Millet ve vatanı sevenler Risale-i Nur’u okusun

Eklenme Tarihi: 30 Ağustos 2015 | Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2017

 

Risale Akademi'de Emirdağ Lahikası Müzakereleri bu hafta yapılan açılış programıyla başladı.

Risale Akademi'nin düzenlediği "Lahika Müzakereleri" kapsamında geçtiğimiz hafta 19. müzakereyle son bulan Barla Lahikası Müzakereleri'nin ardından ara vermeden Emirdağ Lahikası Müzakereleri başladı.

Daha önce de Emirdağ Lahikaları üzerine birçok çalışma yapan Risale Akademi, Emirdağ Lahikası'nın tamamının müzakere edilmesi ve daha önceki lahika sempozyumları gibi birsempozyuma zemin hazırlaması hedefiyle yola çıktı. Eserde yer alan her mektup farklı isimler tarafından teker teker incelenecek ve müzakere edilecek.

Bu hafta yapılan müzakerelerin ilk programında, Mehmet Şahin tarafındantakdim edilenprogramın açış konuşması Risale Akademi kurucu üyelerinden Dr. İsmail Benek tarafından yapıldı.

EMİRDAĞ RİSALE-İ NUR'UN HAYAT PRATİĞİDİR

Risale Akademi'nin daha önceki programlarından bilgiler aktararak konuşmasına başlayan Benek, şöyle konuştu:

"Emirdağ Lahikası Risale-i Nur'un Neşir dönemidir. 3. Said dönemine tekabül eder. Bilindiği üzere Birinci Said döneminde Said Nursi hazretlerini muhatabı Osmanlı uleması ve Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bu dönemde kurtarmaya çabasında olduğu imparatorluğun içinde bulunduğu gelenek ve muhataplarının tutumu çabasını akim bırakmıştır. Sonra Cumhuriyet döneminde Said Nursi hazretleri telif çalışmalarına başlar ve çalışmalarının merkezine 'İman'ı koyar.

İman Merkezli telif döneminin sonunda Emirdağ'da Risale-i Nur eserleri hayat pratiğine aktarılmaya başlanmıştır. Bu dönemde devlet erkânına, yönetimde sahibi kişilere, iktidara ve muhalefete eleştirileri var. Devlet-din ilişkisi, bireyin siyaset içinde yerinin tanımlandığı ve İmani bir hayatın neşir dönemidir. İşte bu yüzden Emirdağ, Risale-i Nur'un hayat pratiğidir. Üstadın hem o dönemin hem bugünün problemlerine çözüm ürettiği mektupları kendisi tarafından gerekli yerlere ulaştırılmıştır. Fakat "biz bugün bu mektupları muhataplarına ulaştırabiliyor muyuz?" diye düşünmek lazım.

ARZUMUZ EMİRDAĞ OKULU AÇMAK

Risale-i Nur Türkiye'nin, İslam âleminin yakıcı gündemlerine Emirdağ Lahikası ile güzel cevaplar veriyor. Mümkün olursa Risale Akademi olarak Emirdağ Lahikası'nın sempozyumunu yapacağız. Gerekli yerlerle görüşüldü. Arzumuz bir de Emirdağ Okulu açmak. Türkiye'de Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Kamu Yönetimi bölümleriyle beraber çalışmak. Çünkü inanıyoruz ki Emirdağ Okulu; hikmet, hükümet ve adalet dengesinde Türkiye'nin kardeşliğine, birliğine iyi bir maya olacaktır.

Emirdağ Lahikası müzakerelerinin ilk sunumunda Araştırmacı Yazar Mustafa Akca; Emirdağ Lahikasının takdim ve birinci mektubunu inceledi. Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin talebeleri tarafından kaleme alınan takdim metninin satır aralarından anekdotlar aktaran Akca; Barla Lahikası'ndan Emirdağ Lahikası'na kadar geçen süreci değerlendirdi.

Mustafa Akca, Emirdağ Lahikası'nın takdim ve ilk mektubunda özellikle altı çizilmesi özelliğinin, Risale-i Nur'un hizmet tarzının özetlendiği ve Hem Risale-i Nur hem de Nur talebeleri üzerinde akla takılan birçok soruya cevap olduğunu belirtti.

Programın devamında Araştırmacı Mehmet Polatdemir Emirdağ lahikasından 6. ve 7. mektubu inceledi.

Mehmet Polatdemir, Altıncı mektubun, Bediüzzaman Said Nursi hazretleri için istişarenin ne kadar önemli olduğunu gösteren mektuplardan biri olduğunu belirterek başladığı sunumunda şu noktalar öne çıktı.

BAZEN SUSMAK BİLE EN BÜYÜK HİZMETTİR

Fakat, ecnebî menfaati hesabına ve bu millet ve bu vatanın pek büyük zararına çalışan bir gizli komite, bizim beraatimizi bozmak için, her tarafta, habbeyi kubbe yaparak bir kısım memurları aleyhime evhamlandırdılar. Bir maksatları, benim sabrım tükensin, artık yeter dedirtsinler. Zaten onların şimdi benden kızdıklarının bir sebebi, sükûtumdur, dünyaya karışmamaktır. Âdetâ “Niçin karışmıyorsun? Tâ karışsın, maksadımız yerine gelsin” diyorlar…

RİSALE-İ NUR VATANA MİLLETE HİZMET EDİYOR

Ey bu millet ve vatanı seven kardeşler! Evet, o münafıkların dedikleri gibi, nüfuz var. Fakat benim değil, belki Risale-i Nur’undur. Ve o kırılmaz; ona iliştikçe kuvvetleşir. Ve millet ve vatan aleyhinde hiçbir vakit istimal edilmemiş ve edilmez ve edilemez.

Evet, eserler tesirlidir. Fakat, millet ve vatanın tam menfaatine ve hiçbir zarar dokundurmadan yüz bin adama kuvvetli iman-ı tahkikî dersi vermekle, saadet ve hayat-ı ebediyelerine tam hizmette tesirlidir.

RİSALE-İ NUR SUSTURULAMAZ

Hem bu memlekette, hem hariç âlem-i İslâmda çok kuvvetli hakikatleri ve çok kıymetli fâideleri için tam bir revaçla intişar eden Risale-i Nur’un binler nüshalarından herbiri, benim yerimde, benden mükemmel konuşuyor. Benim susmamla, onlar susmaz ve susturulmazlar.

RİSALE-İ NUR GELECEK NESİLLERE HİZMET EDİYOR

Efendiler! Siz, niçin sebepsiz bizimle ve Risale-i Nur’la uğraşıyorsunuz? Kat’iyen size haber veriyorum ki: Ben ve Risale-i Nur, sizinle değil mübareze, belki sizi düşünmek dahi vazifemizin haricindedir. Çünkü, Risale-i Nur ve hakiki şakirtleri, elli sene sonra gelen nesl-i âtiye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar.

DİNİ TERKEDEN MÜSLÜMAN, ANARŞİST OLUR

Evet, efendiler! Gerçi Risale-i Nur sırf âhirete bakar; gayesi Rıza-yı İlâhî ve imanı kurtarmak ve şakirtlerinin ise, kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebedîden ve ebedî haps-i münferitten kurtarmaya çalışmaktır. Fakat dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir hizmettir; ve bu millet ve vatanı anarşilik tehlikesinden ve nesl-i âtinin biçareler kısmını dalâlet-i mutlakadan kurtarmaktır. Çünkü bir Müslüman başkasına benzemez. Dini terk edip İslâmiyet seciyesinden çıkan bir Müslim dalâlet-i mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez.

MİLLET VE VATANINI SEVENLER RİSALE-İ NUR'U OKUSUN

Programda 8,9 ve 10. mektupları inceleyen Eğitimci Yazar Bestami Çiftçi'nin sunumunda şu cümle öne çıktı:

Hem ne vakit Risale-i Nur’a ilişilmişse, bir nevi umumî korku başlamış görüyoruz. Demek bu vatanın belâlardan muhafazası için Risale-i Nur bir kat’î vesiledir. Madem böyledir, millet ve vatanı sevenler Risale-i Nur’u serbest bıraksınlar ve okusunlar ve okutsunlar.

Her hafta Cumartesi günü devam edecek olan Emirdağ Lahikası müzakereleri Risale Akademi resmi web sayfası www.risaleakademi.org sitesinden takip edilebilecek.

Fotograflar için buraya tıklayınız

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası