Isparta Kahramanları Sempozyumu sonuç bildirisi

Eklenme Tarihi: 14 Mayıs 2017

Isparta Kahramanları, Kur’an’ın kendi kendine müdafaası noktasında zırhı olan icazını yeniden ortaya koyan Risale-i Nur’ların “hameleliği”ni yapan saffı evvellerdir.

İmam, öğretmen, esnaf, çiftçi, çoban, genç-ihtiyar, kadın-erkek olarak bir parçası oldular; belki bazıları yazdıkları metinleri anlamasalar bile, büyük bir sadakat ve metanet ile hizmet etmeye devam ettiler. Sebep olan yapan gibidir prensibince, o günün imkansız şartlarında Kur’an davasının kıyamete kadar varlığını sürdürülmesinde büyük pay sahibi oldular.

Dünya için ahiretin feda edildiği dönemlerde, dünyalarını ahiret için feda ettiler. Nurun ilk talebesi Hulusi bey, Nur fabrikası sahibi Hafız Ali, Gül fabrikası sahibi Hüsrev Efendi, Mübarekler heyeti başta büyük ruhlu küçük Ali, Medrese-i Nuriye talebeleri başta Hacı Hafız, İstikamet şehidi Binbaşı Asım efendi, Adilcevazlı Kürt Bekir ağa, Santral Sabri, Şamlı Hafız Tevfik, Tahiri Mutlu, Sıddık Süleyman ve diğerleri, nura koşan pervanelerdi.

Hayatları ve ölümleriyle iman davasına hayat verdiler. Bu sempozyum hem saffı evvellerin hem de onların attığı tohumları yeşerten Bayram Yüksel, Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Ceylan Çalışkan, Hüsnü Bayram, Abdullah Yeğin, Said Özdemir, Ahmet Aytimur, Mehmet Fırıncı ve Abdulkadir Badıllı gibi tüm bu kahramanlara bir vefanın ifadesidir.

Bu sempozyumda söz konusu olan “kahramanlık”, bizzat Bediüzzaman Said Nursi’nin, talebeleri için kullandığı bir vasıftır. Genel olarak, Risale-i Nur kahramanları olarak tercih ettiği bu ifadeyi Isparta kahramanları için bilhassa kullanmıştır. Bu kahramanlar, en sıkıntılı şartlarda Risale-i Nurların telifi, neşri ve elle yazılarak ve basılarak tüm Türkiye’de ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için bütün varlıklarını ortaya koymuşlardır.

Risale-i Nurda ifadesini bulan Kur’an Nurları ve iman hakikatleri dalga dalga insanların kalplerine ve dünyaya yayılmaya buradan başlamıştır. Risale-i Nur’un telif süreci ele alındığında, tüm olumsuz planlara ve şartlara rağmen Isparta, Risale-i Nur’un yazılmasında ve yaygınlaşmasında kaderi ilahini sevkiyle merkezi bir yer olmuştur.

Risale-i Nur metinleri özellikle bu asırda Kur’an’a ve imana yönelik hücumlara karşı en ikna edici, burhani cevapları ve hakikatleri ifade eden bir iman külliyatı ve hizmeti olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’de ve dünyada bu noktada çok mühim bir vazifeyi yerine getirmiştir. Bunda da Isparta Kahramanları öncelikli hisseye sahiptirler.

Bugün dünyanın her tarafından insanın ulaşabildiği bu eserlerin ilk muhatapları olmuş Isparta kahramanlarını minnet, şükran ve hürmetle yad ediyor; önümüzdeki dönemde Isparta kahramanlarıyla ilgili olarak şu çalışmaların yapılmasını bekliyoruz:

1-Barla Okulu olarak Üstadın Barla dönemini içini alan çalışmaların yapılması.

2-Dönemin orijinal yanını yansıtacak Barla müzesi oluşturulması.

3-Isparta Kahramanları Araştırma Merkezinin kurulması.

4-Risale-i Nur’un usulünden mülhem Barla Üniversitesi kurulması.

5-Risale-i Nurda ismi geçen ağabeyler için kronolojik çalışmalarının yapılması,

6-Isparta kahramanlarıyla ilgili olarak belgesellerin ve araştırmaların yapılması.

7-Doğdukları şehir ve beldelerdeki eğitim, kültür ve araştırma kurumlarına isimlerinin verilmesi sağlanarak, Isparta Kahramanlarının topluma ve genç kuşaklara mal edilmesi.

8-Isparta kahramanlarının her birisi için temayüz etmiş vasıflarının modellendiği alan ve atölye çalışmalarının yapılması.

Ümid ediyoruz ki bu sempozyum mezkur çalışmalar için bir başlangıç noktası olacaktır.

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası