Medresetüzzehra toplumun çok ağır ve derin problemlerinin çözen bir eğitim projesidir

Eklenme Tarihi: 19 Şubat 2017 | Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2017

Sayın valim, değerli protokol, değerli katılımcılar, saygı değer misafirlerimiz, basımımızın değerli mensupları,

Van valiliği, Üniversitemiz, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfının birlikte organize ettiği sempozyuma hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Konuşmama başlamadan önce Rektörümüz Prof. Dr. Peyami Battal’ın selamlarını iletmek isterim. Kendilerinin babaları Hakkın Rahmetine kavuşmasından dolayı aramızda bulunamamaktalar. Rektörümüzün babasına Allah’tan rahmet ailelerine de başsağlığı diliyorum.

Bildiğiniz gibi eğitim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü kendini tanımak, Yaratıcısını tanımak ve hayat şartlarını öğrenmek için eğitime muhtaç tek varlık insandır. Beşeriyet tarihi boyunca düşünen zihinleri meşgul eden “Kimsin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?” gibi insanlığın geleceği için önemli olan soruların cevabını bulmak için, insanoğlunu araştırmaya, varlığı ve olayları sorgulamaya önem vermeye ve merakını gidermek için çaba göstermeye teşvik etmiştir. Akıl tek başına her zaman doğru bir şekilde kullanılamadığı için doğruyu bulmaya yetmiyor. Bu nedenle Rabbimiz insanoğlunun doğruyu bulmasına yardımcı olacak ve eğitim tarihinde eşine rastlanmayan eğitimciler olan peygamberleri göndermiştir. Peygamberler birer eğitimci olarak hem kendi toplumlarını aydınlatmışlar, hem de gelecek kuşaklara ışık tutacak prensipler vaz’ etmişlerdir. Ayrıca eğitim tarihi peygamberlerin nurundan feyz almış sayısız eğitimcilerle doludur. Tarihin her döneminde eğitimle irşad vazifesini peygamberlerin varisleri olan o eğitimciler üstlenmiş ve insanlığın doğruyu bulmasına yardımcı olmaya çalışmışlardır.

20. asrın baş döndürücü hadiseleri arasında çağımız insanının gerçeği bulmasına yardımcı olacak olan ve olmaya da devam eden birçok ilim irfan sahibi şahsiyeti görüyoruz. Bunlardan birisi de Said Nursi’dir. Said Nursi tefsir, kelam, hukuk, iktisad, siyaset, sosyoloji, psikoloji, tabii ilimler, felsefe, mantık ve eğitim gibi birçok ilim dalında vermiş olduğu eserlerden oluşan Risale-i Nur Külliyatıyla İslam kültür hayatına büyük katkıda bulunmuş ve yabancı kültür istilasına maruz kalan fikir hayatımızı muhafaza etmeye çalışmıştır.

Said Nursi ta 20. Asrın başında gelişmekte olan modern bilimlere dikkat çekmiş, maddi hayatımızın saadetinin fen bilimlerine bağlı olduğunu söylemiş ve bu konuda en büyük görevin âlimlere düştüğünü belirterek din âlimlerini yeni fen bilimlerini anlamaya davet etmiştir. Said Nursi’ye göre eğitimde netice alınabilmesi için din ve fen bilimlerinin müşterek bir program dâhilinde tatbiki gerekir. Böylece insanın maddeten manen gelişmesi temin edilecektir. Bu anlayışla Said Nursi, toplumun çok ağır ve derin problemlerinin çözülebilmesi için bir eğitim projesi hazırlar. Medresetüzzehra adında Van, Bitlis ve Diyarbakır’da ideal bir üniversite kurmayı düşünür. Böylece maddi ve manevi kalkınma temin edilebilecektir.

Bugün bizler Said Nursi’nin Eğitim Felsefesi ve Medresetüzzehra Modeli üzerinde yapılacak sempozyumu izlemek üzere buradayız. Bu sempozyumun sonuçlarının yararlı ve yol gösterici olmasını ümit ediyor, katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.      

Medrsetüzzehra Sempozyumu, Van 12-14 Ekim 2012, Merak Yayınları, Risale Akademi, Bilimsel Etkinlikler Serisi: 8, s. XXXIX, Ankara. 

popüler cevapdünya atlası