Mesnevi-i Nuriye Müzakerleri-2

Eklenme Tarihi: 27 Ekim 2016 | Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2017

 

Prof. Dr. Bilal SAMBUR

Risale Akademi tarafından düzenlenen Mesnevi-i Nuriye Müzakerlerinde bu hafta Porf. Dr. Bilal Sambur seminer verecek

Risale Akademi tarafından düzenlenen Mesnevi-i Nuriye Müzakerlerinde bu hafta Porf. Dr. Bilal Sambur seminer verecek. "Nur Mesnevisi'nin Aktüel Değeri" başlıklı seminerin ardından Mehmet Polatdemir ve Kadir Aytar Mesnevi-i Nuriye'nin bölümlerini sunacak.

29 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 13.30'da Risale Akademi'nin Ankara'daki merkezinde başlayacak olan seminerlerin programı şöyle:

Kırk elli sene evvel, Eski Said, ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için, hakikatü’l-hakaike karşı ehl-i tarikat ve ehl-i hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehl-i tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü, aklı, fikri hikmet-i felsefiye ile bir derece yaralıydı, tedavi lâzımdı.

Sonra, hem kalben, hem aklen hakikate giden bazı büyük ehl-i hakikatin arkasında gitmek istedi. Baktı, onların herbirinin ayrı, câzibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam-ı Rabbânî de ona gaybî bir tarzda “Tevhid-i kıble et” demiş. Yani, “Yalnız bir üstadın arkasından git” 1 O çok yaralı Eski Said’in kalbine geldi ki:

“Üstad-ı hakikî Kur’ân’dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur” diye, yalnız o üstad-ı kudsînin irşadıyla hem kalbi, hem ruhu gayet garip bir tarzda sülûke başladılar. Nefs-i emmaresi de şükûk ve şübehatıyla onu mânevî ve ilmî mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil; belki İmam-ı Gazâlî (r.a.) Mevlâna Celâleddin (r.a.) ve İmam-ı Rabbânî (r.a.) gibi kalb, ruh, akıl gözleri açık olarak, ehl i istiğrâkın akıl gözünü kapadığı yerlerde, o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenâb-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki, Kur’ân’ın dersiyle, irşadıyla hakikate bir yol bulmuş, girmiş. Hattâ وَفِى كُلِّ شَىْءٍ لَهُ اٰيَةٌ تَدُلُّ عَلٰۤى اَنَّهُ وَاِدٌ hakikatine mazhar olduğunu, Yeni Said’in Risale-i Nur’uyla göstermiş.

 

popüler cevapdünya atlası