Haccın ve ondaki hikmetin ihmali gazap ve kahrı celb etti

Eklenme Tarihi: 10 Eylül 2016

Haccın ve ondaki hikmetin ihmali gazap ve kahrı celb etti

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Sünûhat adlı eserinden)

Rüyanın zeyli

Rüya hacda sükût etti (sustu). Çünkü, haccın ve ondaki hikmetin ihmali, musibeti değil, gazap ve kahrı celb etti.Cezası da keffâretü’z-zünub (günahları affettirmek) değil, kessâretü’z-zünub oldu (günahları artırdı). Haccın bahusus taarüfle (tanışma ile) tevhid-i efkârı (fikir birliğini), teavünle (yardımlaşma ile) teşrik-i mesaiyi (işbirliğini) tazammun eden (kapsayan) içindeki siyaset-i âliye-i İslâmiye (İslamın yüksek siyaseti) ve maslahat-ı vâsia-i içtimaiyenin (geniş sosyal faydaların) ihmalidir ki, düşmana milyonlarla İslâmı, İslâm aleyhinde istihdama zemin ihzar etti (hazırladı).

İşte Hint, düşman zannederek, hâlbuki pederini öldürmüş, başında oturmuş bağırıyor.

İşte Tatar, Kafkas, öldürülmesine yardım ettiği şahıs, bîçare valideleri olduğunu, “ba’de harabi’l-Basra - Basra harab olduktan sonra” anlıyor. Ayakucunda ağlıyorlar.

İşte Arap, yanlışlıkla kahraman kardeşini öldürüp, hayretinden ağlamayı da bilmiyor.

İşte Afrika, biraderini tanımayarak öldürdü, şimdi vâveylâ ediyor (çığlık atıyor).

İşte âlem-i İslâm, bayraktar oğlunu gafletle bilmeyerek öldürmesine yardım etti, valide gibi saçlarını çekip âh ü fîzar ediyor (yanarak ağlıyor).

Milyonlarla ehl-i İslâm, hayr-ı mahz (her yönüyle hayır) olan sefer-i hacca şedd-i rahl etmek (hac seferine çıkmak) yerine, şerr-i mahz (her yönüyle şer) olan düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahatlar ettirildi. Fa’tebirû (İbret alınsın).

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası