İstanbul’da ‘Sünuhat okumaları’ başlıyor

Eklenme Tarihi: 31 Aralık 2016 | Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2017

Sünuhat Okumaları; Risale Akademi ve Üsküdar Üniversitesi’nin katkılarıyla Prof. Dr. Adem Ölmez moderatörlüğünde 19 Ocak 2017 tarihinde 19.00-21.00 saatleri arasında  “Mütareke Yılları ve Osmanlı Entellektüeli” konu başlığıyla İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde başlıyor.

Seminerde Bediüzzaman Said Nursi’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yazdığı makalelerini birleştirerek neşrettiği eseri Sünuhat ele alınacak. Yapılan açıklama şöyle:

Eserde çeşitli Kur’an ayetlerini tefsir eden makaleler görülmektedir. Bu makalelerinde geçiş döneminin özelliklerini görmek mümkündür. Bu bakımdan eserdeki makaleleri iki grup içinde değerlendirmek gerekir. Birincisi müellifin enfüsi tekamüle dair yazdığı makaleleri; ikincisi ise, bu geçiş döneminin tarihi olaylarının nasıl yorumlanması gerektiğine dair yazdığı makaleleridir. 

Birinci grupta değerlendirilebilecek makaleleri arasında;

 • Kur’an’ın salihatı müphem bırakması, İnsanların farklı ırklarda yaratılmasının hikmeti, hayat ve rızkın mahiyeti,
 • Adalet-i mahzayı anlatan ayetlerin nasıl anlaşılması gerektiği,
 • İslam ve Hıristiyanlarda inanç ile toplumsal yapı arasındaki ilişkinin özellikleri,
 • İslam toplumunun genel tarihsel gelişimi ve İslam’ı anlatan kitapların nitelikleri ele alınacaktır.

Bu seminer çerçevesinde ise aşağıda bahsedilen ikinci grupta yer alan makaleler müzakere edilecektir. O dönemde bu tartışmaların ne anlam ifade ettiğini tespit ederek, günümüz olayları çerçevesinde incelenecektir.   

İkinci grupta değerlendirilecek makaleleri arasında;

 • İslam’da terakkinin nasıl gerçekleşeceği, saltanat ve hilafet arasındaki dengenin nasıl kurulması gerektiği, hilafetin neyi temsil ettiği ve içinde bulunduğu bunalımdan nasıl kurtarılacağı, meşihatın yapılanmasının nasıl olması gerektiği, 
 • Rüya’da Bir Hitabe ve Hutuvat-ı Sitte adlı eserleri ile o dönemdeki olaylar, 
 • Rüya’da Bir Hitabe ile kaybedilen Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarının İslamî değerler açısından nasıl yorumlanması gerektiği,
 • Yenilgi musibetinin doğru okunarak İslam aleminin hayrına olacak şekilde yorumlanması gerektiği, bu yenilgiden sonra Batı taklitçiliğinden kısmen de olsa uzaklaşılabileceği, bunun da alem-i İslam’ın yararına olacağı,
 • Sünühat’ın sonunda yer alan Hutuvat-ı Sitte eseri ile de İslam aleminin emperyalist Batı güçlerine karşı nasıl durması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Seminerin katılım şartları: 

 • Seminere devam zorunluluğu vardır.
 • Seminerlere katılacaklardan sürekli katılım ve hazırlık okumaları beklenmektedir.
 • Başvurular Risale Akademi web sayfası üzerinden form doldurarak yapılmaktadır.
 • Son başvuru tarihi 17 Ocak 2017’dir.
 • Başvuru sonuçları Risale Akademi ve Risale Haber web siteleri üzerinden duyurulacaktır.
 • Sünuhat Okumaları Seminerine kayıt olmak zorunludur.
 • Sünuhat Okumaları Semineri 10 hafta olarak planlanmıştır.

 

Katılım formu için tılayınız

popüler cevapdünya atlası