İslamafobi Kapsamında Fobik İslam Algısı

Eklenme Tarihi: 24 Ocak 2017 | Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2017

Dr. Aytekin COŞKUN

Amaç; Fobik İslam Algısının düzeltilmesi,

Tartışma;

Fobi; Herhangi bir şeye karşı duyulan tedirginlik, olağan dışı ya da normal olarak algılanmayan, zamanla kişinin yaşamını olumsuz etkileyen bilinmeyenlere karşı korku hali, korku algısının kişinin kontrolünden çıkarak rahatsızlık vermesi ve anksiyete(içsel sıkıntı)ye, dönüşmesidir.(1)

İslamofobi; İslam korkusu, islam'dan ve Müslümanlardan korkma ve çekinme içgüdüsünü ifade eder.  İlk kez doksan bir yılında, Onbir Eylül saldırılarıyla gündeme getirilmiştir. Bugün İslam dinini tanımamaktan kaynaklanan bu korku, Müslümanlara karşı negatif ayrımcılık yapılmasının meşru görülmesini akla getirmektedir.(1)

Tarihi kökleri İspanya'da Endülüs'ün İslami usuller tarafından fethedilmesine kadar iner. Haçlı seferlerine asker devşirmek isteyen kilise mensuplarının yaptığı propagandalar ile hayat bulmuştur. Fikir zemini Hıristiyanlığa karşı tehdit ve tehlikeler üzerine oluşturulmuştur. "islamofobi", İslam ile Hrıstiyanlar arasındaki ilişkilerin, tanışıklığın yaygınlık kazanması ile yüzyıllar içerisinde azalmış iken, yaklaşık son on yıldır yeniden popülarite kazanmıştır.(1) ve Huntington'un "Medeniyetler Çatışması" makalesinde İslam'ı Batı için bir potansiyel düşmanlık odağı olarak lanse etmesinin de önemli bir etkisi olmuştur.(1)

Bu makale, soğuk savaş sonrasına tekabül eden doksan'lı yıllardan itibaren uluslararası ittifak ya da ihtilaflarda belirleyici olan unsurun politik ya da ekonomik ideolojiler değil, medeniyetler olmaya başladığını ve yirmi birinci yüzyılda da bu trendin devam edeceğini ifade eden bir tezdi.(2)

Bu tezin etkisi ile hızlanan süreçte, korkuları anksiyeteye dönüştüren ve ihraç eden ifsad komiteleri kendi medeniyetlerinin üstünlüğü noktasında harekete geçtiler. İnandıkları evrenin değişiminde etkili olan İslam dinine ve bu dinin mensuplarına karşı, kendi varlıklarını sürdürebilmek adına tüm dünyaya tedirginlik aşısı yaptılar, korku pompaladılar, medya ve iletişim araçlarını kullanarak kitleleri yanlış yönlendirdiler.

Yandaş kalemşörlerin de paydaşlığı ile sözüm ona batı medeniyetleri, atmosferik etkilerle düşünceleri esir edip, ortama yaymaya başladılar. Bu korkuyu siyasilerde yeri geldikçe kullanarak olayı biraz daha küresel hale getirdiler. İslami gerçek, usul ve kaideler bilinmesine rağmen, Avrupa ve Amerika odaklı bu görüşü destekleyenler sistematik bir şekilde tüm dünyayı etkilemeye çalıştılar.

 İşin boyutu İslam’a karşı oluşmuş yâda oluşturulmuş bir Fobik hal iken, dünyamızda, insani ilişkilerimizde, dış dünyanın iç uzantıları da irtica kavramının arkasına saklanarak, köleleştirme ve kaynakları hortumlama planlarını İslamofobi olarak algılanmaması için irtica yaftasının arkasına sığınmaya doğru geldi.

İslamofobiye çanak tutan diğer bir yön ise Fobik İslam olarak da algılanabilecek durumlardır.

Fobik İslam, yaşanılan, gösterilen, insanları sıratı müstakimde konuşlandıran İslami usul ve esaslarının tezahüründeki sıkıntıları kapsamaktadır. Sadece hal ve tavır yansımalarının ıslama karşı bir fobi oluşturmasına, yani İslam gibi görünen ama İslam dışı olan, failin İslami kimliğinden ötürü etrafça algılanan tavırları önem kazanmıştır. Adı müslüman ama fiili müslüman olmayan bir yapı. Ve İslam, bu İslam’la sıfatlanmamış ama adı Müslüman olan kişilerce ifade bulmaya başlamıştır.

Fobik İslam, İslami bilgi bağlantıları kesilmiş, İnanç noktasında fakir kalmış, İslamın hakikatini kavrayamamış ya da eksik anlamış, doğru yaşadığını sanan, kulaktan dolma fikriyatla, gelenek ve göreneklerle büyümüş, müslimlerin etrafça algılanan tavır ve hallerini içeriyor.

Batı medeniyetinin dayatması ile değişim gösteren yaşam şeklimizin, toplum mühendislerinin de desteklemesiyle yaşantımızın her bir tarafına bunu ibka etmeleri, Fobik İslam unsurunu tetikliyor. Bu medeniyete yüzümüzü çevirmemizle birlikte içimize giren tüm yaşam ölçüleri, ekonomik, politik, sosyolojik, ahlaki, felsefi ya da akla gelebilen tüm konularda dengesiz ve bozuk bir İslam insanı türünü ortaya çıkardı.

Muhakematta (3) İnsaniyeti Kübra olarak tanımlanan İslam Hakikati, insanlığın alabileceği en üst düzey yaşam medeniyetidir. Bakışınıza, konuşmanıza, dokunuşunuza, tüm sosyal tavırlarınıza, işinize, hukukunuza, adaletinize, eğitiminize, yatışınıza, kalkışınıza, oturuşunuza ve hakeza her şeyinize karşı konulan ölçüler ortada iken bugünkü medeniyet bunları bozuk tarzda yaşamın içine sokmuştur.

Sonuç;

Eğer biz ahlâk-ı İslâmi’yenin ve hakaik-ı imâniyenin kemâlâtını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyet’e girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyet’e dehalet edecekler.(4). Fobik İslam algısını minimuma çekmek, İslamı usulünce yaşayarak, Fobik İslam algısını düzeltmemiz gerekmektedir. Ama islamofobiyi tetikleyenler kıyamete kadar var olacaktır.

Ey mü’minler! Kâfirlerin gücü yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar(5). Ve durmayacaklarda.

Anahtar Kelime;  Fobik İslam

Kaynaklar

1-http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slamofobi,

2- http://tr.wikipedia.org/wiki/Medeniyetler_%C3%87at%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1

3- Risale-i Nur Külliyatı, Muhakemat sayfa 33, Bediüzzaman Said Nursi, Sözler Neşriyat,

4- Risale-i Nur Külliyatı, Hutbei şamiye sayfa 20, Bediüzzaman Said Nursi, Sözler Neşriyat,

5-Kuranı Kerim, Bakara suresi 217. ayet,

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası