Koronavirüsün düşündürdükleri

Eklenme Tarihi: 30 Mart 2020 | Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020

Kadir AYTAR

Allah insanlara sürekli mesajlar verir, bir şeyler iletir, ikazlarda bulunur. İnsanlar yoldan çıktıklarında, günah işlemeyi adet haline getirdiklerinde, haram olan şeyleri ekmek peynir gibi zaruri gördüklerinde ve tüketmeye başladıklarında Allah bir şekilde âdetlerini değiştirir ve bu azgın kesime ikazlarda bulunur. Tabi burada masumlar da zarar görür. İmtihan sırrı var çünkü. Elbette o sır bozulmayacaktır.

Kainatta hiçbir şey başı boş olmadığı gibi maddenin en küçük parçaları olan zerreler de başıboş değiller. Hepsi de Allah’ın emriyle hareket ediyorlar. Onun emriyle vazifelerini harfiyen yerine getiriyorlar. Ne zaman, nerede ve hangi varlığın bedeninde iş görecekler, hepsi planlıdır. Bu planın dışına çıkmaları asla mümkün değildir. Aksi halde bu mükemmel düzen ve intizam nasıl sağlanacaktır?

Daima yüzünü, gözünü, kanadını temizlemekle bize abdesti ve nezafeti ihtar eden sinek taifesinden ders alacağımız yerde nefret ettik, tiksindik, savaş açtık. Allah da bizi temizliksizliğimizden vurdu.

Bilimde biraz mesafe katetmemiz belki de bizim nefislerimizi kabarttı, firavunluk veya tağutluk yoluna itti. İlmî enaniyet, batı felsefesinin inkar fikrini destekler bir şekilde belki de Allah’ın sonsuz ilmine karşı bir bayrak açma rengine bürünüyordu.

Bütün dünyayı perişan eden, mikroskopla dört yüz bin defa büyütünce ancak görüş alanımıza girebilen koronavirüs kendine ve ilmine güvenen, ilmi enaniyetle böbürlenen bilim adamlarının bilgilerini yerle bir etti.

Allah sinekten ders almayanları daha küçük zerrelerle terbiye ediyor. Bu virüs ister kasıtlı salınmış olsun, ister kazaen, ister ihmal yüzünden olsun Allah’ın bir ikazıdır. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü, başa gelen bütün iyilikler Allah’tan, musibet ve belalar da insanın ya da insanların hatası sonucu olduğunu, Nisa Suresinin 19. ayetinde bildirilmektedir.

Fil suresinde, Ebrehe’nin yeryüzünün en büyük varlıkları olan fillerle Kabe’yi yıkmaya geldiğinde, Allah’ın küçücük ebabil kuşları ile küçük küçük taşlar attırmak suretiyle nasıl da onları perişan ettiği anlatılmaktadır. İnsana göre çok büyük olan Allah’a göre bir hiçtir.

Sonuçta koronavirüs de Allah’ın askerleridir. Onlar, ne yaptıklarını, ne yapacaklarını, nerelere nüfuz edeceklerini ve nerede duracaklarını bilen askerlerdir.

Dünyayı kan gölü haline getiren zalimlerin, özellikle İslam coğrafyasında yaptıkları zulümlerin neticesinde, mazlumların Allah’a yaptıkları yakarışlar karşılık buldu. Azgınlaşmış, aç gözlülüğünden ve hırsından kudurmuş olan o kendisini dev aynasında gören ülkeler, koronanın karşısında diz çöktüler. 

Aslında bu bir sarsıntı, bir deprem, bir silkelemedir. Zilzal suresinde olduğu gibi zalimlerin çirkinliklerini ve yapıp ettiklerini Celal sahibi Allah, bir bir ortaya dökmüştür.

Banka reklamlarının, pembe dizilerin ve filmlerin televizyonlarda hâlâ beynimizin içine içine çakılmaya çalışılması, ders almadığımızı gösteriyor. Faiz haram ama ekmek peynir gibi helalmiş gibi satılıyor. Algı böyle. Açık saçıklık haram ama insanlara bu musibetin bir sebebi değilmiş, normal ve ahlakiymiş gibi gösteriliyor. Bunu da hiç kimse sorgulamıyor.

Aymazlığın, nemelazımcılığın, yanlışları düzeltme gayretsizliği gibi şeylerin de ayrı birer musibet oldukları unutulmamalıdır.

Bu korona belasından Allah’a sığınmaktan başka bir çaremiz yoktur. Elbette tedbirlerimizi alacağız ama kendimizi baştan aşağı çek etmemiz, fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor. Kur’an’ın emirleri ile birlikte Peygamber Efendimizin (asm) öğrettiği temizlik ve nezafeti, iyilik ve güzel ahlakı öğrenmemiz ve hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor.

Vücut ve çevre temizliği elbette çok önemli. Fakat bunu yaptırmaya götürecek olan motor güç de iman ve güzel ahlaktır, kalp ve ruh temizliğidir. Ancak iman sahipleri temiz olur. “Temizlik imanın yarısıdır” ifadesi boş bir ifade değildir.

İnsanlar, özellikle Müslümanların açık saçıklığı terk edip, edep çerçevesinde giyinmeyi öğrenmesi, faizi, haramı, haksızlığı, yalanı, vs. birçok olumsuz sıfat ve davranışları güzel ahlakıyla ortadan kaldırması gerekiyor. Aksi halde bu ikazların ve terbiye sopalarının ardı arkası kesilmeyecektir.  

Bu musibetin izalesi için gecesini gündüzüne katarak gayret eden sağlıkçılarımıza ve idarecilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Dualarımız onlarladır. Cenab-ı Allah’ın bir an önce bu musibeti üzerimizden kaldırması niyazımızdır. Tedbir bizden, takdir Allah’tan vesselam.

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası