Hizmet-i Nuriyenin Vezîr-i Âzamı: Zübeyir Gündüzalp

Eklenme Tarihi: 04 Nisan 2016 | Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2017

 

Serdar BİLGİN’in Zübeyir Gündüzalp ve Tahiri Mutlu Ağabeyleri Anma Programı sunumudur

Zübeyir ve Tahiri Ağabeylerinvesilesi ileÜstadın ebediyete irtihâl etmiş talebelerine Rabbimden rahmet, yaşayan talebelerine sağlıklı hayırlı bir ömür diliyorum.

Zübeyir ağabeyin hayatına tabletten, akıllı telefonlardan kolayca ulaşıp hayatını okuyabilirsiniz. O nedenle ben bildiklerinizi tekrarlamak yerine okuduklarımdan hareketle kendi hissettiklerimi ifade etmeye çalışacağım.Zübeyir Ağabeyi görmedim, görüp onu tanıyıp anlatmayı arzu ederdim. BenZübeyir Ağabeyi,Risale-i Nurdan ve onu anlatan kitaplardan tanıdım, okuduklarım nispetinde bildiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

Zübeyir ağabey, Kafkasya’danAnadolu’ya göçen bir ailenin oğlu olarak1920senesinde Karaman’ın Ermenek ilçesinde dünyayagelmiştir.Ailesi adınıZeyverkoymuş, ancak sonradanÜstadbu ismiZübeyir olarak değiştirmiştir.Risalelerle tanıştıktan sonraZübeyir Ağabey,Üstadı ilk defa1946'da Emirdağ'da ziyaret etmiş. OnunÜstada karşı fedakârlığına ve sadakatine ilk Emirdağ şahit olmuştur,Üstadın 1948 senesinde Afyon’a tevkif edilmesi üzerineRisale-i Nurları okuyup yazdığını bildirerek kendini ihbar etmiş, Üstadına ve davasına olan fedakârlığına ve sadakatine Afyon’u, sonra da tüm Anadolu’yu şahit eylemiştir.

Afyon Müdafaasındaİslam’ın,Risale-i Nur’ların, vatanının ve milletinin ebedî saadet ve selâmeti uğrunda bütün mevcudiyetini feda etmeye hazır bir portre çizmiş, ifadeleri ile deüstadına ve davasına olan fedakârlığına ve sadakatine tarihi de şahit eylemiştir.

“Bizi insanlık seviye ve seciyesinde en yüksek mertebelere çıkaran ve her sahadaki terakkiyatımızı sağlayan ve biz gençlere din, vatan ve millet aşkını aşılayarak uğrunda bütün mevcudiyetimizi feda ettirecek hakikî bir dinperver olarak bizleri yetiştirenRisale-i Nureserlerini okuyoruz ve okuyacağız. Bunun için, eğer komünistler mürekkep ve kâğıdı yok etmek imkânını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup, hakikat hazinesi olanRisale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kâğıt, kanımızı mürekkep yaptıracağız.”

Rabbim onun hayatınıRisale-i Nurun selâmetle intişarına vesile eylemişti.

Zübeyir Ağabey,Üstadın en lüzumlu ve hizmete şiddet-i ihtiyacı olduğu zamanında imdadına yetişen kahramanı idi,Üstadın mânevî evlâdı, fedakâr hizmetkârı, sır kâtibiydi. Ona çok güvenirdi.Üstadın adeta basın danışmanı gibiydi. Gazetelere tekzip yazıları gönderirdi.ÜstadHazretlerinin ahirete irtihalinden sonraRisale-i NurKülliyatının neşri, İttihad Mecmuası, Yeni Asya Gazetesi ve yayınevinin kurulması gibi yayın faaliyetlerini başlattı.

Nurun kurmayı, Hizmet-i Nuriyeninvezîr-iâzamıydı.Mevlana’nın

“Kardeşim sen düşünceden ibaretsin
Geriye kalan et ve kemiksin
Gül düşünürsün, gülistan olursun
Diken düşünürsün dikenlik olursun.”

dizeleri misali gençliğin ufkuna gül tohumları atmış, güzel düşünmelerine ve güzel görmelerine vesile olmuştur. Hizmet-i Nuriye gençliğinin başını çekerek o zamanki gençleri gayrete getirmiş, gençlere yönelik organizasyonlarıyla nur hizmetindeki gençlik sayısı hızla arttırmıştır.ÜstadHazretlerinin ahirete irtihalinden sonra meşveret sistemini tesis etmiş. Hizmeti meslek ve meşrep açısından şekillendirmişti. İstanbul hizmetinin kuruluşunda, dershane ve vakıflarda hizmeti, emeği çoktu. Hizmet-i Nuriyeye yağmur olmuş yağmış, bize bugünkü gökkuşağını bırakmıştı.

Az yerdi, düstur sahibi idi, gönül kırmaz yapısı, sorunları kırmadan nezaketle çözme üslubu vardı. Olayların başından olayın nereye varacağını kestirir, feraset ve öngörüsü sayesinde sorunları ortaya çıkamadan çözer, ortaya çıkan farklı anlayışları dinler, ihtilafları giderir, dinlemeyi ve dertleşmeyi sever, Hizmet-i Nuriyede muvazeneyi sağlardı.

Gücünü imanından alan her şartta hakikati haykıran birİslamkahramanından bahsediyorum. Bıçağı, silahı, topu, tüfeği olmayan;İslam’ın radikal ve yıkıcı bir cereyan olarak algılanmasına karşı, muhatabını ikna eden, ona yön veren ve hedef gösteren; muhatabınaRisale-i Nurbahçesinden çiçek atan, Kuran’ın hakikat hazinesiRisale-i Nurile süslenmiş âhlak-ı hasene yüreğinden altın atan, elmas atan; içtimaî dert ve yaralaraRisale-i Nurşifahanesinden şifa atan ciddi, vakar sahibi ve gayretli bir kumandandan bahsediyorum. Muhatabını kazanmayı, onu esaretten kurtarmayı, özgürleştirmeyi hedefleyen farklı bir kumandan.İttihad-ı İslamınçizgisinde siyaseti, meslek, meşrep ve mezhep gibi farklılıkları öne çıkarmadan inananları kucaklayan Osmanlı yürekli bir kumandandan bahsediyorum.

Rabbim kendisinden razı olsun.

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası