Medreseler ve Din Eğitimi Sempozyumu Sonuç Bildirisi ile sona erdi

Eklenme Tarihi: 27 Ekim 2013 | Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019

“Medreseler ve Din Eğitimi Sempozyumu” Sonuç Bildirisi ile sona erdi

Risale Haber-Haber Merkezi

25-27 Ekim 2013 tarihlerinde Siirt’te; Siirt Valiliği, Siirt Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfının düzenlediği “Medreseler ve Din Eğitimi Sempozyumu” Sonuç Bildirisi ile sona erdi.

Sonuç Bildirisini Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma okudu:

1.Bünyesinde İlahiyat Fakültelerinde mevcut anabilim dallarına göre fakültelerin bulunduğu ortaöğretimle entegre ve özel statüde İslami İlimler Akademisi’nin kurulması ve fakültelerin bünyesinde yüksek lisans ve doktora programlarının açılması,

2.Bu akademide uygulanacak programın, 1. yılında Arapça, ikinci yılında ise İslamî ilimler metodolojisiyle ilgili derslerin okutulması,

3.İlahiyatlarda Medreseler Anabilim Dalının kurulması,

4.3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanununu müteakip çıkarılan ve medreseleri, tekke ve zaviyeleri yasaklayan kanun veya genelgelerin kaldırılması-iptal edilmesi,

5.Bu yasaklara sebep olan maddelerin iptalini müteakip, cemaat ve STK’ların özel medrese açma ve ders verme potansiyellerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi,

6.Tillo’da bölge hassasiyetlerine duyarlı özel statüde din eğitimi merkezi kurulması,

7.Mevcut medreselerin STK statüsü düzeyinde birliğinin sağlanması, kaynak temin edilmesi ve müfredatlarını kendilerinin geliştirmelerini sağlayacak kanuni teşviklerin yapılması,

8.Kadın ilahiyatçı ve kadın âlimeleri teşvik edici kurumların kurulması, Medrese Sistemi içinde kadınlara dönük eğitim sisteminin geliştirilmesi,

9.Türkiye’de medreselerin, medrese fonksiyonu gören cemaatlerin, hizmet ve organizasyonların birlik oluşturması ve bu konuda organizasyon, strateji, yeni müfredat oluşturma-geliştirme, eleman yetiştirme, öğrenci kabulü ile ilgili çalıştaylar yapılmasının temini ve desteklenmesi,

10.Bediüzzaman’ın 100 yıl önce ortaya koyduğu Medresetüzzehra modeli, irfanî gelenek olan tekke-tasavvuf ve medreseler, kısacası din ilimlerinin kadîm tarzı ile modern kurumların ortak hedeflerinin buluşturulması ve kaynaştırılması, bu anlamda Medresetüzzehra Modelinin hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması,

11.Diyanet İşleri Başkanlığı, MEB Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, YÖK ve dinî hizmetler veren cemaatlerin müştereken toplumun dinî talep ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere amaç ve hedef birliği çalışmaları yapmaları gerekmektedir.

 

popüler cevapdünya atlası