MÜNÂZARAT'TAKİ ÖZGÜRLÜK ANALİZİ VE KÜRTLER

Eklenme Tarihi: 04 Şubat 2017 | Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2017

MÜNÂZARAT'TAKİ "ÖZGÜRLÜK" ANALİZİ VE KÜRTLER*


Giriş

1911 (h. 1329) tarihinde İstanbul'da basılan; "Azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi" veya Bedîüzzaman'ın "Münâzarat"ı olan eserin kapağında şu not yer almaktaydı: "Şu kitap mütebâyin insanlara, mütenâfî üsluplarda, mütegâyir hakikatlara dâir, mütehâlif vakitlerde söylendiğinden, ona temâşa eden zât yamalamak için, bir elinde iplik, öbür elinde müsâmaha, bir gözüne rıza, öbür gözüne dikkat gözlüğü takarsa alsın ve illa..."[1]

Notta belirtildiği üzere Münâzarat adlı eserde, değişik üsluplarda, çeşitli boyutlarıyla pek çok mesele ele alınmıştır. Bunların hepsine temas etmenin bir sempozyum bildirisi sınırları içinde mümkün olmadığı açıktır. Biz bildirimizde Üstad Bedîüzzaman (v. 1876/ 1960)'ın hürriyet tarifini; ve özelde bireyin, genelde toplumun nasıl özgürleşeceğine dair yapmış olduğu analizi ele almaya çalışacağız. Bedîüzzaman'ın sunmuş olduğu hürriyet ve özgürlük reçetesi, evrensel bir bakış açısıyla bütün dünyaya seslendiği gibi; özelde Türkiye için ve Münâzarat'ın ortaya çıktığı coğrafyada yaşamakta olan Kürtler için ayrı bir anlam taşımaktadır. Nitekim Bedîüzzaman, Müslüman Kürt halkı içinden çıkan, uzun yıllar "Kürdî" lakabını kullanan,[2] Kürt toplumunu fevkalade iyi tanıyan ve onların sosyal psikolojisi yanında bireysel psikolojilerini de göz önünde tutarak konuşan bir şahsiyettir.


* Yunus Emre GÖRDÜK, Yrd. Doç. Dr., Dicle Üni. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi.

[1] Şahiner, Bilinmeyen Taraflarıyla Bedîüzzaman Saîd Nursî, s. 142.

[2] Bedîüzzaman, 1907'de İstanbul'a gittiği zaman ünvanını "Kürdî" olarak ilan etmiş ve 1926'ya kadar bu ünvanı kullanmıştır. (Bkz. Badıllı, Abdülkadir, Mufassal Tarihçe-i Hayat, s. 166-175.)

TEBLİĞİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası