Ferd İsm-i Şerifi

Eklenme Tarihi: 28 Ekim 2018 | Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2018

Meltem CELEBİ

Tek, bir demektir. Hz. Ali (ra)nin ismi azamındandır. "Ferdiyet cilvesi, kainat yüzünde öyle bir sikke-i vahdet koymuştur ki, kainatı tecezzi kabul etmez bir küll hükmüne getirmiştir. Zeminin yüzünde ve bahar simasında öyle bir parlak hatem-i ehadiyet ve sikke-i vahdaniyet İsm-i Ferdin cilvesiyle görünüyor ki, küre-i arzın yüzünde bütün zi-hayatı bütün efradıyla ve ahval ve şuuanatıyla idare edemeyen ve umumunu birden göremeyen ve bilmeyen ve icad etmeyen bir zat icad cihetinde hiç bir şeye karışmadığını ispat ediyor. İnsanın yüzünde. . . Belki insanın yüzü öyle bir sikke-i ehadiyettir ki, Adem zamanından ta kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün efrad-ı insaniye birden nazar-ı mutalaasında bulunmayan; ve her birine karşı o tek yüzde birer alamet-i farika koymayan ve o küçük yüzde hadsiz alamet-i farika bırakmayan bir sebep, bir tek insanın yüzündeki hatem-i vahdaniyete icad cihetiyle el uzatamaz." (Said Nursi, Lem’alar, 30. Lem’a) Ferd ismi ehada bakıyor.  Ferdiyetten dolayı kainatta her şey tektir. Her şeyde teklik görünüyor. Kainattaki düzen Ferd isminden geliyor. Her şey O'na bakıyor. O'na bağlı olarak çalışıyor. O'nun komutlarıyla işliyor. Ferd cilvesiyle oluyor her şey. Kainatta her şey birbirine girifttir ve bir bütünlük vardır. Rububiyet, bir tek Allah (cc)’ındır. Her şey bir mektub-u Samedaniyettir. Hatem-i vahdaniyet ve mühr-ü ehadiyet her yerdedir. Teklik mührü her şeydedir ve her şeyde bir mükemmellik var. Eksik gedik yok. Güneş ışığında vahdaniyet var.  Her tarafı aydınlatıyor. Güneş bize yakın, ulaşıyor, ama biz ona uzağız. Allah Teala (cc) da bize yakındır, ama biz O'na uzağız. İsm-i Ferdin zıttı şirktir. En büyük en küçük gibi O'na kolaydır. İlahlar müteaddit olsa çok müşküller olacak. Yaratılış iki türlüdür:

1) İbda ve ihtira. Yani yoktan yaratma. 2) inşa ve terkip ile yaratma.

İnsanınki ikinci yaratma tarzıdır. Hiçbir şey O'nun yaptığı gibi olmuyor. Bediüzzaman insanlar için "icad" kelimesini kullanmış. Eğer bütün eserler Zat-ı Ferd-i Vahid'e verilse, çok büyük bir kolaylık görülüyor. Bir neferin birkaç komutanı olsa olmaz da, yüz neferin bir komutanı olsa çok kolaylık olur. Tek komutanla tek nefer kainata meydan okur. Hakimiyet, istiklal (bağımsızlık) infiraddır (ferdiyettir). Osmanlıda çok padişahlar hakimiyet için akrabalarını öldürmüşler. Yani hâkimiyet birden fazlasını kaldırmıyor. Ferdiyetten kemalat doğar. İlim ilerler. İnsanda bekâ arzusu var. Bu da Allah'a bakıyor. Baki ve Ferd olan Allah'tır. Bâkiyet olmazsa kemalat boşa gider. Risalet için Ferdiyet lâzım. Hz. Muhammed (asm) kainatın manevi bir güneşi gibidir.

popüler cevapdünya atlası