MEHMET FEYZİ EFENDİ’NİN HAYATI VE GÖRÜŞLERİ

Eklenme Tarihi: 19 Mayıs 2015 | Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019

Doç. Dr. Burhan Baltacı*nın Kastamonu Lahikası Sempozyumu tebliğidir

Mehmet Feyzi Efendi'nin Hayatı (28 Mart 1912 – 4 Mart 1989)

Çocukluğundan itibaren ilim aşkıyla yetişen ve bu aşk çerçevesi içerisinde din, vatan ve millet mefkûrelerini, kendileriyle görüşmeye gelenlere aktaran ve hayatını Rasûlullah Efendimizin sünnet-i seniyyelerine ittibâ ederek devam ettiren âlim, fâzıl ve müttakî bir zât olarak tanınan Mehmed Feyzî Efendi, 28 Mart 1912 tarihinde Kastamonu'nun Şamlıoğlu Çıkmazı’nda bir Ramazan ayında dünyaya geldi. Babası İzzet Efendi, annesi Hâfıza Ayşe Hanım'dır. İlk dersini mahalle mektebinde Çerkez Hoca Hanım'dan aldı. Çocukluğundaki olgun davranışlarını ve ilim meclislerine devamını gören dönemin ulemâsı, birbirine onu işaret ederek: "Bu çocuk, muhibb-i ulemâdır (alimleri seven birisidir)” derlerdi. O zamanın Bayraklı Medresesi müderrislerinden Hâfız Osman Efendi, onun velî olduğunu söylerdi.

Tebliğin devamını okumak için buraya tıklayınız

 


* Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, e-posta: baltaciburhan@hotmail.com

 

popüler cevapdünya atlası