KASTAMONU LÂHİKASI’NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN

Eklenme Tarihi: 14 Mayıs 2015 | Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2017

Serdar BİLGİN'in Kastamonu Lahikası Sempozyumu sunumudur

Anahtar Kelimeler: heyet-i içtimaiye, hayat-i içtimaiye, şahs-ı manevi, iştirâk-i amâl-i uhrevî, ekser-ahkâm

 

1-BİREY NEDİR?

Birey, sınırlı bir bedende sınırsız ihtiyaçları olan, en güzel surette yaratılmış, çok geniş yetenekler verilmiş bir sanat harikası, bireysel farklılıklar üzerine inşa edilmiş sosyal, sorumlu bir varlıktır. Bireyin sınırsız ihtiyaçlarını dizginleyecek olan toplumun ortak değerleridir. Bunları dinî hissiyat, kardeşlik, hürriyet, yardımlaşma, gönül birlikteliği, millî ve manevî değerler, semboller ve ahlâkî değerler olarak sayabiliriz. Bu değerlerin aşındırılmaması hususunda Risâle-i Nurlarda sık sık ikazlara rastlanmakta ve sağlamlaştırılması için de bir hayli gayret sarf edildiği görülmektedir.

Tebliğin tamamnın okumak için buraya tıklayınız

 

popüler cevapdünya atlası