Kastamonu Lahikası Sempozyumu

Eklenme Tarihi: 17 Şubat 2015 | Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2017

 

Değerli Bilim İnsanları,

Kastamonu Lahikası Sempozyumu 17-19 Nisan 2015 tarihleri arasında, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Üniversitesi, Risale Akademi ve Kastamonu İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenecektir.

Son devrin âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursi'nin sürgün olarak gönderildiği ve 1937-1943 yılları arasında yaklaşık 8 yıl mecburi ikamete tabi tutulduğu Kastamonu ilimiz, Müslümanların hâkimiyetine girip İslamiyet’in nuruna gönül açtığı günden beri her asırda büyük ulema, evliya ve bahadırlara beşik olmuştur.

Her türlü tazyikat, sıkıntı ve zulümlere rağmen Kastamonu halkı Bediüzzaman Said Nursi'yi samimiyetle sahiplenmiş ve misafir etmiştir. Bediüzzaman burada kaldığı süre içerisinde boş durmamış; iman ve Kur'an'a hizmet etmiş, birçok kahraman nur talebesi yetiştirmiş, Üçüncü Şua olan Münacat Risalesi ve Yedinci Şua olan Ayetü’l-Kübra Risalesiyle birçok önemli eseri ve lahika mektuplarını neşretmiştir. Bu lahika mektupları ''Kastamonu Lahikası'' adıyla kitaplaşmış ve Risale-i Nur Külliyatı içerisinde yerini almıştır.

Tüm dünyanın, hususan İslam âleminin maddi ve manevi; 1. ve 2. dünya harpleri, depremler, açlık ve kıtlık gibi sıkıntılarla çalkalandığı asrımızda; Kur’an-ı Kerim'in ışığında bir çıkış yolu ve huzur aradığı gün gibi ortadadır.

170'e yakın mektuptan oluşan Kastamonu Lahikası'nın muhteviyatındaki manevi düsturlara çok ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Hitabet, iletişim, vefa, sosyal hayat, musibetlere, siyaset ve günlük boğuşmalara karşı takınılacak tavır, şahs-ı manevi, hizmet ölçüleri gibi ferdin ve toplumun maddi ve manevi saadetini temin edecek olan bu düsturların her zaman ve zeminde canlı tutulması İslam toplumları olarak birinci önceliğimiz olmalıdır.

Bu nedenle mektupların muhteviyatındaki hayati konuları, yeniden manevi iklimi zengin olan Kastamonu'da terennüm etmek ve siz değerli bilim insanları ile akademik zeminde müzakere etmek üzere “Kastamonu Lahikası Sempozyumu'' düzenlemiş bulunmaktayız.

Aşağıda belirtilmiş olan konu başlıkları çerçevesinde veya konu dışına çıkmadan başlığını kendiniz belirleyeceğiniz bir bildiri ile sempozyuma katılımınızı bekliyoruz. Bildirileriyle katkıda bulunacak olan bilim insanlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

DÜZENLEME KURULU

 

Tahsin BABAŞ
(Kastamonu Belediye Başkanı)
Prof.Dr.Seyit AYDIN
(Kastamonu Üniversitesi Rektörü)
Dr.İsmail BENEK
(Risale Akademisi Kurucu Üyesi)
Fatih KÖSE
(İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesi Başkanı)

www.kastamonulahikasisempozyumu.org

 

SEMPOZYUMDA ELE ALINACAK KONULAR

 1. 37-43 yılları arasında tek parti döneminin uygulamaları ve yansımaları
 2. Risale-i Nur hizmet esasları ve ölçüleri; değişen şartlara göre hizmet pratikleri
 3. Hayat-ı içtimaiye ile ilgili meseleler
 4. İman, hayat, şeriat ölçüsünün tezahürü olarak önerilen pratikler
 5. Bediüzzaman’ın talebeleriyle olan iletişimi, tedbir ve diyalog ölçüleri
 6. 37-43 yılları arasında yaşanan ulusal ve evrensel olaylara getirilen yorumlar
 7. Tevhid muvazeneleri
 8. Ahirzaman işaretleri
 9. Cemaat ve şahs-ı manevi
 10. Eziyet ve musibetlere karşı sabır ve tahammül, açlık musibeti ve çaresi
 11. Siyasi ve geniş dairelerdeki hadisatı takibin hizmeti unutturması, Risale-i Nur talebeleri ve siyaset ilişkisi, Bediüzzaman’ın dünyadaki olay ve cereyanlara bakmamasının sebebi
 12. Risale-i Nur’un dünya işlerine alet olmayacağı ve dünya işlerine siper edilemeyeceği hakikati, dünya hayatının ahirete bilerek tercih edilmemesi
 13. Ku’ran’daki tekrarların hikmetleri
 14. Ayetü’l-Kübra’nın ehemmiyeti
 15. Üstadın talebelerine yüklediği 15 vazife
 16. Risale-i Nur’la meşgul olmanın maişette suhulet ve rızıkta bereket numuneleri
 17. Şefkat ve merhametin ölçüsü, şefkat tokatları
 18. Hz. İsan’ın nüzulu ve deccalin öldürülmesi
 19. Namaz tesbihatının önemi
 20. Nur ve gül fabrikalarını işleten şahıslar ve hususiyetleri
 21. Biçare gençlere verilen tenbih, ders ve ihtarname
 22. Riyaya sevk eden sebepler
 23. Haşr-i cismani
 24. Fil suresinin asrımıza bakan cihetleri
 25. Aile saadetinin sırları

 

popüler cevapdünya atlası