HAZRET-İ İBRAHİM’DEN GÜNÜMÜZE MESAJLAR

Eklenme Tarihi: 04 Ağustos 2017 | Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2017

Sempozyumu Türkiye’de yetişmiş akademisyenlerimizin toplumun problemlerini çözüm bulma konusunda halkla ve yönetimlerle birlikte bir arayış çalışması olarak kabul ediyorum ve yerinde yapılmış tesbitlerle toplumun sorunlarına çözüm üretmede önemli bir pratik ve alan çalışması olarak görüyorum. Onun için çok faydalı olduğunu ve bunların çözüm bekleyen sorunlara çözüm üretmede akademiyanın katkısını sağlamada çok ciddi bir vesile teşkil ettiğine inanıyorum. Üniversitelerimiz halka giderek, halka açılarak toplumsal sorunları yerinde görüşür ve konuşurlarsa eminim ki çözüm bekleyen problemleri süratli ve gerçekçi bir çözüme bağlanması çok daha kolay olacaktır. Ve ben burada bu ortamı görüyorum. Halkın katkısıyla bilim adamlarının katkısı ortak bir sinerji oluşturuyor. En azından öncelikle bir görüş birliği, düşünce birliği ve maksat birliği hâsıl oluyor ki, bunu sağlamak bile önemli bir merhaledir. Ve bunun üzerine yapılacak diğer işleri yapmak pekâlâ mümkündür ve kolaydır.

Risale Akademi bundan sonraki çalışmalarda neler yapabilir?

Tabi bu çalışmalar, Anadolu’nun değişik yerlerinde inançlarımızdan, ahlakımızdan, geleneklerimizden kaynaklanan düşünceleri topluma mal etmede önemli meselelerdir. Anadolu irfanını ayağa kaldırma konusunda çok ciddi gayret gerektiren çabalardır ve ben o yönüyle Risale Akademi’nin Anadolu sathında yaptığı bu tür çalışmaları gerçekten takdirle karşılıyorum ve ilgiyle de izliyorum. Bunları devam ettirmekle beraber bu konuların biraz daha akademinin daha yoğun katıldığı kalıcı çalışmalara intikal ettirilmesi gerektiğine de inanıyorum. O yönüyle Risale Akademi’nin ve bağlı kuruluşlarının buna potansiyel olduğuna da inanıyorum. Bu yönde yapılmamış, yapılması gereken çalışmalara el atmanın, toplumdaki aydınlanma düşüncesinin yani insanların gerçekçi bir inanç düşüncesiyle hayat felsefesi oluşturması adındaki çabaya, Risale Akademi’nin bundan sonra daha yoğun katılması ve başlatması gerektiği inancındayım. Toplumda da bunu kabullenebilecek önemli bir potansiyel var, ilgi var, alaka var ve bu ilgi ve alakanın sonuç alıcı çabalarla insanların maddi ve manevi dünyalarının zenginleştirilmesi konusunda kullanılması gerektiğine inanıyorum. Değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye bugün hiç olmadığı kadar bu konularda ufuk açıcı çalışmaları yapmaya çok müsait bir sosyal ve psikolojik bir zemine sahip. Onun için elinden iş ve hizmet gelen herkesin bu çalışmalara gayret vermesi, katkı yapması gerektiğine inanıyorum. O yönde de Risale Akademi kendisine önemli bir alan açtı ve burada başarılı çalışmalarına devam edeceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim.

popüler cevapdünya atlası