSPET HAREKETİN MERKEZİ

Eklenme Tarihi: 24 Ocak 2016 | Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2017

 

Nuran ŞAHİN

Risale Akademi “ Toplumsal Barış İçin Müspet Hareket” çalıştayını hafta sonu gerçekleştirdi. Müspet hareketin; inşa ve bilimsel zeminde, toplumsal ve kültürel değişimde, eğitimde, günlük hayatta, küresel çağda, hürriyet çerçevesinde ve sivil itaatsizlik konularında akademisyenler çalışmalarını paylaştılar. Çalışmalarından dolayı katılımcılara ve programda emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun.

Müspet hareketin merkezinde insan ve hayat bulunmaktadır. Bu çerçeveden bakınca insanın; kendisiye, çevresiyle, aile, toplum ve dünya ile bilişim halinde olmaktadır. Yeknesak, durağan, ülfet ve atalete götüren bir hayat mı, yoksa dinamik, hareketli, aksiyon, canlı ve tekâmül meyliyle istidat ve kabiliyetlerini geliştiren mi?

Çalıştay’dan sonra, müspet hareketin fikir yoluyla hakikate açılan penceremden gördüklerimi paylaşmak istedim. Metaforum “Kum saati”.

Ben kimim? Nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz? Vazifem nedir? Zaman; geçmişten an-ı seyyalde akarken kâinattaki değişimler, varlıklar ve sanat eserleri, Esma-i Hüsnalar her şey kum saatinin boğum ya da geçiş yeri olan bende (Nuran’da); tohumlar ekerek, geçmişten hale uğrar yani şimdiki halden geleceğe fidanlar, meyveler yetiştirmekte, mahzene/cennet veya cehenneme mahsuller üretmektedir. Hakikatler, varlıklar, olaylar, kişiler, fikirler, düşünceler, hayaller, niyetler geçişte ya mazhar ya da mermer olacak.

Kâinat ağacının meyvesi, Zat-ı Akdes’in sırrı, Ayna-yı Samed’i ve antika sanatı olan insan; müspet veya menfi algı dürbünüyle şu AN’ı veya geleceğini cennet lezzetlerine veya cehennem azaplarına değiştirecektir. “Nefsi tefekkürde tafsili, afakî tefekkürde icmali” düsturu bireylerde algı değişimlerinden, müspet-menfi bakıştan kaynaklandığını bilinmelidir.

Kur’anî, Mana-yı Harfî, Sünnet-î Seniyye ve Risale-i Nur prensiplerinin okuma, tefekkür ve davranışlarıyla; kendine zulmetmeden barış ilkeleri vicdanlarda yeşeriyor/ yeşerecektir. Muhabbet, her şeyin güzeline bakmak, müspet niyet ve özellikle küçük bir tebessüm bile menfiyi eritecektir. Bu dünya vazife yeri, ücretini müspet hareketle şimdi ve gelecekte alıyoruz.

Müspet bakışla;

Kendimizde, vicdanî ve şefkati parlatır. Hem aklı, kalbi, ruhu, nefsi, his ve duyguları ve davranışları sıratı müstakimde tutar. Hem Dengeyi sağlar. Hem tekâmül yolculuğunda yol gösterir. “ Güzeline bak, çirkine önem verme” sözünü kulağımıza dinlettirir.

Hem toplumdaki yatay ve dikey ilişkileri düzenler.

Hem toplumsal etkenlerdeki baskılar, zulümler, istibdatlar ve müdahaleler dini, milli ve ırki değiştirmelere ters teper.

Hem hürriyetin mükâfatını gösterir.

Hem eğitimde rol model ve toplumsal değişimde fıtri olur.

Hem ihya ve tecditte reformize eder.

Hem farklılıkları kabullenmeyi, çoğulculuğu, aynı ümmet çatısında ittihadı gerçekleştirir.

Hem yardımlaşma, dayanışma ve birlik-beraberliği sağlar.

Hem insanlığın derinliklerindeki NUR’la bağ kurarak süreklilik ve oluş gerçekleştirir.

Hem günlük hayatın içinde hissiyatın saadet titreşimlerini verir.

Hem HADS frekansıyla şahsiyetimize yapılan menfileri tahammül ettirir.

Hem sivil itaatsizlikleri kabul etmiyorum-reddetmiyorum-amelde etmiyorum davranışı getirir.

Hem mukteza-i hale mutabık hareket ettirir.

Hem gaye-i hayalde buluşturur.

Hem hem hem…

Resimler için buraya tıklayınız

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası