Kur'an insanlık için bir hidayet ve medeniyet rehberidir

Eklenme Tarihi: 27 Nisan 2014 | Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2017

Risale Haber - Haber Merkezi

25-27 Nisan tarihleri arasında Mardin'de gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı 1. Kur'an Medeniyeti Sempozyumu sonuç bildirisi yayınlandı.

13 Maddeden oluşan sonuç bildirisinde, Kur'an-ı Kerim'in; insan onurunun korunmasında, eşrefi mahlukat olarak insanın araçsallatıralamayacağı, barış, bilim ve sanat gibi konularla birlikte medeniyet inşamızda yeniden üzerinde çalışılması ve kurumsallaştırılması gerektiği üzerinde duruldu.

Sonuç Bildirisi metni şöyle:

ULUSLARARASI KATILIMLI 1. KUR’AN MEDENİYETİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

Mardin Valiliği, Mardin Artuklu Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı tarafından organize edilen Uluslararası Katılımlı 1. Kur’an Medeniyeti Sempozyumu, 25-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi’nde yapılmıştır.

Maalesef insanlık küresel düzeyde manevi, ahlaki, sosyal, siyasi, kültürel, eğitsel, ekonomik, estetik, güvenlik ve ekolojik alanlar başta olmak üzere hayatın bütün alanlarında büyük bir kriz durumuyla karşı karşıya bulunmaktadır. İnsanlık durumunun kriz olarak nitelendiği günümüzde, medeniyet kavramının farklı boyutlarıyla, yeni bir anlayışla keşfedilmesi ve kamunun önünde özgürce konuşulması büyük önem arz etmektedir. Bu farkındalık çerçevesinde gerçekleştirilen Kur’an Medeniyeti Sempozyumunda şu sonuçlara varılmıştır:

1. Kur’an, sadece teolojik bir metin olmayıp insanlığın fıtrat değerleri çerçevesinde birlikte nasıl yaşanması gerektiğini gösteren, hitap ettiği insanlığın hayatı boyunca her alanda etkin bir hidayet ve medeniyet rehberidir.

2. Kur’an, insan ve medeniyet arasında bütüncül bir ilişki kurmakta ve ikisinin birbirinden ayrılmaz bütünlüğünü esas almaktadır

3. Kur’an, Allah’ın birliğini ve insanın köken birliğini ortaklaşa ele almakta, tevhid prensibi, Allah’a, insana ve kâinata karşı sorumlulukların birlikte gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.

4. Kur’an, medeniyetin temel değerleri olarak; tevhid, adalet, barış, emniyet ve özgürlüğü kabul etmektedir. İnsan onuru, gerçek anlamda bir medeniyetin olmazsa olmazıdır.

5. Kur’an, insanı eşref-i mahlukat olarak nitelemekte, insanın amaç olan herhangi bir şey için, hiçbir şekilde araçsallaştırılmayacağını ilan etmektedir.

6. Kur’an, insanlar arası diyalog ve ilişkilerin kurulması sayesinde medeniyet dediğimiz tecrübenin gerçekleştirileceğini esas almakta, insanların her alanda farklılığını kabul ederek, insanlar arası ilişkilerin özgürce, riyasız, açık ve gönüllülük temelinde gerçekleşmesini, medeni bir hayatın kaçınılmaz temeli olarak kabul etmektedir.

7. Kur’an, insanı insana karşı konumlandırmadığı gibi, hiçbir medeniyeti de diğer medeniyetlere karşı düşman olarak konumlandırmamaktadır. İnsanlığın farklı medeniyet havzalarındaki tecrübeleri, birbirini yok etmeye çalışan birikimler değil, birbirini tamamlayan, geliştiren ve ders alınması gereken olgular olarak değerlendirilmektedir.

8. Kutsal kitabımız Kur’an’ın ön gördüğü ahlak ve ilkelerle ortaya konmuş bilim ve sanat, İslam medeniyet ve estetiğinin süreç anlamında tabii bir çalışma alanı ve sonuç olarak da meyvesidir.

9. “Mü’minler kardeştir” ayetinin hayatın tüm alanlarına ve safhalarına dâhil edilmesi, eşitlik temelli hak ve hukuk öncelikli yaşama hakkı, Müslümanların olduğu kadar, diğer din mensuplarının da ayrılmaz, devredilmez hakkı olarak Kur’an medeniyetinin ısrarla vurguladığı temel bir uygulamadır.

10. İnsanlığın oluşturduğu tüm yaşam alanlarında Kur’an, karşılıklı güven ve barışı ya doğrudan birinci esas olarak hedeflemiş, ya da öncelikli amaçları arasında beyan etmiştir.

11. Kur’an medeniyetin öngördüğü ve tarihte uygulaması olan şehir ve vakıf anlayışının yeniden inşası ve icrası önem arz etmektedir.

12. Tüm insanlığın vazgeçilmez yaşam kaynağı olan, ilahi bir emanet olarak önümüze serilen doğal çevremizin yanında, aile ve sosyal çevremiz de beklentilerimizin gerçekleşmesi yolunda önemli moral kaynağımızdır. Bütün moral kaynaklarımızda olduğu gibi bunda da beslendiğimiz tek kaynak sadece Kur’an’ın temellendirdiği medeniyetimizdir.

13. İnsanlığın bugün karşılaştığı kriz ve kaos durumunun, insanlığı yok eden bir cahiliyeye ve primitifliğe dönüşmemesi için, Kur’an kaynaklı, Allah’ı, kainatı ve insanı birlikte ve bütüncül olarak ele alan fıtrat medeniyeti perspektifinin geliştirilmesi için, sistematik, kurumsal ve tarihte pratik nitelikleri olan Kur’an medeniyeti çalışmalarının çok yönlü bir şekilde yeniden inşa edilip gerçekleştirilmesinin gerekliliğine yürekten inanmaktayız.

 

popüler cevapdünya atlası