Kastamonu Lahikası Müzakereleri

Eklenme Tarihi: 06 Mart 2014 | Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2016

 

Eğitimci-Yazar Dursun Sivri

Kastamonu Lahikası Müzakereleri

Yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesini fırsat olarak değerlendiren Risale Akademi’nin hızlı planlayıcıları 02 Ocak Cuma 2015 gününe Kastamonu Lahikası Müzakereleri programını koymuşlar.

Her bir seansı 15 dakikası sunum 5 dakikası müzakere olmak üzere 12 sunum planlanmış.

Görev tevdi edildiğinde bir gün vardı. Görev alan arkadaşların her biri gece çalışmışlar her biri bir alana yoğunlaşıp harika sunumlar hazırlamışlar. Demek zora kalınca ve zorlanınca iyi şeyler oluyormuş.

Bir gecede Kastamonu Lahikası’ndan 80 sahifelik bölümü tarama fırsatım oldu. Yalnız sunum aceleye geldi. Biraz metinden biraz irticalen istifade ettiğimiz hususları paylaştık.

Kastamonu Lahikası ne derin derya imiş. Bir gün içinde her sunumdan çok yeni ve farklı keşiflerden haberdar olduk.

Sunumların konu başlıkları:

 • Kastamonu Lahikasındaki hitaplar ve muhataplar: ALİ IRMAK
 • Kastamonu lahikasındaki risale-i nur hizmet ölçüleri: ÖMER ŞEKER
 • Kastamonu Lahikasındaki hayat-ı içtimaiye konuları: İSMAİL BENEK
 • Kastamonu’nun Said Nursi’yi sahiplenmesi: BESTAMİ SAİD ÇİFTÇİ
 • Kastamonu’da telif edilen eserler: KADİR AYTAR
 • Kastamonu Lahikasında Bediüzzaman’ın talebeleriyle olan iletişim dili: İBRAHİM TUTAR
 • Kastamonu Lahikasın’da 1937-1943 döneminde yaşanan ulusal ve evrensel olaylara getirilen yorumlar: İBRAHİM KAYGUSUZ
 • Kastamonu Lahikasında ismi geçen şahsiyetler: ORHAN SALCI
 • Kastamonu Lahikasındaki hizmet esasları: MEHMET ŞAHİN
 • Kastamonu Lahikasındaki günümüze ışık tutan ayet ve hadislerin yorumu: MEHMET EVREN
 • Kastamonu Lahikasında Said Nursi’nin duygu dünyası: MUSTAFA AKÇA
 • Kastamonu Lahikasında cemaat ve şahs-ı manevi: DURSUN SİVRİ

 

Telahuk-u Efkâr veya Beyin fırtınaları

Risale terminolojisine göre “Telahuk-u efkâr “ denilen fikirlerin buluşması, karşılaşmasından hâsıl olan yeni keşiflerin kapılarının açıldığını gördük.

Günümüz moda deyimine göre “Beyin Fırtınası”nın en güzel pratiği ortaya konuldu.

Bir günlük hazırlık süresi içinde aylarca okuyup araştırmanın ürünü sayılabilecek çalışmalar ortaya çıkmış. Bu değerli çalışmaların metinleri yazılı, sesli ve görüntülü kayıtları Risale Akademi arşivinde yer alıyor.

Risale Akademi’nin Akademik Dünya, Kamu kuruluşları, Yerel Yönetimler sivil toplum kuruluşları ile son yıllarda gerçekleştirdiği faaliyetlerden Sempozyum, Panel, Konferans, Seminerlerin muhtevası olan çalışmalar kıymetli eserler arasında yerini almış ve kitaplaşmış durumda… Oldukça zengin bir hafıza ve arşiv kazandırıldı.

Bir sempozyum programında Prof. Dr. Osman Çakmak la ikili sohbetimizde şu sözü dikkatimi çekmişti. “Önce akademik onay sonra siyasiler karar verir, icraat arkadan gelir. Siyaset tüketicidir.”

İlim dünyası üretmek, karar verici ve uygulayıcılar ise uygulayıcı konumunda olmalıdır. 12 Eylül darbesinin ürünü olan YÖK üniversiteleri, resmi ideolojinin tabularını korumaktan, baş örtüsü gibi apsürt konularla uğraşmaktan, yenilik inovasyon, projeler gibi konularla ne sanayiye destek olabilmişler, ne de siyasilere strateji üreterek yol gösterici olabilmişlerdir.

Münazarat Sempozyumları

Risale Akademi bilim dünyasının önünün açılmasına vesile olmuştur. Bediüzzaman’ın “Münazarat”ı ile ilgili Kızılcahamam, Van, Mardin, Şanlıurfa’da Akademik Araştırmalar Vakfı ile birlikte, düzenlenmesine vesile olduğu sempozyumlarla bugünkü çözüm sürecinin düşünce arka planını ve alt yapısını oluşturmuştur.

Yüz yılı geçen kronikleşmiş, dahili ve harici fitne mahfillerinin operasyon alanı olan şark meselesinde günümüz karar vericilerinin cesaret kaynağı Risale Akademi’nin çok geniş katılımlı sempozyumları olmuştur.

Yıllardır çok siyasi kişi ve kurumların başını yiyen bu çetrefilli mayınlı alan konusunda en etkili çözümü şüphesiz asrın sahibi Bediüzzaman ortaya koymuştur.

Ahir zamanın süfyanizm ve deccalizm fitnelerinin etkili olduğu resmi ideolojilerinin dayattığı ateşten gömlek çok canların yanmasına sebep olmuştur. Toplumun üzerinden çıkarmak kolay olmamıştır. İnşaallah bu sefer netice alınacağını ümit ediyoruz.

Anadolu Ağabeyleri Panelleri

Keza Anadolu ağabeyleri panelleri ile aktüalitenin hızlı değişen gündemi içinde unutulan saff-ı evvelerin şahsını ve davasını tanıma vesilesi ile Bediüzzaman ve Risale-i nurların toplumun geniş kesimleriyle tanışmasına vesile olundu. Gazeteci Yazar Akif Beki’nin tespitiyle 2014 ün en önemli olayı toplumun Bediüzzaman’ı yeniden keşfetmesidir.

Risale-i Nur öğretisiyle dünyanın her yerinde ve en ücra köşelerinde, dar dairede küçüklü büyüklü gruplarla kitap merkezli Risale-i Nur dersleriyle toplumda dip dalga denilebilecek sosyo-psikolojik değişimi gerçekleşmiştir.

Toplumun ekseriyetini teşkil eden inanç ve düşünce yapısının asli eksenine dönüşümü, ince işçilikle sabırla dantel gibi dokunmuştur. Aslında kadim bir medeniyetin temeli tecdid hareketiyle yeniden inşa edilmiştir. İşte bu basit gibi görülen külli inkişaf Risale öğretisiyle “sırren tenevveret” sırrıyla dip dalga şeklinde geniş bir taban teşkil etmiştir.

Bir asra yakın süren ideolojik dayatma, din ve vicdan hürriyeti ile temel hak ve hürriyetler alanındaki genişlemelerin arka planı vardır. Bugünün siyasilerinin cesaretine vesile olan şartlar uzun ve meşakkatli bir sürecin neticesidir.

Risale eksenli bütün gruplarla beraber samimi dine hizmet eden diğer tarikat ve benzeri sosyal grupların katkı ve haklarını teslim etmek lazımdır. Sonsuz şükürler olsun bu günleri gösteren Allah’a(c.c)

YÖK ün baskısı altında akademik camia resmi ideolojinin cenderesi altında birikimlerini aktaracak zemin bulamamışlardır.

Risale Akademi birçok değerli akademisyenlerin birikimlerini toplumun faydasına sunmalarına zemin temin etmiş ve fikir dünyasında yeni ufuklar açılmasına vesile olmuştur.

Yapılan hizmetlerle sahip olunan imkânları karşılaştırıldığında faaliyetin çapıyla maliyet tutmuyor. Demek ki, büyük bir inayet var.

Milyarlarca yapılması mümkün olamaz denilen işler yapıldı. Tebrik ediyor yeni projelere vesile olmalarını temenni ediyoruz.

Foto galeri için buraya tıklayınız

 

popüler cevapdünya atlası