Mevlana-Bediüzzaman, Mevlevi-Nurcu birbirini besler

Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2013 | Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2017

 

Mevlana-Bediüzzaman, Mevlevi-Nurcu birbirini besler
Konya Ağabeyleri Panellerinden notlar

Ahmet Bilgi'nin haberi:

RİSALE HABER-KONYA

Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı'nın düzenlediği “Konya Ağabeyleri Panelleri” açış konuşmaları ile başladı. Konya Meram'daki KONEVİ Kültür Merkezi'nde düzenlenen panellerde Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Konya özelinde yaşadıkları ve kaleme aldıkları metinler ile kendisiyle görüşen talebelerinin hayatları, hatıraları ve hizmetleri bütün yönleri ile ele alınacak.

Muhittin Duman Hocanın okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başlayan programda Konya Nur talebelerinin anlatıldığı tanıtım filmi gösterildi.

Ardından açış konuşmalarına geçildi.

AKAV Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Aksoy:
Meselelerimizi derinlemesine ele almak, bunları analiz etmek zorundayız. Daha zengin yaklaşımlar üretmenin yolu akademik bakıştan geçer. AKAV olarak Risale Akademi'nin yaptıklarını bu anlamda değerli buluyor ve destekliyoruz. Bu programlar akademik camiada yankı uyandırıyor. Çalışmalar Türkiye'nin gerçek tarihini öğretiyor. Bunlar bir nevi ilmi dua hükmüne geçiyor.

Risale Akademi Kurucu Üye İsmail Benek:
Asr-ı Saadet’ten günümüze rehberlik veren irfan öncülerinin son halkasında, Hazreti Mevlana’dan Bediüzzaman’a nakleden çağın reçetesi vardır. Konya’da Mevlana’nın Şemsi, Said Nursi’nin Zübeyir’i vardır. Bu vadide Mevlevilik mecra bulurken, çağımızda Nurculuk eş değer manaları farklı bir ekolle ortaya koymuştur.

İkisi de ehl-i sünnet yolcuları, hakikat aşıklarıdır. Mevlana’daki ilahi aşkın sembolizmi, Bediüzzaman’da aşka merhem olacak şefkat olarak tezahür eder.

Konya, iki imparatorluğun İslam şehridir. İslam’ın kalbine giden yolların başkentlerinden biridir. Bediüzzaman ve talebelerine ev sahipliği yapması, sehavetinden ziyade vazifedarlığındandır. Mevlevilik ve Nurculuk, tasavvuf ve tefekkür, aşk ve şefkat, Mevlevi ve Nurcu, Mevlana ve Bediüzzaman birbirini besleyecek ve kucak dolusu kalbi ve akli buluşmaya vesile olacak şahikalar umdesi taşıyorlar.

Bediüzzaman üstadlarını sayarken bunlardan birinin de Mevlana Celaleddin-i Rumi olduğunu ve Mevleviler’den bir kısmının Risale-i Nurlar ile imana ve Kur’an’a hizmet ederek birer “Nur Kahramanı” olmalarını da beklediğini ifade etmektedir

Bediüzzaman Hazretlerinin Talebesi Mehmet Fırıncı ağabey:
Konya Anadolu'nun mayası. Hz. Üstad hayatının son dönemlerinde bilhassa Konya'ya müteaddit defa gelerek nur talebelerini teşvik etmesi çok anlamlıydı. 1949'da Risale-i Nur'u Zübeyir ve Muhsin ağabeylerden duydum. Onların gördükleri vazife çok önemliydi. Üstad ahirete göçtüğü zaman çoğu hapisteydiler. Orada bulunamadılar. Bugünlere gelinmesinde onların çok büyük gayretleri, misilsiz hizmetleri oldu. İnşallah Cenab-ı Hak ahirette en yüksek makamları nasip eder diye dua ediyoruz. Allah razı olsun Risale Akademi'den. Bu programları yapıyor biz de katılıyoruz. Bu değerler saklı kutulardan çıkıp gençlere ulaştırılmalı. Bu nimetlere nasıl kavuştuk insanların bilmesi lazım. Şayanı tebrik hizmetler.

konya_agabey_panel1.jpg

Açış konuşmalarından sonra panellere geçildi. Program şöyle:

1. OTURUM

Prof. Dr. İdris MEHMETOĞLU (NEÜ Ögretim Üyesi)
Prof. Dr. Ali Osman KOÇKUZU (Hocam: Abdülmecid Ünlükul)
Prof. Dr. Ali BAKKAL (Dürüstlük Timsali Bir Alim: Prof. Dr. İbrahim Canan)
Prof. Dr. Mustafa NUTKU (Babam: Dr. Sadullah Nutku)
İhsan ATASOY (Abdülmuhsin Alev, Hayatı ve Hizmetleri)

2. OTURUM

Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA (NEÜ Turizm Fakültesi Dekanı)
Dr. Nevin HALICI (Babam: Sabri Halıcı)
Doç. Dr. Adem ÖLMEZ (Nura Adanmış Bir Ömür: Mustafa Özsoy)
Doç. Dr. Recep KESLİ (Davaya Adanmış Bir Ömür: Mustafa Türkmenoğlu)
Mahmut FİLİZER (Babam: Rıfat Filizer)
Ali OKUTAN (Rol Model Bir İnsan: Dayım Ahmet Gümüş)

3. OTURUM

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN (NEÜ İlahiyat Fakültesi Ögretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali ATEŞ (Ebedi Nurcu: Said Gecegezen)
Hasan OKUR (Konyalı Ağabeyler)
Ahmet Emin DERNEKLİ (Kirazlı Mescitte Zübeyir Ağabeyle Kalmak)
İbrahim KAYGUSUZ (Konya’nın Üç Hizmet İnsanı: Mustafa Demirci - Ziya Nur Aksun – Mazhar İyidöner)
Abdülkadir ATİK (Dervişane İman İnsanı: Hasan Nevruz)

4. OTURUM

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ (NEÜ İlahiyat Fakültesi Ögretim Üyesi)
Seyda ÜNLÜKUL (Dedem Abdülmecid Ünlükul)
Abdülkadir ÖZSOY (Konya Hizmetlerinde İsmail Anbarlı Ağabeyin Yeri)
Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU (Bir Nur Dersanesi olarak Mustafa Türkmenoğlu’nun Evi)
Miktat BEKTAŞ (Bir Eğitim ve Hizmet İnsanı: Mustafa Özsoy)
Dr. Ömer ŞEKER (Risale-i Nur’da Ziya Arun ve Hizmetleri)

5. OTURUM

Prof. Dr. Saffet KÖSE (İKÇ Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Himmet UÇ (Risale-i Nur, Konya ve Mevlana)
Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU (Bir Egitimci Olarak Konya Ağabeylerinin Karakter Egitimi Metodları)
Dr. Suad ALKAN (Said Nursî ve Konya)

 

popüler cevapdünya atlası