Medrese Tarihinde Fen Bilimleri Öğretimi ve Medresetüzzehrâ

Eklenme Tarihi: 21 Şubat 2017 | Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2017

I. KUR’AN’A GÖRE FEN BİLİMLERİNİN GEREKLİLİĞİ

Madde ötesi bir varlığa sahib olan Yüce Allah, esmâ ve sıfatlarının anlaşılması için nazarları mahlûkata çevirmiş olup Kur’an’ın yaklaşık olarak üçte biri Bediüzzaman’ın Kitâb-ı Kâinat dediği maddî âlemden bahsetmektedir. Şu halde Allah Teâlâ’nın varlığı bilmek, esmâ ve sıfatlarının mahiyetini anlamak için kâinat kitabını iyi okumak mecburiyetindeyiz. Bu da netice itibariyle fen bilimlerinin tahsilini ve bu konularda derinleşmeyi gerektirir.

Cenâb-ı Allah “Hiç düşünmüyorlar mı?”, “Hiç akletmiyorlar mı?”; “Hiç tezekkür etmiyorlar mı?” buyurmak suretiyle bizi aklımızı çalıştırmaya teşvik etmektedir. Tefekkür, taakkul ve tezekkür hiç şüphesiz hayal etmeyi değil, aklın ilkeleri doğrultusunda doğru düşünmeyi gerektirir. Bu da fen bilimleri konusunda gayret gösterme ve çalışma neticesini doğurur.

TEBLİĞİN TAMAMI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Medrsetüzzehra Sempozyumu, Van 12-14 Ekim 2012, Merak Yayınları, Risale Akademi, Bilimsel Etkinlikler Serisi: 8, s. 379-400, Ankara. 

popüler cevapdünya atlası