HÜRRİYETİN HÜR OLUŞU

Eklenme Tarihi: 07 Ocak 2014 | Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019

Eğitimci Nuran ŞAHİN

Farklı dinlerin, dillerin, kültürlerin ve düşüncelerin buluştuğu; tarihi mekânı ile eski ve yeninin buluştuğu; akşamın karanlığında altın gerdanlık gibi etrafına ışık saçan Mardin bu hafta sonu iman ve hürriyeti misafir etti. Miraç kandilinin bereketi, mana ve hakikatiyle birleşen sempozyum; tevafuklarıyla ittihadın ve tevhidin parlamasına sebep oldu. Haza min fadli Rabbi.

“Ey nazenin hürriyet!” Hitabıyla nazik olan hürriyet Mardin semalarında hür olarak uçuyor. Ruhlarımıza, akıllarımıza, kalplerimize, düşünce ve fikirlerimize vurulmuş istibdat duvarlarını yıkıyor, kilit vurulmuş pırangaları açıyor, özgürlüğün kanat sesleriyle iç dünyamızı, bölgeyi ve küresel barışı aydınlatıyor. Şu satırları yazarken dahi hürriyetin harikalarını hissettirmesi, yaşatması, göstermesi ve işittirmesi büyük bir nimet. Bediüzzaman Said Nursi'nin "Ekmeksiz yaşarım fakat hürriyetsiz yaşayamam" hakikatini anlamamıza ve farkındalık sağlayarak hürriyetin kuşatıcılığıyla dünyayı ve kâinatı seyrediyoruz. Bu seyir ve izleme ruhun cenneti. Hiç bir film ve sinemalar buna yetişemez. İman ve hürriyetin içiçeliğiyle temaşa etmek kat be kat lezzet.

Hürriyetin parlamasıyla kelimeler dahi özgürlüklerini haykırırken aciz kalemim dahi hızına yetişemiyor. Sempozyumda iç dünyamın özgürlüklerini ifade eden kelime ve kavramları yazarak fikir/düşünce ve gönül penceresinden kendi iç dünyamı seyrederken insanlar arasındaki iletişimden tut dünyadaki varlıklarla, kâinatla ve Cenab-ı Allah ile iletişimi perçinleştiriyor.

İşte numuneler: İman-özgürlük iki nadide çiçek, kulluk, Allah, abdullah, hak, sorumluluk, yansıma, teknoloji, pratik, istinad ve istimdat dayanak noktaları, insani değerler, adalet, eşitlik-hukuk, bütünleşme, ittifak-ittihad, tercih, amaç, gaye, hayal, merak, seçim, saf itaat, açık, berrak, hakikat, akıl-kalp, parlak, arzu, ifade, sahih, ötekileştirmemek, istibdadın zararları ve faydaları (hürriyetin inkışafına vesile olması), Tevhid, ilke-düstur-prensip, inşa, imar, halife, insan, Hz. Muhammed, namaz, miraç, yükseliş, tekamül, sırat-ı müstakim, sünnet-i seniyye, adetullah, fıtrat, aile, din, toplum, cüz'i-külli, ilmin izzeti, alim, Risale-i Nur, meşrutiyet, meşru, emri bi’l-maruf ani’l- münker, araştırma, ihtisas, hürriyet atölyeleri, arayış, cihad, zalim, idareci, vahiy, terbiye, mücadele, ulu’l-emr, keyfilik, kollektif istibdat, komitecilik, bilimsel istibdat, entellektüel istibdat, zehirleme, şeriat, bal, meşveret, hakimiyet-i milliye, demokrasi, ziya, nur, şua, vicdani-rasyonel-stratejik akıl, zihinsel harita, sonuç değil süreç, serbestiyet, imtihan, emel, marifet, sistem, organizasyon, takım, ekip, işbirliği, taksimü’l-amal, tearüf, teavün, ihlas, sadakat, sebat, proje, tam 1/1,gülümseme, misyon, vizyon, barış, ortak akıl, ortak değerler, uzlaşma, inanan insan, imaj, şevk-i mutlak, şükr-ü mutlak, af, ahlak, amel, inkişaf, rüya, haşr, Rahman, faziletli iman, basar-basiret, mazlumca ölmek zalimce yaşamaktan evladır.

HÜRRİYET HAYAT MAKİNESİNİN BUHARIDIR.

 

popüler cevapdünya atlası