MEDENİYET İNŞASI ARAMA KONFERANSI

Eklenme Tarihi: 07 Mayıs 2013 | Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2017

 

MEDENİYET İNŞASIARAMA KONFERANSI
 
“MADDİ VE MANEVİ KALKINMA DİNAMİKLERİ”
KATILIMCILAR: STK ve PAYDAŞLAR
08-09 Mayıs 2013
 
DAVET MEKTUBU
 
Said Nursi Bitlis Günleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz “Medeniyet İnşası Arama Konferansı” ana gündemi “Maddi ve Manevi Kalkınma Dinamikleri”dir.
 
Bu kapsamda Bitlis’in entelektüel hafızasını teşkil eden kamu kurumları, yerel yönetimler, Sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile birlikte müzakerede bulunmak istiyoruz. Çalışmamız 8 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 15.00’da başlayıp, 9 Mayıs 2013 Perşembe saat 17.00’de tamamlanacaktır.
 
Bitlis’in kalkınma dinamiklerini belirleyecek olan “ne yapabiliriz”, “nasıl yapabiliriz” sorularına açık uçlu ve beyin fırtınası şeklinde cevaplar aranıp; bunu medeniyet tasavvurumuz çerçevesinde sistematik bir doküman haline getirmeyi amaçlıyoruz.
 
Yukarıda bahsedilen konu ve müzakere için en yerli ve evrensel hüviyete haiz, aynı zamanda Bitlis’in irfan Havzası’nın yetiştirdiği Said Nursi’nin medeniyet (maddi-manevi terakki ve insaniyet) tarifini, günümüze hitap eden yönleriyle ortak akla dayalı istişareyle değerlendirmeyi planlamış bulunmaktayız. Buna göre ortaya çıkacak fikirleri, bir sonuç metnine dönüştürüp, geleceğimizin gençlerine ve çocuklarına kalıcı bir envanter bırakmak istiyoruz.
 
Bu bağlamda kurum veya kuruluşunuzun Arama Konferansı’na katılımını bekliyoruz.
 
 
PROGRAM
 
08 Mayıs 2013-Çarşamba
 
14.00-15.00:
 
Kayıt-Kabul
 
15.00-16.00:
 
Açış Konferansı
 
Dr. İsmail BENEK (Sivil Toplum Akademisi Başkanı)
Medeniyetimizin Yeniden İnşası İçin Kalkınma Dinamikleri
 
Açış Konuşmaları
 
16.00-16.45:
Prof. Dr. Gürbüz AKSOY (Akademik Araştırmalar Vakfı Başkanı)
 
Fehmi ALAYDIN (Bitlis Belediye Başkanı)
 
Prof. Dr. Mahmut Doğru (Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü)
 
Veysel YURDAKUL (Bitlis Valisi)
 
16.45-17.15:
 
Ara
 
17.15-19.00:
 
Arama Konferansı Masa Toplantıları (Eş Zamanlı)
 
1. Masa: Medeniyet İnşası
 
Konular: Hak, Adalet, Fazilet, Sevgi, Kardeşlik, Yardımlaşma, birlik, İnsaniyet, İhtiyaçlar, hürriyet, cesaret, Onur
 
2. Masa: Maddi Kalkınma
 
Konular: Üretim, Emek, Gelir Dağılımı, Dayanışma, işbirliği, Teşebbüs,İstihdam, Şeffaflık, Demokrasi, İcat, Yenilik, Kazanç, uzmanlık
 
3. Masa: Manevi Kalkınma & İnsani Gelişme
 
Konular: Ümit, Doğruluk, Birleştirici bağ, İstişare, Amme hukuku,Eğitim, Ahlak, Sosyal Kalkınma, Pozitif Destek Grupları, Kadınlar, Çocuklar, Engelliler, Hastalar, Yaşlılar, Gençlik
 
19.00:
 
Kapanış
 
 
09 Mayıs 2013-Perşembe
 
10.00-12.30:
 
Arama Konferansı Masa Toplantıları (Eş Zamanlı)
 
1. Masa: Medeniyet İnşası
 
2. Masa: Maddi Kalkınma
 
3. Masa: Manevi Kalkınma & İnsani Gelişme
 
12.30-14.00:
 
Ara
 
14.00-15.30:
 
Arama Konferansı Masa Toplantıları (Eş Zamanlı)
 
1. Masa: Medeniyet İnşası
 
2. Masa: Maddi Kalkınma
 
3. Masa: Manevi Kalkınma & İnsani Gelişme
 
15.30-16.00:
 
Ara
 
16.00-17.00:
 
Sonuç Metnin Deklare Edilmesi ve Değerlendirme
 
17.00:
 
Kapanış
 
 
Not:
 
1- Katılımcıların, kurum veya kuruluşlarının öncelikli olduğu masa ve konuya göre tercih yapmaları verimliliği arttıracaktır.
 
2- Kurum veya kuruluş temsilcileri, programda ilgili oldukları masa ve konular üzerinden bir ön hazırlıkla katılmaları önerilir.
 
3- Masa konuları hakkında temel çerçeveyi verecek Risale-i Nur bilgilendirmesi yapılacaktır. Buna göre Bitlis şartlarında ve Bitlis’ten başlayarak “NE YAPMALIYIZ?” ve “NASIL YAPMALIYIZ?” sorularına beyin fırtınası ile cevaplar aranacaktır. Ortak görüşler ve alanlar belirlendiği gibi farklılıkların anlaşılmasına ve anlaşmasına katkı sağlanacaktır.
 
4- Arama Konferansı süresini daha etkin kullanmak için yazılı hazırlık yapılması önerilir.

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası