Hayvansal gıdalardaki ilaç kalıntılarına dikkat

Eklenme Tarihi: 29 Mart 2014 | Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2017

 

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Ali Bilgili geçtiğimiz Cuma günü Risale Akademi Konferans salonunda “Hayvansal gıdalarda veteriner hekimliği ilaçlarından kaynaklanabilecek sağlık sorunları” konusunda bir seminer verdi.

Ali Bilgili, ilaç kullanımından ileri gelen sakıncalar, ilaç kalıntılarının sebepleri ve yol açabileceği etkiler, Türkiye’de hayvansal gıdalardaki kalıntı durumu ile önlenmesine yönelik uygulamalar konularına değinmiştir.

Veteriner ilaçlarının kullanım amaçlarını;

1.Hastalıkların Sağaltımı ve Önlenmesi
2.Davranışların Değiştirilmesi
3.Gelişmenin Hızlandırılması
4.Verimin Artırılması
5.Gıda Kalitesinin İyileştirilmesi vb.

olarak sıralayan Bilgili, gıdalara geçen ilaç kalıntılarının insanların bağışıklık sistemini etkilediğini ve istenmeyen zehirlenmelerin ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Bu konunun tüketici sağlığını ve refahını, ülke ekonomisini ilgilendiren ayrıca uluslar arası boyutları olduğundan bahisle hayvansal kaynaklı gıdalarda önemli olan kalıntıların sıklığını ve düzeyini kontrol altında tutmak olduğunu ifade etmiştir.

Tüketici sağlığı üzerinde olumsuz etki olmaksızın yaşam boyunca ve günlük olarak alınabilecek miktarlara değinen Bilgili, et hayvanları, su ürünleri ve bal gibi gıdalarda ilaç kalıntılarının vücuttan arınma sürelerine yani kesim ve avlanma öncesi sürelerine uyulması gerektiğini, burada büyük sorumluluğun üreticilere ve fabrikalara düştüğünü, aksi halde;

1. İlaç Alerjisi
2. Farmakolojik-Toksikolojik Etki
3. Karsinojenik-Teratojenik-Mutajenik Etki
4. Cinsiyet Özelliklerinde Değişme
5. Gıda Zehirlenmeleri
6. Gıda Üretimi Hataları
7. Tüketicilerde Sindirim Sistemi Bozuklukları

meydana geldiğini, kalıntıların önlenmesinde de sorumluluğun;

1. Veteriner Hekimler
2. Hayvan Yetiştiricileri
3. Gıda Üreticileri
4. İlaç İmalatçıları-Dağıtıcıları-Satıcıları
5. Kamu

olduğunu ifade etmiş ayrıca aşağıdaki yasak olan etkin maddeleri sıralamıştır:

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Anabolik Amaçla Kullanılması Yasak Etkin Maddeler (2003/18 Tebliğ)

Stilbenler, Stilben türevleri, tuzları ve esterleri,
Antitiroidal ilaçlar,
Anabolizan amaçla kullanıma uygun Steroidler,
Zeranol dahil, rezorsilik asit laktonlar,
Beta-agonistleri,

Adı geçen maddeleri içeren hayvansal kökenli gıdaların insan tüketimine sunulması da yasaktır.

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kullanılması Yasak Etkin Maddeler * (2011/20 Tebliğ)

Aristolochia spp. ve bunların preparatları
Dapson
Dimetridazol
Kloramfenikol
Kloroform
Klorpromazin
Kolsişin
Metronidazol
Nitrofuranlar (furazolidone dahil)
Ronidazol

 

popüler cevapdünya atlası