Lemeât Okumaları notlarından

Eklenme Tarihi: 08 Ekim 2019

Meltem ÇELEBİ

Peygamberlik insanlık için bir zarurettir. Karıncayı emirsiz, arıları kraliçesiz bırakmayan Ezelî Kudret elbette insanları da şeriatsız ve nebisiz bırakmaz, âlemin nizamındaki sır da bunu ister. Bediüzzaman Hazretleri 20. Söz’de karıncalara  “Cumhuriyetperver” diyor. Her peygamber bir lider, bir yol göstericidir.

Karınca bilimine “mirmekoloji”, Karınca bilimi ile uğraşan kişiye de “mirmekolojist” deniyor. Kur’an’da “Karınca” suresi var. Orada, Hz. Süleyman’ın ordusu Karınca Vadisine geldiği zaman; “Bir karınca: ‘Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin!’.(Neml süresi 18. Ayet) dediği ifade edilir. Böylece karıncadan nebevî dersler verilir. Fetanet, hatasızlık, sıdk, emanet, güvenilir olmak, doğruyu sunmak (tebliğ), çerçeveleme, organizasyon, iş ve istihdam, istişare, yeterlilik, yetkinlik peygamberlerin özellikleridir.

Meleklerde Mirac, insanlarda şakk-ı kamer gibidir. İnsanların ayın ikiye bölünmesi mucizesini gördükleri gibi, melekler de mirac mucizesine şahit oldular. Miraca bağlı bir kerametle melekler, nübüvvette muazzam bir velayet olduğunu gördüler. Büyük bir mucize, Peygamberin göğe yükselmesine/miraca kapı açmıştır. O parlak zât buraka binerek nur âlemini görmüştür. Burak kelimesi, şimşek gibi hızlı gittiği için berkten geliyor. Güneşin ışığı cennetten, sıcaklığı cehennemden geliyor, deniliyor. Hz. Ebubekir Peygamberimizin (sav.) miraca çıktığını hemen kabul ediyor. “O söylediyse doğrudur” diyor.

Kelime-i şehadetin bürhanı/kesin delili içindedir. Kelime-i şehadet iki kelamdır. Birbirine şahittir, hem delil hem bürhandır. Birincisi, ikincisine bir bürhan-ı limmidir. İkincisi, evvele bir bürhan- ı innidir. Ateşin dumana (limmi), dumanın ateşe (inni) delalet etmesi gibi.

Kelime-i Şehadetin (Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resuluhü) iki kelamı: İmana ve İslamiyet'e delalet ederek, kalbe ve vicdana bakarak ikisi birbirini destekliyor.

Hayat bir çeşit Allah’ın birliğinin ve nurunun tecellisidir. Kâinattaki bütün varlıkların üzerinde O’nun birliği tecelli eder. Bu kadar çokluğu/kesreti vahidiyetle/bir elden yönetmek Allah'a mahsustur. Hayatsız vücud adem/yok gibidir. Hayat her şeyin başı ve esasıdır. Hayat sebebi ile karınca küreden büyük olur. Ruh, hayat ve şuur sahibi, nurânî haricî bir vücud giydirilmiş, cami/çok donanımlı, hakikattar, külliyet kesbetmeye, çok şeylerle bağlantı kurmaya, büyük şeyler kazanmaya müstaid bir kanun-u emridir.

popüler cevapdünya atlası